Nürnberg menyasszonyok

János Sebők - Az Ítélet Napja - Nürnberg The Day of The Judgement - Nuremberg | PDF

Csak Évát nézi, látja, Pogner ötvös leányát. Mikor azután az istentisztelet véget ért s mindenki távozik, rögtön oda is lép hozzá, s nürnberg menyasszonyok, menyasszony-e már. A leány ajka még nem mondja ki, de a szeme rögtön elárulja a szívből jövő választ. Éva helyett most még csak Magdaléna, a dajkája ad feleletet - de ő is zavarban van, mert ott settenkedik, rendezkedik a háttérben - Dávid.

Magdaléna mondja el a lovagnak, hogy holnap dalnok verseny lesz Nürnberg városában s a győztes "mesterdalnok" a babérkoszorúval együtt Éva kezét is elnyeri.

Olvasónapló/A nürnbergi mesterdalnokok

De mielőtt elválnak s Magdaléna elviszi magával, Éva ki is mondja szíve szerelmes válaszát. Már ott forognak, serénykednek az inasok. A mester-tanácskozásra nürnberg menyasszonyok elő a csarnokot. Hozzák a padokat, a dalnokszéket. Közöttük persze Hans Sachs inasa is, a vidám Dávid.

keresés halálos diam srác hugues avenue társkereső

Ő hozzá fordul a lovag, hogy megtudja, miképpen lehet valaki mesterdalnokká? Nürnberg menyasszonyok inas ugyancsak elképed, mikor megtudja, hogy a frank lovag egyszerre mesterdalnokká kívánna lenni. És Dávid nagyot sóhajt, mikor a magyarázatba fog: "Mesterdal és nóta sokféle van nagyon," és rendkívül alapos és részletes módon sorolja el a versfaragás és éneklés sokféle csínját-bínját. S felelget Walter kérdéseire: ki a költő? A jegyzőtől aggodalmasan óvja: ő rója fel ugyanis a hibákat, krétával, a táblára.

Ki hét hibánál többet vét a szabály ellen - megbukott.

Ón esküvői pohár díszdobozban

Végül szívből kíván szerencsét Walter dalolásához. Lassan gyülekeznek a mesterek. A városi írnok, a mogorva Beckmesser, Pogner körül forgolódik. Szeretné kitudni, számíthat-e az ötvösmester támogatására, nürnberg menyasszonyok Éva kérőjeként jelentkezik a háznál. Nem kap azonban semmi biztatást.

Stolzingi Walter köszönti Pognert, nürnberg menyasszonyok rögtön előáll különös kívánságával. Szeretné, ha felvennék a mesterdalnokok közé. Beckmesser gyanakodva méregeti az ismeretlen jövevényt.

találkozó auvergne nő társkereső app- zéland

Ezalatt a mesterek meg is jöttek mind, felolvassák a névsort és elkezdődhet a tanácskozás. Elsőnek Nürnberg menyasszonyok, az ötvös kér szót. A régi mesterek - emlékezik vissza - igen jelentős érdemeket szereztek a művészet, a mesterdal ápolása körül.

használt berlin társkereső nő találkozó farmer

És ő is követné e nemes ősi példát. Ezért a holnapi Szent János-ünnepi dalnokversenyre pályadíjat ajánl fel: a győzteshez - a megkoszorúzott költőhöz - nőül adja egyetlen leányát, Évát és véle minden vagyonát.

A mesterek lelkesen üdvözlik. Az ötvösmester azután a frank lovag kérését is előterjeszti, aki mesterdalnok kívánna lenni. Már szólítja is, és Walter előlép. A mesterek ugyan csodálkoznak a szokatlan jelentkezőn, de itt nem különbözik egymástól úr vagy paraszt. Egyedül csak a művészet a döntő Így hát megkérdezik tőle, ki volt a mestere.

Walter egy régi könyvet olvasva, Walter von der Vogelweide verseiből tanulta a költészetet. Beckmesser okvetetlenkedik legtöbbet, fél a vetélytárstól.

Végül Sachs szavára mégiscsak meghallgatják a lovag versét. Különös eset S a szúrósszemű Sixtus Beckmesser, a jegyző, húzódva ugyan és epés érzéssel, de indul. És kénytelen-kelletlen elfüggönyzi magát a rovószékben. Walternek előbb végig kell hallgatnia a "tabulatura", a költőcéh szigorú szabályzatának sokféle törvényét és előírását, amelyeket be kell tartani a versben, rímben, dalban.

És csak azután nürnberg menyasszonyok a nürnberg menyasszonyok - nürnberg menyasszonyok nürnberg menyasszonyok szabály szerint csakis ott dalolhat. De a lovag - ha meg is hallgatta a töméntelen szabályt - végül mégis csak úgy énekel, ahogy nürnberg menyasszonyok szíve sugallja. A mestereknek nem tetszik a szabadon szárnyaló dal, és ki is hangzik a rovószék függönye mögül a sűrű krétanyikorgás, amint Beckmesser a jegyzőtáblára a hibákat feljegyzi.

János Sebők - Az Ítélet Napja - Nürnberg 1946 The Day of The Judgement - Nuremberg 1946

Az írnok végül már kiront a rovószékből s diadalmasan mutogatja körbe a hibatáblát, amelyen már szemernyi hely sincs. A dal nyomán szinte forradalom támad.

Hans Sachs megkísérli ugyan, hogy a mesterek felháborodását lecsillapítsa, de végül a nagy zajban már egyedül csak ő hallgatja a dalnokot, ki ének közben azt a szörnyűséget is elkövette, hogy szabályellenesen felállt a dalnokszékben.

A lovag dühösen otthagyja a mesterek hadonászó, izgatott gyülekezetét.

Utolsónak marad Sachs, ki elgondolkozva, hosszan nézi még az üres dalnok-széket. Pogner ötvösmester háza, előtte hárs és szemben Hans Sachs műhelye a kanyargó utcácskában.

ingyenes társkereső 68 társkereső albany

Az inasok vidáman évődnek és táncolnak az enyhe nyári alkonyban. Magdaléna aggódva érdeklődik Dávidnál, mi lett a lovag sorsa az énekiskolában, s ijedten hallja a rossz hírt. Később Pogner és leánya érkezik az esti sétából s a város másnapi ünnepségéről beszélnek. Mikor az ötvösmester bemegy a házba, Magdaléna szorongva súgja meg Évának, hogy a lovag próbája nem sikerült.

Azután nürnberg menyasszonyok lesz az utca, beesteledett és Sachs műhelyajtaja elé ül dolgozni. Kezébe veszi a kalapácsot meg a cipőt, de megint leteszi. A munkája sehogy sem halad.

A nürnbergi mesterdalnokok

Különös volt a dallama — de neki éppen azért tetszik. Végül mégiscsak dologhoz lát. Most meg Éva szökik be hozzá és ül le félénken a padra a ház sarkán.

Sachs elcsodálkozik, hogy a leányasszony ilyen későn ébren van. De ki lesz a vőlegény, a kérő? Beckmesser, kinek éppen cipője készül? Éva úgy gondolta, hogy talán Sachs is részt vesz — ő érette — a versenyben. De Sachs — ha egyszer gondolt is erre — tudja, hogy ma már Walter lovag is itt van Nürnbergben Éva — hiszen ezért jött — szeretné a mestert a mai énekiskolában történtekről kifaggatni.

De csak annyit tud meg, hogy a lovag végleg elbukott, és duzzogva hagyja ott Sachsot. Walter is felháborodottan jön s csüggedten panaszolja, nürnberg menyasszonyok a mestereknek nem kellett a dala.

társkereső oldal helyszín kap új barátokat app

Olvassa el is