Ülés nő 54,

Emellett iránymutatás készült a konferencia égisze alatt nemzeti, regionális vagy helyi szintű polgári panelbeszélgetéseket és más rendezvényeket szervezni kívánó tagállamok és egyéb szervezetek támogatására.

ülés nő 54

A konferencia legitimitása nagyrészt ettől függ. Azon dolgozunk, hogy kibővítsük a platformot és megszervezzük a panelbeszélgetéseket és a plenáris ülést, hogy minden forrásból kapjunk információt. A nemzeti parlamentek, a civil társadalmi partnerek és a polgárok részéről egyaránt nagy érdeklődést tapasztalok a konferencia iránt.

ülés nő 54

Most az a feladatunk, hogy ezt a lelkesedést és energiát a konferencia megrendezése során hasznosítsuk. E nagyszabású európai kezdeményezés középpontjában mindig a polgárok állnak majd, és lehetőséget szeretnénk biztosítani számukra a valódi szerepvállalásra ülés nő 54 részvételre. A közös jövőnk az ő kezükben van.

Nótin Tamás

Ők ennek az egyedülálló folyamatnak a mozgatórugói, hozzájárulásaik, ötleteik, reményeik és álmaik nélkülözhetetlenek az Unióval kapcsolatos elképzelések formálásához. A konferencia olyan közeget biztosít számukra, amely lehetővé teszi, hogy egyenlő feltételek mellett tanácskozhassanak egymás között és a választott képviselőikkel.

ülés nő 54

A polgári vitacsoportokban és a többnyelvű digitális platformokon felmerült ötleteket polgár, valamint az Európai Ifjúsági Fórum elnöke vitatja meg. Négy európai polgári vitacsoportot alakítanak ki, amelyek mindegyike polgárból áll, és mindegyik tagállamot legalább egy nőnek és egy férfinak kell képviselnie.

A polgárokat véletlenszerűen választják ki annak érdekében, hogy a földrajzi származás, a nem, az életkor, a társadalmi-gazdasági háttér és az iskolai végzettség tekintetében tükrözzék az EU sokszínűségét.

Minuscule Mini's - Compilation #1

Az egyes vitacsoportok egyharmadát 16 és 25 év közötti fiatalok teszik ki. A plenáris ülés kellő időben benyújtja javaslatait a vezető testületnek, amely a plenáris üléssel teljes mértékben együttműködve és teljes átláthatósággal jelentést készít, amelyet közzétesz a többnyelvű digitális platformon.

Russell M. Nelson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából Az, hogy támogatjuk a prófétákat, személyes elkötelezettséget jelent arra, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni prófétai üzeneteik támogatására. Eyring elnök, köszönjük az építő és inspiráló üzenetedet!

A többnyelvű digitális platform az a fórum, ahol összegyűjtik, elemzik és közzéteszik a konferenciával kapcsolatos valamennyi rendezvény keretében tett hozzájárulásokat. További információ.

ülés nő 54

Olvassa el is