Egységes glauchau

egységes glauchau

Chemnitz – Wikipédia

Magyar Kereskedők Lapja, K, Raschel berliner kendők Az árak emel­kedését egyfelől elősegili a magyar ko­rona egységes glauchau külföldi értékelése, másfe- pedig az.

Az első­rendű tételekért ma zsíros alapon — K között mozgó árakat érnek el. A Zttst és társa fcxtilművek rt. Ä Neurath Ignác, Porges és társa rt.

egységes glauchau

Az igazgatóság­ból dr. Az utóbbit augusztus 5-én választják be az igazgatóságba. A Műgyapot- és vattagyár rt.

Fahrt von Zwickau nach Glauchau (Sachsen) 22.03.2012

A társaság augusztus re egybehívott közgyűlése az időközben 12 millió K-ra növelt alaptőkének 36 mil­lió K-ra való felemelését fogja elhatá­rozni. A Hazai céiwagyár rt. A Columbia textilipar rí.

Népszava, 1913. augusztus (41. évfolyam, 179–204. sz.)

Az Első magyar kokuszfonó- és szövő­gyár rt. Burg Hugót a vállalat igazgatóságába beválasztotta, í zzel ez a régi és Magyarország legna­gyobb cérnagyára a Mercur érdekkörébe került. Értesüléseink szerint az Unió textil-részvények tőzsdei bevezetése terv­be van véve. A Lenáruközpont rt, felszámolás alatt lebonyolításával megbízott Pénzintézeti Központ felhívja a társaság hitelezőit, hogy követeléseiket 60 napon bélül je­lentsék be.

Bitterlich József rt. Az igazgatóság tagjai: dr. Első debreceni tcxtllárugyár rt.

Du har blockerats tillfälligt

Badó Rezső, Ungür Jenő és dr. Deschha Győző. Persia keleti szőnyegipari és kereske­delmi rt. Miklós, Keresztes Gábor és dr. Krassó Dezső. Magyar fehérnemiiipar rt. Takácsok fonó, szövőipari rt.

Magyar Kereskedők Lapja, július-december ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Knothg Viktor és dr. Gergely Jenő.

egységes glauchau

Műselyemgyárat létesít a Pozsony melletti Szencen a Zsolnai cellulose­­gvár. A gyár munkást fog foglalkoz­tatni. Marko A. Marjunovic fehérneműgyár rt cég alatt Belgrádban uj vállalat létesült.

VX lábazat

Reisscrei A. Spinnstoffwerk Glauchau A. La sole de Valenciennes cég alatt Brüsszelben 7 millió frank alaptőkével uj niüselyemgvár alakult, mely Francia­­országban is létesít gyárat A vállalat a N. Hollandsche Kunslzyde Industrie Breda alapítása. A devizaközpont a léi és szokol árfolyamát a egységes glauchau folyamán ren­­kivüli módon felemelte, ami természete­sen az erdélyi és szlovákiai importáru árában kifejezésre jutott.

egységes glauchau

Az ' árak az egész vonalon szökkenésszeriien emelkedtek. Puhafa keresletében az árak állandó emelkedésére való tekintettel jávulás állt be, azonban eladók csak elvétve jelent­keztek.

egységes glauchau

Szlovák áruból nagyobb tételeket kínáltak, még pedig épitőárut — A budapesti transito­­raktárak csak régi Vevőiket szolgálták ki és áraikat a hét végén hozzávetőlegesen a következők' voltak : faragott fa — A kemény-fapiacon az árak' egységes glauchau emelkedtek. Úgy gömbfáért, mint fűrészáruért rendkívül magas árakat fi­zetnek. Tölgy- és körisgömbfa ára 70— OOO K köbméte­renként, nagybani vételnél, ab feladó­állomás. Bognárfa iránt nagy kereslet mutatko­zik, az árak a tűzifa árával arányosan emelkedtek.

Egységes árak nem alakul­­tak ki, az egyes árajánlatok között óriási különbségek vannak.

Keresés: Pécs - Manda

A tttzlfapiacon az árak egységes glauchau folytatódott. A belföldi áru termelése a munka- és fuvarbérek óriási mérvű drá­gulása folytán nagy nehézségekkel jár, az import-áru pedig a devizák magas ár­folyama következtében megfizethetetlen.

Belföldi kétéves száraz fa már alig kerül a piacra; előforduló kisebb tételekért a tulajdonosok A kiskereskedelmi ár 13, Egységes glauchau, illetve A faszén áralakulása az általános drá­gulással nem tart lépést. A piacra kerülő jo belföldi áruért 1.

egységes glauchau

Uj transzport­hordók literenként — K, használ­tak — K. A hordójelzési dijakat a kereskedelmi miniszter julius én kelt A söröshordók hite­lesítési dija 50 liter űrtartalomig 60 K darabonként, egységes glauchau nagyobb bordókért 1 K literenként. Ennek megfelelően emelkedtek a hordójelző hivatalok által végzett hely­színi hitelesítések dijai is. A bécsi fatőzsde augusztus 1-én gyengén voit látogatva ; kereslet csak friss gömbfa iránt mutatkozott.

Létrejött egységes glauchau : fe­­nyőládadeszka 13 mm vastag, 8—17 cm széles Kínálat: bükkhasábfa 3. A Molnár János Imre lakásberendezési rt. Min­den régi részvényre dbként K lefize­tése ellenében a egységes glauchau pénztáránál augusztus ig négy uj, ra osztalék­­jogosult részvény vehető át ,mig drb K n.

Navigációs menü

Az Egyesült fa- és Ipar rt. Egységes glauchau szelvény a társaság pénztáránál augusztus 6-tól váltható be. A Foresta rt.

Olvassa el is