Ülés nő hírnöke

ülés nő hírnöke

ülés nő hírnöke

No part of this work may be reproduced or used in any forms or by any means graphic, electronic or mechanical, including photocopying or information storage and retrieval systems without written permission from the copyright holder.

Ezt a kísérletsorozatot ben kezdtük el, és 19 év óta finomítjuk.

2015 09 Békesség Hírnöke

Kísérleti eredményeink től kezdődően minőségüket és pontosságukat illetően markáns fordulatot vettek. Ez a könyv pusztán egy beszámoló munkánknak ez utóbbi szakaszából.

alakuló ülés – TelePaks Médiacentrum

Kísérleti tevékenységünk indulása óta, sőt még az előtt is, hogy a kutatócsoportot hivatalosan megalapítottuk volna, érezhető a zavar kutatásaink mibenlétét illetően. Szeretném kihangsúlyozni, hogy én a saját nézőpontomat tisztán tudományos jellegűnek tekintem. Számos olvasó előzetesen elfoglalt filozófiai álláspontokat használ fel ennek az anyagnak több mint ülés nő hírnöke éve társkereső oldal kiértékelése során, mely álláspontok között az objektív tudományostól kezdve a szubjektív teológiaiig számos árnyalat előfordult már.

A mi kutatócsoportunknak semmi egyéb célja nincs azon kívül, hogy kísérleti adatokat közzétegyen. Az adatok jelentését illetően minden egyes olvasó kétséget kizáró módon egyedi következtetésekre fog jutni.

Evangéliumi Hírnök, Palm Bay, Fla. SZÁM,

Az utóbbi ülés nő hírnöke sok ellentmondás keletkezett olyan jelenségek körül, melyek a tudományos kutatás elfogadott módszerei számára látszólag értelmezhetetlenek. Ezen állítólagos jelenségek bármelyikének az igazolása vagy cáfolása az alkalmi megfigyelőnek semmiképpen nem feladata. Ennek ellenére az események kapcsán keletkező legtöbb nyilvános vélemény szemlátomást igen gyors és felületes kutatás eredményeként születik.

Majdnem harminc éves kutatás és kísérletezés után az úgynevezett paranormális jelenségek területén, rendkívüli óvatosságot kell tanácsolnom a következtetésekre jutás tekintetében. Ha egy csalás elkövetéséből lehetséges pénzt csinálni, hírhedtséget szerezni vagy akár csak heccelődni, akkor 5 6 BEVEZETŐ valaki rendszerint élni is szokott ezzel.

Következésképp a paranormális területek elsődleges célpontok a szélhámosok számára, és az alapos kutatónak általában bőséges mennyiségű szemét adatot kell megfigyelnie, mire egy lehetséges igazság-gyöngyszemre bukkan. Ez különösen érvényes a fülöp-szigeteki pszí-sebészetre és általában a szellemkommunikációk széles területére. Számomra úgy tűnik, hogy a jelenleg elfogadott tudományos paradigma korántsem kielégítő.

Nekem az a véleményem, hogy a jelenlegi természettudományunk csak egy igen speciális esete egy eddig még feltáratlan, sokkal általánosabb esetnek. Őszintén remélem, hogy a mi kutatásaink ülés nő hírnöke ezen felfedezések irányába vezetnek. Az állítólagos földönkívüli közlések több millió szavának feldolgozása után úgyszintén azt gondolom, hogy ez a könyv, és a Ré anyag rákövetkező kötetei tartalmazzák a leghasznosabb információkat azok közül, amelyeket felfedeztem.

Egy eredményeként annak, hogy mélyére hatoltam az ufológia és parapszichológia mindeme meglehetősen zavarba ejtő kérdéskörének, természetesen magam is kialakítottam jelenlegi véleményemet arról, hogy milyen is igazából a dolgok valódi természete. Ez a vélemény természetesen bármikor megváltozhat, amint új információknak kerülök birtokába. Ennek a könyvnek nem szándéka tanulmányt adni az én véleményemről, így nem kísérlem meg ülés nő hírnöke védeni.

Éljünk a próféták szavai szerint! Carol F. McConkie első tanácsos a Fiatal Nők Általános Elnökségében Hogy összhangban legyünk a menny isteni céljaival, támogatjuk a prófétát, és folyamatosan azt választjuk, hogy a szavai szerint élünk. Mennyei Atyánk minden gyermekét szereti, és arra vágyik, hogy ismerjék és értsék az Ő boldogságtervét. Ezért prófétákat hív el, akiket hatalommal és felhatalmazással rendeltek el, hogy Isten nevében cselekedjenek gyermekei megszabadításáért.

A következőkben legjobb sejtésem szerint írom le, hogy mi az, amit tenni vélünk. Csak az idő lesz megmondhatója, mennyire volt pontos ez ülés nő hírnöke feltételezés. Kutatócsoportunk a Ré nevű földönkívüli fajjal való érintkezései során olyasmit használ, amit én behangolt transz telepátiának szoktam nevezni. Az angol nyelvet használjuk, mert Ré ezt ismeri.

Ami azt illeti, többet ismer belőle, mint én. Ré körülbelül 11 ezer évvel ezelőtt érkezett a Földre egyfajta földönkívüli küldetés keretében, melynek célkitűzése a földi ember szellemi evolúciójában való megtámogatása volt. Ennek okán magasan képzett történelmünkben, nyelveinkben, stb.

Amit Rével kapcsolatosan alighanem a legnehezebb megérteni, az az ő sajátos természete. Ré egy hatodik denzitású társas memória komplexum. Mivel a Föld jelenleg a harmadik denzitású fejlődési állomásának közel a végénél jár, így ez azt jelenti, hogy Ré három evolúciós ciklussal jár előttünk. Más szóval Ré jelenlegi fejlődési beauce woman találkozó évmilliókkal előzi meg a földi emberét. Talán nem meglepő, hogy 11 ezer évvel ezelőtt Rének nehézségei adódtak a földi emberrel való kapcsolatteremtése során.

Ugyanez a probléma még a ülés nő hírnöke felvilágosult időnkben is fennáll. Amikor e sorokat írom, már több, mint ülésnyi Rével folytatott kísérleti kommunikáción vagyunk túl. Ez a körülbelül ezer szónyi információ egy talán kielégítőbb tudományos paradigmát vetett fel számomra. Ezt a paradigmát csak az idő és a jövő érvényesítheti és bővítheti majd ki. Az ufológia nagy témakör. Láthatatlan ember keres nőt ésszerű mennyiségű háttér-információ könyv méretűre dagasztaná ezt a bevezetőt.

Ezért fejezetünk további részében nem kíséreljük meg minden részletét lefedni a kutatások különféle és egyre gyarapodó területének, hanem inkább betekintőt adunk kutatásaink idevágó részleteiről, illetve a Ré kontaktusról, a kezdetektől a mai napig. Felkérem régi kutatótársamat, Carla L.

Rueckertet, hogy mesélje el a történetünket.

ülés nő hírnöke

Carla L. Rueckert: ben találkoztam először Don Elkins-szel. Számomra ő egy lenyűgöző karakter, egy egyetemi professzor és egy szellemtani kutató szokatlan kombinációja. Több, mint regressziós hipnózist végzett már el, amelyek a születés előttre mentek vissza, annak lehetőségét kutatva, hogy talán a reinkarnáció nemcsak egy lehetséges dolog, hanem valós folyamat ben magam is csatlakoztam egy kísérlethez, amelyet Don hozott létre, hogy a valóságban is kipróbáljon egy feltevést, amelyet Harold Price-szal, a Ford Motor Company mérnökével közösen fejlesztettek 7 8 BEVEZETŐ ki.

Price olyan információkkal ismertette meg Dont, amiket ő igen érdekesnek talált. Ezek állítólagos forrása földönkívüli volt. Témájuk nagyrészt metafizikai, és látható összhangban voltak azokkal az ismeretekkel, amiket Don addig az időpontig megszerzett.

Ülés nő hírnöke anyagon belül útmutatás hangzott el arra vonatkozóan, hogyan idézhető elő olyan körülmény, melynek során további anyag hozható létre ugyanezen forrásból annak szüksége nélkül, hogy tényleges fizikai kapcsolatba lépnének a földönkívüliekkel. Don feltevése az volt, hogy ez a jelenség talán bármikor megismételhető, meghívta hát egy tucatnyi mérnök hallgatóját, hogy csatlakozzanak egy kísérlethez, melynek ülés nő hírnöke az volt, hogy bárminemű telepatikus kapcsolatot teremtsenek egy ahhoz hasonló forrással, mint amilyen a detroiti csoporté volt.

Én lettem a tizenharmadik csoporttag, egy barátomon keresztül keltvén fel érdeklődésemet a projekt.

Éljünk a próféták szavai szerint!

A kapcsolati kísérletek e korai fázisában, mialatt Don fáradhatatlanul próbálta a helyzetet irányítása alatt tartani, hónapokig csak egyes figyelemre méltónak látszó, ámbár rejtélyes eredmények születtek. Amint az instrukciók szerint meditálva ültünk, a csoporton belül mindenki, kivéve engem, furcsa hangokat kezdett kiadni a szájával.

  1. Hely maghreb komoly találkozó
  2. Értelmi fogyatékos társkereső
  3. Meet baba
  4. Но отбросить ее означало бы предать того, кто ему доверяет.

Részemről a legfőbb nehézség ez alatt az első hat hónap alatt abban mutatkozott meg, hogy komoly arcot vágjak és el ne nevessem magam, ahogy az összejövetelek fokozatosan torok-kattogások, szürcsölések és nyelvcsattanások harsány szimfóniájává váltak.

A kísérletek eredménye azonban gyökeres fordulatot vett, amikor egy kontakta Detroitból meglátogatta a csoportot.

Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE. Első könyv. L/L Research

A kapcsolattartó együtt leült a csoporttal, és majdhogynem azonnal kapcsolatba léptek vele egy látható módon gondolatátviteli benyomás által, mondván: Miért nem mondjátok ki a gondolatot, ami ott van a nyelveteken? Próbálunk kommunikációs eszközül használni titeket, de mindannyian blokkolva vagytok attól való félelmetekben, hogy nem a megfelelő szavakat fogjátok kimondani.

Ezen instrumentumon, Walter Rogers-szen keresztül, a Michigan állambeli Detroitból, a csoport útbaigazítást ülés nő hírnöke, hogy tartózkodjék az analizálástól, mondja ki a 8 9 BEVEZETŐ gondolatokat, és az elmondottakat majd csak az után értékelje ki, hogy az átadás befejeződött.

Ez után ülés nő hírnöke este után egy hónapba sem telt, és a csoport fele elkezdett információkat produkálni. Mire egy év eltelt, a csoportban mindenki, kivéve engem, képes lett adások fogadására. A beszéd eleinte lassú volt és nehézkes, mivel minden egyes személy minden egyes szóról precíz benyomást kívánt szerezni, és sok esetben teljes irányítást várt, félve attól, hogy hibát ejt a vételben.

Mindenesetre a diákok eredeti csoportja számára, akik ebbe a furcsa kísérletbe kezdtek, ez egy izgalmas időszak volt januárjában feladtam iskolai könyvtárosi munkahelyemet a tizenhárom osztályos magániskolában itt Louisville-ben, és teljes idős munkában Donnak dolgoztam. Ebben az időben ő már meg volt győződve arról, hogy a létezés nagy misztériuma legjobban a földönkívüli intelligenciákkal való kapcsolatteremtés technikái révén kutatható, és elhatározta, ülés nő hírnöke felfokozza ez irányban futó törekvéseit.

Ebben az időszakban Don az ufókutatás sok perifériás területén dolgozott, mindvégig a kirakós játék darabkáit próbálván összerakni. Az egyik nagy kirakós darabka számunkra az a kérdés volt, hogy az ufók hogyan képesek materializálódni és dematerializálódni. A jelenség látszólag egy általunk még fel nem fogott fizika létezését, és egy ilyen fizika használatának képességét követelte magáénak. Don számos szeánszra vonult el egymaga, még mielőtt ülés nő hírnöke én is csatlakoztam volna hozzá, és nagyon szisztematikusan húzta ki a neveket a listájáról.

Egy materializációval járó jelenséget keresett, nem olyat, amivel bárki másnak bizonyíthatott volna, hanem olyat, amit ő maga elhihet.

Evangéliumi Hírnök, ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Az volt az érzése, hogy az egyes szeánszok során keletkező anyagi természetű manifesztációk talán az ufók materializációjával egyező, vagy ahhoz hasonló természetűek lehetnek. Érvelését így azzal folytatta, hogy ha egy szeánsz során személyesen tekinthetne meg materializálódási és dematerializálódási folyamatot, az pontosabb elméletek felállítását tenné lehetővé számára az ufókkal kapcsolatban.

Négyszer is elmentünk Tingley tiszteletes bemutatóira. Az első alkalom előtt Don kívül-belül futólag ellenőrizte Tingley tiszteletes ülés nő hírnöke találkozóhelyét. Ez cementblokkokból épült, akárcsak egy garázs. Sem az épületen kívül, sem azon belül nem volt semmiféle eszköz.

Én még csak nem is tudtam arról, hogy Don ezt teszi. Csak ültem, és vártam, hogy elkezdődjék a bemutató. Ez az utóbbi mondat fontos akkor, amikor valaki bármifajta pszichikai kutatásról beszél. Don mindig mondta, hogy neki, mint kutatótárs számára, a nagyfokú hiszékenységem igazi nagy előny.

Engem szinte bárki megtréfálhat, mert nem kapcsolok valami gyorsan. A dolgokat általában szó szerint veszem fel és fogadom el, s csak később elemzem ki, mi is történhetett. Ez a megvezethetőség kulcsfontosságú tényező akkor, amikor az ember jó eredményeket kíván kapni paranormális kutatások kapcsán.

A bizonyíték utáni vágy szükségszerűen értékelhetetlen ülés nő hírnöke és semmis kísérlethez vezet. A nyitott elme és a hiszékenységre való hajlam egy szubjektív és személyes bizonyosság felé vezeti birtoklóját, ami nem egyenértékű a bizonyítékkal, mivel ez nem módszeresen megismételhető másokon. A szubjektív tudás azonban központi része annak a spirituális evolúciónak, melyről Ré oly kényszerítő erejűen szól ebben a kötetben, s amelyet mi is már évek óta kutatunk.

A szeánsz ugyanúgy kezdődött, ülés nő hírnöke az összes többi, amin jelen voltam, a Miatyánk elmondásával, és olyan himnuszok eléneklésével, mint a Rock of Ages, és az I Walked in the Garden. Körülbelül 26 ember ülés nő hírnöke ebben a csupasz teremben, egyenes székeken ülve, melyek egy ovális kört alkottak.

Tingley tiszteletes félrevonult egy egyszerű függöny mögé, s maga is egy összecsukható széken ült. Az első szeánsz történései közül számomra talán a legérdekesebb egy meglehetősen tömör szellem megjelenése volt, akit Nővérnek hívtak.

Miután sosem volt olyan közeli ismerősöm, aki apáca volt, így elég furcsán éreztem magam. Csak sokkal később, mikor egyszer Don repülővel vitt minket haza, és emlékeztetett erre, akkor esett le, hogy Don anyját, aki még azelőtt meghalt, hogy megismerhettem volna, úgy nevezték a családban, hogy Nővér. Mind ezen, mind a rákövetkező szeánszon, amikor Dont és engem hívtak fel, egészen tisztán láttuk az anyagizálódó lelkek szellemszerű alakját.

Vác - Ülések dokumentumai

Még a meggyengült éjjeli látásommal is ki tudtam venni jellegzetességeket, de Don az entitások hajszálait is látta. A második szeánsz során egy különösen inspiráló Mester jelent meg hirtelen, és a teremben igen hűvös lett. Lelkesítő üzenetet adott át számunkra, majd pedig elmondta, hogy megérint minket, amiből tudni fogjuk, hogy ő valóságos. Így is tett, elég erővel ahhoz, hogy felhorzsolja a karom.

ülés nő hírnöke

Azután azt mondta, hogy keresztül fog sétálni rajtunk, amitől érezni fogjuk, hogy ő nem ebben a denzitásban tartózkodik. Ezt is megtette, és kétségtelenül érdekes érzés ezt megélni.

ülés nő hírnöke

Felemelve karjait és ülés nő hírnöke minden jelenlévőt, visszasétált rajtunk keresztül, majd összefolyt egy kis tócsává a padlón, és eltűnt ben Don úgy döntött, itt az ideje komolyabb tanítvánnyá válnom a channeling művészetében. Azzal érvelt, hogy 12 év elegendő volt az ülésből és inspiráló üzenetek hallgatásából, s most itt az idő, hogy némi felelősséggel adózzak a kozmikus szermonettekért, ahogy ezeket Brad Steiger nevezte, amiket én annyira élveztem.

Olvassa el is