Helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban.

helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban

Előszó A Az e témának szentelt első négy cikkben Gulnur Aybet az angliai Canterbury-ben működő Kent-i Egyetemtől a csúcstalálkozót történelmi összefüggéseiben helyezi el, és értékeli jelentőségét.

Daniel Speckhard, a NATO-főtitkár kabinetirodája politikatervező egységéről azt magyarázza el, hogy miként kezdte el a Szövetség az iraki biztonsági erők kiképzését. Stefan Melnik, egy nemzetközi ügyekkel foglalkozó szabadfoglalkozású író egy hamarosan megjelenő, a NATO-ról íródott könyvet ismertet, amely segítséget nyújtana azoknak a diákoknak, akik a Szövetség megismerésére törekednek.

Az interjúban Jean-Louis Py tábornok, a Nemzetközi Biztonsági Segítségnyújtási Haderő parancsnoka Afganisztán jelenlegi biztonsági igényeit tárgyalja a történelmi elnökválasztás után. Richard Nelson, az Egyesült Államok Atlanti Tanácsától a NATO hozzájárulását elemzi a terrorizmus elleni küzdelemhez, és javaslatokat tesz arra, hogy miként lehetne azt tovább javítani.

Egy új történelmi dossziéban Ryan C. A kiadást a NATO bővítését, partnerkapcsolatait és stratégia kapcsolatait ábrázoló interaktív térképek teszik teljessé. Christopher Bennett Egy új transzatlanti konszenzus felé Gülnur Aybet történelmi keretbe helyezi az isztambuli csúcstalálkozót, megvizsgálja annak tartalmát és értékeli jelentőségét A NATO tizenhetedik — a hidegháború véget óta hetedik - isztambuli csúcstalálkozójának előjelei igen baljóslatúak voltak a szövetségesek között az Irakkal kapcsolatos politikát illető nézeteltérések miatt.

Ennek ellenére a Szövetség első, 26 szövetséges részvételével tartandó csúcstalálkozója sikeres volt abban a tekintetben, hogy egy tartalmas új transzatlanti együttműködési napirendet prezentált. Az Isztambulban elfogadott intézkedések előrevitték a Ily módon az isztambuli csúcstalálkozóra úgy kell emlékezni, mint a NATO folyamatos hidegháború utáni fejlődésének egyik mérföldkövére.

Június végén, két intenzív nap során, a Szövetség vezetői megerősítették a transzatlanti kapcsolat és a közös transzatlanti értékek tartós jelentőségét és arra törekedtek, hogy az együttműködés hídjait építsék más régiók felé is. Döntést hoztak helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban, hogy kiterjesztik a szövetséges műveletek tartalmi körét és természetét, erős kapcsot teremtve a politikai kötelezettségvállalások és a teljesítésükhöz szükséges erőforrásokhoz való hozzáférés között, intézkedéseket hoztak a Szövetség képességeinek javítására, hogy az meg tudjon felelni a biztonsági kihívások szélesebb körének, különösen a terrorizmus által előidézett veszélynek; valamint támogatta a meglevő partnerekkel való kapcsolatok erősítésére irányuló kezdeményezéseket, beleértve a Kaukázusra és Közép-Ázsiára irányuló új regionális fókuszt, illetve azokat, amelyek új helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban való kapcsolatok létrehozására irányultak, különösen a szélesebb Közel-Keleten.

A közbenső években a Szövetség figyelemre méltóan hosszú utat tett meg az es madridi, az es washingtoni, a es prágai és most a es isztambuli csúcstalálkozókkal, amelyek egyaránt mérföldkövet jelentettek a NATO alkalmazkodásában és átalakulásában annak érdekében, hogy megfeleljen a XXI. Kialakuló új transzatlanti konszenzus Az iraki válság ban a transzatlanti kapcsolatokban nemcsak az Egyesült Államok és Európa néhány része, hanem az európai helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban között is szakadást idézett elő.

Habár irreális lenne feltételezni, hogy a transzatlanti kapcsolatok visszatérnek ahhoz a status quo-hoz, amely az iraki háború előtt létezett, Isztambulban egy új transzatlanti pragmatizmus kezdett kibontakozni. Ez viszont megnyitotta az utat egy szilárdabb partneri viszony előtt, az Atlanti-óceán két oldala között, a közös biztonsági érdekek realitása és a közös cselekvés megvalósítható kerete alapján.

Újabb migránstábort ürítenek ki Franciaországban

Bármilyen mélyek legyenek a nézeteltérések Irak lerohanása miatt, a jelenlegi helyzet abban az országban olyan, hogy egyetlen európai államfő sem kívánhatja annak további romlását. Habár a mostani nyugtalanság és instabilitás pillanatnyi önigazolásul szolgálhat azoknak, akik ellenezték a beavatkozást, a körülmények minden további romlása egy sor biztonsági probléma elburjánzásának kockázatával fenyeget Európa küszöbén.

Belépéshez használhatja a közösségi fiókját is!

Hasonlóképpen, most, hogy Afganisztán rátér a demokrácia felé vezető hosszú útra, nem lehet magára hagyni, hogy visszafejlődjön kudarcot vallott állammá és egy terrorista menedékké.

Az Atlanti-óceán mindkét oldalán valódi elkötelezettség mutatkozik az ország tálib korszak utáni hatóságainak segítése iránt.

Származása miatt az amerikai függetlenségi háború nagy részében egy detroiti börtönben raboskodott, ahonnan csak nem sokkal a háború vége előtt szabadulhatott. Ezután hazatért ugyan, -ben létrehozott egy kereskedelmi pontot trading post a mai Chicago területén, de -ban ismeretlen okokból továbbállt nyugat felé.

A kialakuló transzatlanti konszenzus alapjául szolgáló téma, ahogy ez az isztambuli csúcstalálkozón megmutatkozott, annak együttes belátása, hogy a stabilitás kivetítése az euró-atlanti területen túl alapvető fontossággal bír a NATO tagállamok biztonsága számára.

Az Afganisztán és Irak iránti kötelezettségvállalások ennek az új konszenzusnak a megnyilvánulásai, ami a NATO horizontjának Európán túl történő kiterjesztésével jár, és amely arra kötelezi majd a Szövetséget, hogy olyan képességeket fejlesszen ki, amelyek biztosítják felkészültségét az ilyen műveletekre.

Balkánon túli prioritások A hidegháború utáni időszak nagy részében a NATO arra összpontosított, hogy partnerséget alakítson ki közép- és kelet-európai legközelebbi helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban, valamint hogy újjáépítse a stabilitást a volt Jugoszláviában: azon a két területen, ahol a Szövetség eddig sikeres volt.

Az EU és a NATO bővítési folyamata, mely egyaránt idén hozta meg a gyümölcsét, a stabilitás övezetét terjesztették tovább Európa keleti része felé és nagyobb lehetőségeket nyitottak a távolabb fekvő országokkal való új partneri kapcsolatok kiépítése számára. A Szövetség az elmúlt években képes volt szisztematikusan csökkenteni a NATO által vezetett műveletekben részt vevő katonák számát a volt Jugoszláviában, és ily módon erőforrásokat felszabadítani az euró-atlanti térségen túli műveletekhez.

Chicago – Wikipédia

Habár a biztonsági helyzet Koszovóban olyan, hogy a NATO-nak az előre látható jövőben kötelessége továbbra is a jelenlegi csapatlétszámmal jelen lenni, a Szövetség hivatalosan bejelenthette Isztambulban, hogy az év végére befejezi küldetését, az Stabilizációs Haderőt SFORBosznia és Hercegovinában. A Szövetség mindazonáltal fenntart majd egy katonai parancsnokságot Szarajevóban, amely arra összpontosítja majd figyelmét, hogy Bosznia és Hercegovinának segítséget nyújtson a Békepartnerségre való felkészülésben és a védelmi reform végrehajtásában, és helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban fogja a volt Jugoszláviával foglalkozó hágai Nemzetközi Büntető Bíróság működését, különösen a háborús bűnökkel gyanúsított személyek letartóztatásával.

Az SFOR megszüntetéséről és az EUFOR felvonultatásáról bővebben lásd Lionel Ponsard Egy új biztonság korának hajnala című cikkét Új partnerségek A Szövetség vezetői Isztambulban megállapodtak arról, hogy az Euró-atlanti Partnerségi Tanács és a Békepartnerség keretén belül erősítik a meglevő partnerségeket, felkértek hét, a Helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban Mediterrán Dialógusában résztvevő országot — Algériát, Egyiptomot, Izraelt, Jordánit, Mauritániát, Marokkót és Tunéziát —, hogy létesítsenek ambiciózusabb és kiterjedtebb partneri kapcsolatokat, és segítséget kínált a szélesebb közel-keleti régiónak az Isztambuli Együttműködési Kezdeményezés elindításával.

A Szövetség már a prágai csúcstalálkozón létrehozta az Egyéni Partnerségi Akciótervet és a Terrorizmus-ellenes Partnerségi Akciótervet. Ezek a programok, amelyek a partnerek igényeihez szabottak, és amelyek a közös felelősség elvén alapulnak, valamint a Védelmi Intézmények Építésének Partnerségi Akcióterve, amelyet Isztambulban jelentettek be, hogy segítsék a partnereket felelős demokratikus védelmi intézmények kiépítésében, jelentik azokat az alapvető eszközöket, amelyekkel a Szövetség partnerségi tevékenységeit ezen túl a Kaukázus és Közép-Ázsia országaira összpontosítja.

A Szövetséges vezetők döntést hoztak arról is, hogy különleges képviselőt neveznek ki a teljes régióért — akiről azóta tudni lehet, hogy ő Robert Simmons, a NATO politikai és biztonságpolitikai kérdésekért felelős főtitkár-helyettesének helyettese, és megfelelő időben két összekötőt tisztviselőt neveznek ki, egyet-egyet az egyes területeken. A partnerországoknak és a NATO-nak együtt kell meghatároznia az együttműködésnek azokat az adott területeit, ahol a Szövetség képes szakértői segítséget és támogatást nyújtani.

Ezek közé tartoznak az illegális csempészettel szembeni határbiztosítás, kézi- és könnyűfegyverek átadása, hírszerzési információk megosztása, védelmi reform, költségvetés és helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban, polgári-katonai kapcsolatok, valamint képzés elérhetősége és együttműködési képesség a NATO által vezetett béketámogatási műveletekben való részvétel lehetővé tétele érdekében. A partnerségnek ez a funkcionális megközelítése, az együttműködés fejlesztése olyan szűk tánciskola táncórák egyedülállók berlin területeken, ahol közös érdekek és igények vannak, szándék szerint segíteni fogja a Partnereket a terrorizmus fenyegetése elleni küzdelemben és támogatja a regionális stabilitást és biztonságot.

Hasonlóképpen, az Isztambuli Együttműködési Tanács is a gyakorlati együttműködés előmozdítására törekszik az érdekelt országokkal a szélesebb Közel-Keleten, kezdve a Perzsa-öböli Együttműködési Tanács országaival, hogy a régióban való új transzatlanti szerepvállaláson keresztül fokozza a biztonságot és a stabilitást. Afganisztánban, ahol a NATO Ily módon az ISAF képes lesz biztonságot nyújtani kilenc afgán tartományban, összesen négyzetkilométer területen Kabul körül, és négyzetkilométeren az ország északi részében.

A NATO abba is beleegyezett, hogy további csapatokat vonultat fel a választási folyamat támogatására, az előkészítési szakaszban és a választások alatt, beleértve egy fős gyors reagálású haderőt. Amellett, hogy elkötelezte magát afganisztáni jelenlétének kiterjesztése mellett. A NATO már támogatást nyújt a lengyel vezetésű többnemzetiségű hadosztálynak, Irak középső és déli részén.

Egy Kiképző Misszió, amely NATO országok mintegy 50 hivatásos és nem hivatásos tisztjéből áll, augusztus közepén érkezett meg Irakba és már megkezdte a kiválasztott iraki személyzet kiképzését. A Szövetséges vezetők azzal is megbízták a főtitkárt, hogy az Észak-atlanti Tanács általi megfontolásra dolgozzon ki további javaslatokat az új keletű iraki biztonsági intézmények támogatására. Ez egyengetheti az utat a NATO szélesebb körű iraki szerepvállalás előtt az elkövetkező hónapokban és években.

Új képességek Ahhoz, hogy felnőjenek az afganisztáni és iraki, és valószínűleg más egyéb, az euró-atlanti területen túli küldetések kihívásához, a szövetségeseknek folytatniuk kell katonaságaik megreformálását, hogy azok gyorsan bevethetők legyenek távoli helyeken és fenntarthatók legyenek a helyszínen.

Arról is gondoskodniuk kell, hogy a Szövetség fel legyen szerelve egy feladat ellátására, amint annak felvállalásáról politikai döntés születik. Eddig nem ez volt a helyzet. Míg Másrészt a NATO haladást ért el a Szövetség katonai képességeinek átalakítása terén a prágai csúcstalálkozó óta.

Ésszerűsítette a vezetési struktúrát és létrehozott egy Szövetséges Átalakítási Parancsnokságot a reformok ütemének fenntartására, és hogy más NATO-tagországokban is kirobbantsa a katonai ügyeknek azt a forradalmát, amely megváltoztatta azt, ahogy az Egyesült Államok a hadviselésre képes az utóbbi években.

man jacht keres nőt

A Prágai Képességek Kötelezettségvállalással összhangban előrelépés történt a stratégiai tengeri és légi szállításban, valamint a levegőben való üzemanyag feltöltés terén, illetve egy Szövetségi Földi Felderítő Rendszer kifejlesztésében. A gyakorlatban ez azt jelenti: a NATO tagok a jövőben elkötelezik magukat, hogy haderőik nagyobb hányadát vonultatják fel és tartják fenn Szövetségi műveleteknél, ily módon ténylegesen biztosítva, hogy a NATO rendelkezzen állandóan elérhető eszközökkel és haderőkkel.

A NATO támogatta védelmi tervezési és haderő generálási eljárásainak változtatásait, amelyek célja, hogy egy művelet megindítására vonatkozó politikai egyetértést összekapcsolják a végrehajtásához szükséges haderők biztosításával.

A NATO vezetői elfogadták egy csúcstechnológiai képességeket tartalmazó csomag kidolgozását is, hogy a polgárokat és a katonai erőket egyaránt meg lehessen védeni a terrortámadásokkal szemben. Ezek közé tartoznak a tömegpusztító fegyverek elleni védelmek, a repülőgépek védelmi vállról indítható rakéták ellen, a helikopterek védelme, kikötők és hajók védelme, védelmek rögtönzött robbanóeszközök ellen, és aknák jobb észlelése. A NATO helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban működtetett terrorista-ellenes hálózatáról lásd bővebben Marshall Billingslea Technológiával a helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban elleni harcban című írását.

ülés nő pontivy

Isztambulon túl Tekintettel a NATO helyzetére és a nyilvánvaló hasadásra a politikai szolidaritás terén, az iraki hadjáratot megelőző időben, sok szempontból figyelemre méltó, milyen messzire jutott a Szövetség a közbenső időszakban. Habár számos Isztambulban előterjesztett kezdeményezés lényegében képesség-teremtő intézkedés, amelynek a Szövetségek és Partnerek teljes mértékben szentelheti erőfeszítéseit vagy sem, a Szövetség ma jobb állapotban van, mint ahogy a legtöbb elemző azt egy évvel korábban jósolta, és ambiciózus napirenddel rendelkezik a transzatlanti együttműködésre és cselekvésre, amely továbbfejlesztett és új partnerkapcsolatokra és az euro-atlanti területen túli műveletekre összpontosít.

Segítségnyújtás Irak stabilizálásához Daniel Speckhard elmagyarázza, hogy miként kezdte el a NATO az iraki biztonsági erők kiképzését és mérlegeli a kilátásokat a Szövetség nagyobb iraki szerepvállalását illetően.

A NATO isztambuli csúcstalálkozójának egyik legmesszebb ható fejleménye volt az iraki biztonsági erők kiképzésében történő segítségnyújtásról szóló döntés. Erre a mérföldkőnek számító határozatra, amelynek végrehajtásához már a helyszínen neki is láttak, azután került sor, hogy Irakban helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban csúcstalálkozó első napjának reggelén a szuverenitás hivatalosan átszállt egy ideiglenes iraki kormányra.

Minden NATO-nemzet nagyon is tudatában van annak, hogy milyen veszélyekkel jár az Irakban tapasztalható instabilitás, és hogy milyen fontos segíteni az helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban iraki hatóságokat azoknak az eszközöknek a megszerzésében, amelyekkel a saját ellenőrzésük alá vonhatják a biztonsági helyzetet.

Ez mindannyiunk közös célja. A missziót kezdetben Carel Hilderink holland vezérőrnagy vezette, és mintegy 50 hivatásos és nem hivatásos tisztből állt, akik a két NATO-főparancsnokságról — a belgiumi Monsban működő Szövetséges Hadműveleti Parancsnokságról, és az Egyesült Államokbeli Virginia államában, Norfolkban működő Szövetséges Átalakítási Parancsnokságról — érkeztek. Augusztus 7-én megérkezett Irakba az előőrs, a misszió többi része pedig egy héttel később.

James L. Jones tábornok, a Szövetséges Európai Haderők főparancsnoka pedig néhány nappal a Misszió felállását követően kereste fel Irakot.

társkereső w

A NATO Kiképzési Végrehajtó Missziójának, amelyet azóta egyszerűen NATO Kiképző Misszióra kereszteltek át, első feladatai közé tartozott a kapcsolattartás rendjének kialakítása az iraki ideiglenes kormánnyal és a Többnemzetiségű Haderővel, valamint a kiképzés Irakon belüli és kívüli lefolytatása legjobb módszereinek meghatározása.

A Misszió kezdeti erőfeszítéseit arra összpontosította, hogy az iraki hatóságokkal együttműködjön biztonsági struktúráik kifejlesztésében, különös hangsúlyt helyezve a Védelmi Minisztériumra és a Katonai Parancsnokságra, valamint hogy jelentést készítsen, amely részletesebb javaslatokat tartalmazott a NATO általi kiképzésre, tanácsadásra és együttműködésre.

Augusztusra a Misszió már megkezdte az iraki személyzet felügyeletét a Katonai Parancsnokságon. Szeptember én Jones tábornok a Misszió jelentését az Észak-atlanti Tanács elé terjesztette, az pedig egy héten belül úgy határozott, hogy támogatja egy Iraki Kiképzési, Oktatási és Doktrinális Központ létrehozását Bagdadon kívül. Ezen Al-Rustamaniyánál található Központ képezi ki az iraki biztonsági erők vezető tagjait minden funkcionális területen.

A Központ vezetői kiképzésre fog összpontosítani és segíteni fogja az országos szintű, multietnikus biztonsági intézmények kiépítését.

Az Észak-atlanti Tanács jóváhagyott egy műveleti koncepciót a kibővített misszió számára, amely meghatározza a NATO részvételének fázisait az iraki biztonsági erők kiképzésében.

A már megkezdődött első fázis országon belüli vezetési és irányítási mechanizmusok létrehozására terjed ki, valamint az iraki biztonsági erők tagjai kiképzésének és a részükre nyújtott tanácsadásnak a társkereső promis. A második fázis arra összpontosít majd, hogy segítséget nyújtson az Iraki Biztonsági Erőknek a Kiképzési, Oktatási és Doktrinális Központ létrehozásában, amely viszont vezetői képzést biztosít majd a közép- helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban felső vezetés fejlesztéséhez.

Ennek oka, hogy a helyszínen mindenekelőtt a Többnemzetiségű Haderő gondoskodik a biztonság megteremtéséről, és mint ilyen, terület-védelmet biztosít a NATO személyzet számára. Ezen kívül a Többnemzetiségű Haderő már részt vett saját Iraki Többnemzetiségű Biztonsági Átmeneti Parancsnoksága révén az iraki biztonsági erők kiképzésében is. A lehető legjobb együttműködés biztosításához David H. Petraeus amerikai altábornagyot nevezték ki mindkét misszió parancsnokának.

A kihívás jellege A NATO-misszió előtt álló feladata nagyságát nem szabad alábecsülni, és a választások menetrendje is először tudni a törvényi sürgetést jelent.

Azok az irakiak, akiket a NATO kiképez, az ország ideiglenes kormányának tartoznak felelősséggel, amelyek közvetlen célja olyan iraki biztonsági erők felvonultatása, amelyek képesek fenntartani egy stabil és biztonságos környezetet a törvényhozási választások előtt, amelyeket legkésőbb Minden szövetségesnek lehetősége van hozzájárulni a NATO Kiképző Misszióhoz Irakban, és ha a részvétel mellett dönt, akkor lehetősége van eldönteni, hogy erre az országon belül vagy kívül kerüljön sor.

Az Irakon kívüli kiképzés a szövetségesek nemzeti kiképző akadémiáin, NATO- iskolákban vagy a szomszédos országok megfelelő létesítményeiben történhet. Ezen kívül sok ország kezdetben bilaterális módon kapcsolódott be az iraki erők kiképzésébe, mások pedig úgy nyilatkoztak, hogy erre a közeljövőben állnak készen. Egy új biztonsági korszak hajnala? Bosznia-Hercegovina biztonsága szavatolása elsődleges felelősségének idén decemberben történő átvétele lesz az eddigi leghatározottabb megnyilvánulása az Unió kibontakozó védelmi képességeinek és ambícióinak, amely egyúttal azt is jelzi, hogy milyen mértékben fejlődtek az EU-NATO kapcsolatok az elmúlt években.

Emellett ráirányítja a figyelmet erre a stratégiai partnerségre, amely egyre inkább létfontosságúvá válik az euró-atlanti biztonság szempontjából. Ily módon a helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban erősségei és gyengéi is gyorsan nyilvánvalóvá válnak.

Ahogy a Szövetség isztambuli csúcstalálkozóján hivatalosan is bejelentették, hogy kilenc évvel az első ízbeni telepítést követően a NATO fejezettnek nyilvánítja bosznia-hercegovinai békefenntartó küldetését, a Stabilizációs Haderőt vagy SFOR-t. Helyette ezen túl az Európai Unió vonultat fel békefenntartót az Althea művelet keretében, az SFOR-ra azonos létszámmal, és vállalja a biztonság napi szintű szavatolását Bosznia és Hercegovinában. Ez a misszió, amelyet egy egycsillagos amerikai tábornok vezet majd, körülbelül fős személyzettel a védelmi reformra fog összpontosítani, valamint arra, hogy helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban az országot a NATO békepartnerség programjához való csatlakozásra.

A misszió terrorizmus- ellenes tevékenységet is folytat majd, letartóztatja a háborús bűnök miatt vád alá helyezett személyeket és hírszerző tevékenységet is végez.

Пока Элвин двигался по прямой, он не ощущал, что вообще что-то несет.

E megállapodások alapján az Európai Unió igénybe veheti a NATO tervezési képességeit és ugyanazokat az egyrészt a belgiumi Monsban működő Szövetséges Európai Főparancsnokságon, másrészt wikiszótár flört napolyi Összhaderőnemi Parancsnokságon, a NATO balkáni missziójának hadműveleti parancsnokságán, Olaszországban található EU sejteken keresztül működő katonai parancsnokságokat használja fel erre a célra. Egyrészt azzal érvelnek, hogy a változást Washingtonnak a balkáni elkötelezettségi csökkentésére irányuló óhaja váltotta ki, semmint a helyszíni körülmények objektív értékelése.

Másrészt attól tartanak, hogy Bosznia és Hercegovinát az Európai Biztonsági és Védelmi Politika ESDP tesztelésére használják egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió nincs kellően felszerelkezve egy ilyen nagy vállalkozásra, és hogy egy esetleges kudarc aláásná a Balkánon a stabilitást, és egyidejűleg csökkentené helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban ESDK támogatottságát.

Mindenekelőtt több boszniai jelezte, hogy inkább az SFOR-r látnák továbbra is szívesen országukban, mivel Európának az ös boszniai háború során általuk tapasztalni vélt gyengesége miatt szkeptikusak afelől, hogy az Európai Unió szükség esetére képes-e fenntartani egy robusztus katonai készenlétet. Fejlődő ESDP Az ilyen aggodalmak, habár érthetők, talán mégsem helyénvalók, tekintettel a NATO és Washington Bosznia és Hercegovina iránti tartós elkötelezettségére, valamint arra az előrelépésre, amelyet az Európai Unió az utóbbi években ért el egy hiteles katonai dimenzió kialakításával — mind a struktúrák, mind a képességek tekintetében - válaszul a volt Jugoszláviában, az es években elszenvedett kudarcaira.

Ezen kívül E misszió korlátozott mérete és tevékenységi köre ellenére hatalmas jelentőséggel bírt, mivel ez volt az Európai Unió első katonai felvonulása Európán kívül, egyben önálló küldetés, amelyet NATO-eszközök igénybevétele nélkül rövid idő alatt szervezett meg veszélyes terepen. Ez a dokumentum, amelyet Ennek érdekében az Európai Uniónak tovább kell folytatni védelmi kiadásainak reformját, hogy az EU katonai erői mozgékonyabb és rugalmasabb haderőkké alakuljanak át.

Sőt, újabb előrelépésre kerül sor e téren az Európai Védelmi Ügynökség létrehozásával, az összehangolt és egyeztetett beszerzési erőfeszítések támogatása és az európai képességbeli hiányosságokkal kapcsolatos megoldások keresésének elősegítése érdekében.

Ugyanezen okból, a mintegy katonából álló, globális válságokra való válaszadáshoz kialakított gyors reagálási harci csoportok kifejlesztése kell, hogy biztosítsa az Európai Unió számára azokat a képességeket, amelyekkel az úgynevezett Petersberg-típusú feladatok teljes körére vállalkozhat, azaz humanitárius és mentő küldetésekre, békefenntartásra éppúgy, mint válságkezelés során, helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban feladatokra, beleértve a béke kikényszerítését is.

Kiegészítő vagy vetélytárs? Habár egy erősebb európai védelmi politika általánosságban egyaránt népszerű az európai közvélemény és a kormányok körében, a legfontosabb megválaszolatlan kérdés az, hogy ez a képesség a NATO kiegészítőjeként vagy vetélytársaként fog-e kifejlődni.

Néha úgy tűnik, hogy az Atlanti-óceán két partja közötti eltérések a biztonsági kultúrák tekintetében akadályozzák az Európai Unió és a NATO közötti, egymást kiegészítő partnerség kialakulását. Valóban, a megosztottság a as, Helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban által vezetett iraki invázió miatt négy szövetségest — Belgiumot, Franciaországot, Németországot és Luxemburgot — arra késztetett, hogy komolyan fontolóra vegye egy önálló EU katonai parancsnokság felállítását Tervurenben, Brüsszel peremén.

A NATO meg kell, hogy maradjon a tagállamok kollektív védelmének alapjául, az EU képességei fejlesztésének pedig lehetővé kell tenni az európai országok számára, hogy nagyobb mértékben járuljanak hozzá saját biztonságukhoz, és felvállaljanak olyan küldetéseket, ahol az Egyesült Államok nem kíván vagy nem akar tovább bekapcsolódni.

Egyértelmű, hogy a két szervezet közötti pontos munkamegosztásnak tükröznie kell az egyes válságok természetét és a szükséges beavatkozás fajtáját is.

A tömeges katonai jelenlétet igénylő műveleteknek például, úgymint a háborúzó hadseregek szétválasztásának, egyelőre a NATO hatáskörében kell maradni. Az Európai Unió ezzel szemben erőfeszítéseit a békefenntartás, a humanitárius tevékenységekre és a katasztrófa-elhárításra összpontosítja a harci műveletek felvállalására képes nagy haderők nagy távolságokban történő gyors felvonultatására.

Ezen kívül egy nemzetközi rendőri erő bevetése válsághelyzetekben vagy a helyi hatóságok összeomlásának megakadályozása gyakran létfontosságú lehet a későbbi katonai akció szükségessé válásának elkerüléséhez.

Az es évek közepe óta a válságkezelő diplomáciát Európában ritkán tekintették egyetlen intézmény felelősségének. Jellemzően két vagy több intézmény működött együtt, s ily módon a nyomásgyakorlás és az ösztönzés nagyobb kombinációit alkalmazták a válság megoldására. Sőt, az USA által vezetett terrorizmus-ellenes háború tovább növelte a szereplők számát, beleértve különösen a hírszerző ügynökségeket, és a közöttük folyó egyeztetés fontosságát. Ahogy a NATO átalakítja helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban és politikáját az olyan új fenyegetések elleni küzdelem érdekében, mint a nemzetközi terrorizmus, figyelme egyre inkább eltávolodik majd a Petersberg-típusú feladatokban előirányzott, az Európai Unió által felvállalt válságkezelés típusától.

Ennek eredményeként az Európai Uniónak esetleg szintén ki kell terjesztenie ambícióit, és további képességeket kell kifejlesztenie.

Tennis love and game - СМИ/информационное агенство | Facebook

Ezen kívül, ahogy az Európai Unió válságkezelő képessége fokozódik, az Európai Uniónak és a NATO-nak együtt kell munkálkodnia egy szisztematikusabb feladatmegosztás helyszíni találkozón marokkói nők franciaországban, amely megköveteli a két szervezettől hogy biztonsági politikái és prioritásai szorosabb összehangolását. A fennmaradó kihívások Habár a Balkán ma összehasonlíthatatlanul biztonságosabb és stabilabb, mint amilyen a NATO beavatkozása előtt volt, a biztonsági kockázatok továbbra is fennállnak és az erőszak újabb kirobbanásának potenciális lehetőségét nem szabad alábecsülni — még Bosznia és Hercegovinában sem.

Ez részben Koszovó, a jelenleg ENSZ-igazgatás alatt álló szerbiai tartomány jövőjéről szóló küszöbönálló tárgyalások eredménye, amelyek megkezdését a Kontakt-Csoport Akár sor kerül erre a felülvizsgálatra, akár nem, a radikális szerb frakciók részéről minden bizonnyal megszaporodnak azok az igények, hogy Koszovó jövőjét közvetlenül kapcsolják össze a Republika Srpskáéval.

Nyíltan fogalmazva, a tárgyalások csaknem elkerülhetetlenül felvetik majd azt a kérdést, hogy kártalanítani kell-e Szerbiát boszniai és hercegovinai területekkel Koszovó potenciális elvesztéséért.

Olvassa el is