Singles steinbach manitoba.

  • Tolnai Népújság,
  • Orvosi Hetilap, április ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Gyorstalpaló flörtöl

Orvosi Hetilap, A szívsebész számára messze a legeligazítóbb az ejectiós fractio értéke, az érhálózati érintettség és a fal­­mozgászavar mértéke, valamint a hibernált myocardium kiterjedtségére utaló vizsgálati adatok. Ezek kóros tarto­mányai hordozzák a perioperatív myocardium necrosis legfontosabb részkockázati tényezőit.

singles steinbach manitoba

Természetesen, a myocardium perfusiós vizsgálatok is adatokkal szolgálnak az ischaemiás területek nagyságát illetően 6, 14, A több támadáspontú intraoperativ szívizomvédelem hypo­thermia, lokális hűtés, endocavitalis hűtés, cristalloid singles steinbach manitoba, véres cardioplegia sejtszinten biokémiai equi­librium létesítésével, a szívizomsejtek integritásának megőrzését célozza az aortalefogási ischaemiás periódus alatt 3, 9, 23— A művelet hatásosságát a sinus coro­­nariusból singles steinbach manitoba minták anaerob anyagcseretermék lactat, pyruvat koncentrációja jól jellemzi.

Ismert, hogy ezek az ischaemiás idő függvényében exponenciálisan emelked­nek 26, Ebből az következik, hogy az ischaemiás aortalefogási időt a műtét technikai biztonságosság kere­tein belül, a lehető legrövidebbre kell szabni, hiszen az aortalefogási idő szintén jelentős predictor a perioperatív szívizomelhalás kialakulása szempontjából.

Account Options

E szempontok tudatos éltetése elllenére a romlott ischaemiás tűrőképesség adta pathologiás helyzetet ese­tenként a korszerű myocardiumprotectio elemei sem tud­ják konzerválni, és különböző mértékű diffúz vagy körül­írt myocardiumkárosodás keletkezik; nyilvánvalóan a műtét eredeti céljával ellentétben.

Hangsúlyozni kell, hogy a károsodás szintje és mértéke a döntő, ennek megfelelően a hozzá rendelhető klinikum is más és más.

singles steinbach manitoba

Munkánkban kiterjedt coronariabeteg perioperatív adatainak elem­zését adtuk. A megadott perioperatív myocardium necro­sis kritériumait minden részletében kimerítő helyzetet 9 beteg esetében lehetett megállapítani.

singles steinbach manitoba

Azonban, az átme­neti ischaemiás epizódok, az izolált myocardium specifi­kus enzym emelkedések arra figyelmeztetnek, hogy bizo­nyos átmeneti coronaria perfusiós zavarok a perioperatív időszakban fennállhatnak, amelyeket esetenként subklini­­kai szinten minimális myöcardiumvesztés is kísér.

Feltehe­tő, hogy azokban singles steinbach manitoba esetekben, ahol definitiv EKG eltéré­sek nem alakultak ki, de emellett kóros CK—MB szinteket találtunk keringési vagy rhytmuszavar nélkül — miután metodikai hiba bizonnyal kizárható — a perioperatív myo­cardium necrosis diagnosisa csak enzymatológiai szinten igazolható, klinikailag nem.

Simon-Wolfskehl Eduard és Weil Valentin Simon Vilmos Sinayberger Béla Sinding Lorsen Ailf 7,

Következtetésünk az, hogy a myocardium revasculari­­satiós műtétek során esetenként minimális, lokális myo­­cardiumvesztés bekövetkezhet, amelynek nincs hemody­­namikai következménye. Ilyen értelemben a CK—MB enzym tükör sensitivitása igen magas, amelynek klinikai értelmezése sok körültekintést igényel.

singles steinbach manitoba

Hiszen biokémiai értelemben myocardiumnecrosissal állunk szemben, klini­kai szempontból azonban nem. További vizsgálataink tárgya, hogy az ischaemás idő alatti sinus coronarius minták degradatiós termékek és a perioperatív időszak CK—MB szintjei között milyen összefüggés lehetséges.

Balderman, S. Baur, H. Buckberg, G. H43— Burton, J. Clinical and angiographic correlations and prognosis.

Bush, L. Doss, J. Radiology,32, Fennell, W. H, Chua, K. Francisco DmRaymundo, G. Gundry, S.

Olvassa el is