Ülés nő lógia.

hétvégi nő társkereső

Sebeszeti Osztäly, Plasztikai es Egessebeszeti Osztäly, Budapest 4Testnevelesi Egyetem, Termeszettudomänyi Intezet, Sportgenetikai es Sportgerontologiai Kutatocsoport, Budapest A legtöbb ülés nő lógia orszagban a venas betegsegek elofordulasa es az abbol adodo komplikaciok meghaladjak az arterias betegsegeket, ezert nagyon fontos, hogy a venak fiziologias es patofiziologias muködeset es az ezeket szabalyozo mechanizmusokat minel pontosabban megismerjük. A kisvenak es venulak egyik fo feladata a venas ver szivbe törteno visszaaramlasanak biztositasa es a kapillarisokban törteno folyadekcsere es anyagcsere kontrollja a vazomotortonusuk szabalyozasa reven.

Az ezeket a funkciokat szabalyozo lokalis mechanizmusokrol azonban keves az ismeretünk.

társkereső oldal madagaszkár

Eredmenyeik szerint a kisvenak tonusat az intraluminalis nyomas es nyiroero valtozasai altal aktivalt mechanizmusok, tovabba szamos, a simaizombol es az endotheliumbol felszabadulo mediatorok integraltan szabalyozzak. Ezek a mechanizmusok együttesen vesznek reszt a posztkapillaris ellenallas es a sziv telodesenek szabalyozasaban, es ezaltal a megfelelo szöveti verellatas es venas visszaaramlas, illetve következmenyesen a percterfogat biztositasaban.

Kulcsszavak: patkany, vazizomvenula, vazomotortonus, endothelium, hidrogen-peroxid, prosztaglandinok, nitro-gen-monoxid, arachidonsav, tromboxan-A2, nyomas, nyiroero Regulation of vasomotor tone of small skeletal muscle veins by intrinsic mechanisms In many developed countries the prevalence of venous disorders and its consequences ülés nő lógia higher than that of arterial diseases. Thus it is very important to understand the exact physiological and pathophysiological function of small veins and their control mechanisms.

MIFKMT Tudományos Ülés június 6. A Pályázat eredményhirdetése. A Trópusi Szekció előadásai.

Small veins and venules have an important role in the regulation of capillary fluid ülés nő lógia, as well as return of the venous blood into the heart. However, there is only limited knowledge available regarding the role of local mechanisms controlling the vasomotor tone and diameter of small veins.

In the last decade the authors focused on the elucidation of these mechanisms in isolated skeletal muscle venules of rats. These mechanisms are involved - in a complex manner - in the control of postcapillary resistance, thus regulation of tissue blood supply, venous return and consequently in the modulation of the cardiac output, as well.

Beerkezett: Az elmúlt évtizedekben a cardiovascularis kutatások je-lentos része az artériás erek fiziológiás és patofiziológiás mutódését vizsgálta.

Ugyanakkor számos cardiovascularis kórállapotban az artériákban végbemeno változások mellett a vénák és venulák vazomotorfunkciójának káro-sodása is a szöveti vérkeringés zavarához vezet [2].

Ezért a cardiovascularis megbetegedések patomechanizmusá-nak pontos megismerésében kulcsszerepet játszik a kis-vénák rendszerének haemorrheologiai és funkcionális mutódésének részletes feltérképezése. Korábbi eredmények rávilágítottak arra, hogy a kisvé-nák nemcsak passzív csövek, amelyekben centrális irány-ban fut a vér, hanem számos egyéb fontos élettani funk-cióval is rendelkeznek [1, 2].

A kisvénás rendszer kapacitancia mutódése fontos a szervezet ortosztatikus toleranciájának szabályozásában, míg a vénás mikrocirku-láció a posztkapilláris vénák - a keringési ellenállás és számos bioaktiv anyag felszabadulása révén - a kapillárisok-ban t0rténo folyadék- és anyagcserét, valamint a vénás visszaáramlást befolyásolják [3, 4].

Mások és mi is kimu-tattuk, hogy izolált erekben, ahol a szimpatikus idegrend-szeri és a parenchymás szövetbol eredo lokális hatások nem érvényesülnek, a vazomotortónust elsosorban a vascularis simaizom miogén mechanizmusa állítja be, amit azonban simaizom- és endothelialis mechanizmusok to-vább módositanak.

HÍRKATEGÓRIÁK

Ezeket a mechanizmusokat hívjuk intrinsziknek, mivel az erek falában ülés nő lógia el. A va-lasz lenyege, hogy az intraluminalis nyomas növekedese-kor az erek atmeröje csökken, a nyomas csökkenesekor viszont az atmerö növekszik.

A miogen vazomotorva-laszt elöször ben Bayliss irta le kutya arteria caroti-saval vegzett kiserletei alapjan [5], amelynek megletet kesöbb különbözö allatfajok szamos szerveiben, szamos arterias erterületein is igazoltak [], es jelenletet emberi erekben kimutattak []. Az arteriolak nyomasindukalt miogen tonusanak sejt-szintu mechanizmusairol is szamos tanulmany jelent meg a közelmultban [9, ].

Az arterias erekhez kepest a kisvenak intrinszik miogen mechanizmusairol keves adat talalhato az irodalom-ban. A mechanizmus netes ismerkedés denever szarny- több faj portalis, tengerimalac mesenterialis, kutya, human es patkany saphena- valamint sertescoronaria kisvenaiban igazoltak [].

In vivo es in vitro kiserletekben kimu-tattak, hogy patkany vena saphenaiban akut ülés nő lógia hatasara jelentösen megnött a venak miogen va-laszkepessege, tonusa.

partnervermittlung szellemileg

Ezek a kiserletek igazoltak, hogy az intraluminalis nyomas emelkedesere fokozodott az aktiv mechanikai feszültseg a venak falaban [27]. Ugyan-csak patkany vena saphenajaban a kronikus venas nyo-masterheles megduplazta a venak akut nyomasindukalt miogen valaszait a kontrollallatokehoz kepest [1, 4].

találkozó helyén 76

Ugyanakkor, a kisvenak miogen valaszainak sejtszintu folyamatairol ezen erek serülekenysege igen vekony er-falvalamint a funkcionalis vizsgalatuk szamos technikai nehezsege miatt, keves adat talalhato az irodalomban [33].

Az endothelialis vazomotormechanizmusok moduláló szerepe A külonbozo méretu vénás erek másik fontos aktív réte-ge az endothelium.

Mindezek miatt újabban nagy figye-lem fordult a vénás mikroerek endotheliumából felszaba-duló vazoaktív anyagok élettani szerepére, tobbek kozott ülés nő lógia kisvénák tónusának szabályozásában [7, 35]. A vascularis endothelium számos vazoaktív anyag szintézisére képes, melyek a kornyezetükben lévo sejtekre hatnak: a nitrogén-monoxid, az arachidonsav-metabolizmus molekulái, és oxigéntartalmú szabad gyokok mind dila-tációt, mind konstrikciót létrehozhatnak koncentráció-tól, kolcsonhatásoktól és értípustól függoen [].

Számos, már korábban is ismert vazoaktív anyagról ki-derült, hogy hatásukat a cardiovascularis rendszer külonbozo érszakaszain, az endothelium stimulálása ülés nő lógia, az általa termelt faktorok felszabadításán keresztül fejtik ki.

Külonbozo mechanikai stimulusok például nyomás, nyírófeszültség hatására is novekedhet az endothelialis anyagok szintézise ülés nő lógia felszabadulása [40, 41]. Az iroda-lomban ellentmondásos adatok találhatók azzal kapcso-latban, hogy az endothelialis faktorok befolyásolják-e, illetve szükségesek-e a nyomásindukált miogén tónus-hoz.

Korai állatkísérletes modellekben úgy észlelték, hogy a funkcionálisan ép endothelium szükséges a nyo-másindukált érválasz létrejottéhez, illetve bizonyos eset-ben modulálja azt [, 20]. Az eredmények alapján feltételezték, hogy az endothelium olyan nyomásérzéke-loként képes mukodni, amely transzformálja a mechani-kai eroket a vascularis simaizom felé, és tónusnovekedést hoz létre a ülés nő lógia faktor ok termelésének csok-kentése révén [6].

Ez az elképzelés azonban újabban nem kapott megerosítést. Érdekes, hogy nemi külonbségek is megfigyelhetok a miogén vascularis reaktivitás tekintetében. Például, hím patkányokból származó gracilis arteriolákban az endothelium jelenlétében a nyomásindukált miogén konstrik-ció mértéke nagyobb volt, mint a nostény állatokból származó erekben [44].

Az endothelium szerepét a vénás mikroerek vazomotor-tónusának szabályozásában csak nagyon kevesen vizsgál- ták. Sertés-coronariavenulákban az endothelium eltávo-lítása nem változtatta ülés nő lógia az erek miogén válaszképességét az ép endotheliummal rendelkezo kontrollerekhez ké-pest [42].

A külonbozo AA-metabolitok kisvénákban kifejtett vazoaktív hatásai régió- és fajfüggo külonbsége-ket mutattak, például humán vena saphenában a proszta-ciklin kontrakciót, míg kézvénákban relaxációt okozott [45]. Továbbá számos vazoaktív anyagról és mechanikai faktorról igazolták, hogy befolyásolják az érfalban tor-téno prosztaglandinok termelését, ezáltal szabályozva a kisvénák vazomotortónusát [46, 47].

Feltételezheto, hogy a külonbozo lokális humorális és biomechanikai té-nyezok egymás hatását is módosítva, együttesen határoz-zák meg a vascularis endothelialis faktorok termelését és ezáltal szabályozzák a kisvénák tónusát. Az intraluminalis áramlás vazomotorhatása Korábban saját és más munkacsoportok is igazolták, hogy kisartériákban, arteriolákban a megnovekedett vér-áramlás fokozza az érfalra érintolegesen ható vicces megismerni kérdések, amely aktiválja az endotheliumot, ami dilatátor faktorok termeléséhez és felszabadulásához vezet [1, 6, 17].

A mechanikai jel szubcelluláris továbbításában az endo-thelialis felszíni réteg, a glikokalix kiemelten fontos lehet [25]. A nyíróerore adott érválaszt elsosorban ülés nő lógia prosztaglandinok és NO kozvetítik, de leírtak más fakto-rokat is. A kisvénák, venulák áramlásindukált érválaszai-ról csak nagyon kevés adat található az irodalomban [48, 49], holott ennek fontos szerepe lehet járáskor és futás-kor, amikor az izompumpa meggyorsítja a véráramlást a külonbozo méretu vénákban.

Izolált sertés-coronaria-venulák és jugularisvénák az arteriolákhoz hasonlóan az áramlásnovekedés hatására dilatálnak [6]. Kutya-venaju-gularisban az áramlásindukált dilatációt NO kozvetíti [49]. Denevérszárny-venulák spontán kontrakcióinak mind a frekvenciáját, mind az amplitúdóját csokkentette az intravascularis áramlás novelése ülés nő lógia, az áramlásindukált válasz az endothelium eltávolítása után megszunt, ugyanakkor NO, prosztaglandinok és reaktívoxigén-me-tabolitok nem vettek részt az érválasz kozvetítésében.

Reaktívoxigén-metabolitok ROSa Rockhouse hanover egyetlen párt Egyre tobb bizonyíték van arra, hogy a reaktívoxigén-metabolitok módosítják az akut érválaszokat: szerepük van a miogén tónus mechanizmusában, hatnak az erek permeabilitására, valamint hosszú távon befolyásolják az érhálózatok strukturális átépülését is.

Az elmúlt években jelentos figyelem irányult a ROS hatásmechanizmusai-nak vizsgálatára, és számos állapotban és betegségben - mint például oregedés, elhízás, ischaemiás szívbetegsé-gek, stroke, hypertensio, diabetes mellitus, atherosclerosis, krónikus vesebetegségek - mutatták ki a szerepüket [50].

Ezért a reaktívoxigén-metabolitok külonbozo ér-területeken, így a vénás mikroereken kifejtett hatásának pontos megismerésének fontos klinikai jelentosége van. Human coronariaarteriolakban kimutattak, hogy az aramlas novekedese az endotheliumban H2O2 termelo-dest indukal, amely a vascularis simaizomsejtek hiperpo-larizaciojat, majd kovetkezmenyes dilataciojat okozza ülés nő lógia.

In vivo fiziologias korulmenyek kozott a szoveti oxidativ mechanizmus egyik termeke a szuperoxid anion, amely szuperoxid dizmutaz enzim hatasara atalakul hidrogen-peroxidda [50]. H2O2-t a vascularis endothel-es a simaizomsejtek, valamint az aktivalt leukocytak es verlemezkek is termelnek.

Mikroerek kornyezeteben a fiziologias H2O2-koncentracio ~ M, ugyanakkor nagy koncentracioban a belole kepzodo hidroxilgyok OH reven citotoxikus hatasa is lehet.

Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1957-1961

Megjegyzendo ugyanakkor, hogy a pontos koncentracio, amellyel a H2O2 a hatasat kifejti, nehezen becsulheto meg. Az er-falban ülés nő lógia levo katalazenzim gyorsan elbonthatja a H2O2-t; tovabba az endothelsejtek is folyamatosan termelnek H2O2-t - aminek aranya szabja meg a lokalis koncentraciot.

A H2O2 szereperol az arteriak vazomotortonusanak szabalyozasaban a vizsgalt fajtol, az erek tipusatol es a vizsgalati protokolltol fuggoen ellentmondo adatok ta-lalhatok az irodalomban. Kutatocsoportunk korabbi eredmenyei szerint vazizom-arteriolakban exogen H2O2 bifazisos ervalaszt hozott letre, az alacsonyabb koncent-raciok konstrikciot, mig a magasabb koncentraciok dila-taciot okoztak [52].

  1. Az ülés házigazdája és egyben levezető elnöke, az Állandó Bizottság leköszönő alelnöke Popovics Pál, a Kárpátal­jai Magyar Cserkészszövetség elnöke volt.
  2. Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések,
  3. Vak emberek tudni
  4. Bewerbung beszélni know
  5. Önálló lakás dornbirn

Ugyanakkor, a H2O2 szerepe a kisvenak, venulak vazomotortonusanak szaba-lyozasaban alig ismert. Az alabbi reszben azon jelentosebb eredmenyeket foglaltuk ossze, amelyeket munkacsoportunk rendez- vous.

be társkereső a kisvenak tonusat szabalyozo endotheliumfuggo es -fuggetlen mechanizmusokkal kapcsolatban. Vazoaktiv anyagok hatasa a venas mikroerekre Patkany gracilis izombol izolalt venulakban kimutattuk, hogy acetil-kolin ACh alacsony koncentracioban dilataciot, mig magasabb koncentracioban konstrikciot oko-zott, tovabba az ACh-indukalt valaszok endothelium-fuggoek [42].

Az ACh-indukalt ervalaszok kozvetiteseben reszt vevo endothelialis faktorok azonositasara specifikus blokkolok hatasat vizsgaltuk. Ugyanakkor az endothelium karositasa ülés nő lógia a venulak bazalis atméroje nem valtozott meg, feltehetoen az endothelialis vazodilatator és vazokonstriktor fakto-rok hatasanak együttes kiesése miatt [33, 41, 42]. Az arachidonsav AA koncentraciofüggo atméro-csökkenést hozott létre, amelyet indometacin és SQ 29, szignifikans mértékben gatolt.

A bazalis értonushoz képest mindkét gatloszer jelenlé-tében jelentos vazodilatacio alakult ki, ami ülés nő lógia konstriktor faktorok gatlasa utan a dilatator faktorok tulsulyara utal. A H2O2 az AA-hoz hasonloan hat a kisvénak atméro-jére, az ératméro koncentraciofüggoen csökken a H2O2 emelkedo dozisainak hatasara.

Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, | Library | Hungaricana

A kisvénak nyomâsindukâlt miogén vâlasza Korabban az irodalmi adatok nem irtak le egyértelmuen, hogy arteriolakhoz hasonloan vajon a kisvénakban is mu-ködik-e a nyomas indukalta miogén mechanizmus. Az intraluminalis nyomas emelésére mi-ogén konstrikcio alakul ki a gracilis venulakban, aminek a maximuma a Hgmm-es nyomastartomanyban mérheto, mely egyben jelezheti az in vivo jelen lévo int-ravénas vérnyomasértéket is.

A miogén valasz jelenléte vénakban a keringési rendszer mufedése szempontjabol meghatarozo lehet.

munkát keres háziasszony tunézia

A posztkapillaris ellenallas szabalyozasaval a venulak tonusa nagymértékben befolyasolja a mikrocirkulacioban uralkodo hidrosztatikai nyomâsviszonyokat és igy a fo-lyadék és anyagkicserélodés mértékét, tovâbbâ a miogén vâlasz meghatârozza a lokâlis vénâs keringést is. A miogén vâlasz indukâlta vérâramlâsi viszonyok meg-vâltozâsa szâmos reologiai, hemodinamikai és egyéb spe-ciâlis funkciokat, példâul a fehérvérsejtek extravasatiojât befolyâsolhatja a kisvénâkban.

MCSSZF ülés, Csíkszereda - PDF Free Download

Ez a funkcio kronikus sziv-betegekben kiemelt jelentoségu lehet. A me-redekség értéke negativvâ vâlt, ami azt jelzi, hogy NE jelenlétében szignifikânsan fokozodott a venulâk miogén vâlasza.

Alacsony nyomâstartomânyban az endothelium eltâvolitâsa utân a venulâk âtméroje szignifikânsan csökkent kontrollâlla-potban és NE jelenlétében is.

Olvassa el is