Egyetlen esemény icf karlsruhe,

egyetlen esemény icf karlsruhe

Egyetlen esemény icf karlsruhe Dunántúli Napló, A mérkő­zést Abovjanbon, Egyetlen esemény icf karlsruhe 15 km-re rendezték meg, mi­vel az örmény együttes sta­dionját a szurkolók rendbon­tása miatt három mérkőzésre betiltották.

A Dinamo Moszkva a 9.

egyetlen esemény icf karlsruhe

Ezrek ünnepelték Maradonát Diego Maradona semmit sem veszített népszerűségéből, ugyanis szombaton este húsz­ezer néző volt kíváncsi arra a jótékonysági mérkőzésre, ame­lyen az argentin labdarúgó sztár is szerepelt. Amikor most társai­val kifutott a gyepre, a közön­ség hosszú percekig ünnepel­te. Maradona ezt meg is há­lálta, mesterhármast ért el.

Azonban három gólja is kevés volt ahhoz, hogy csapata győztesként hagyja el a pó­lyát, ugyanis a Volt labdarú­gók és a Művészek közötti összecsapást re a focisták nyerték. Bajnokavatás és sajtókonferencia - a folyó közepén Sporttörténelminek nevezhe­tő az az esemény, amelyről stockholmi forrásokból értesül­ve az AP hírügynökség szá­molt be.

Néhány nappal ezelőtt nagy­szabású nemzetközi kajakver­senyt rendeztek a Finnorszá­got és Svédországot elválasz­tó folyókon, Így például Kön- kämäälvenen, a Muonión és a Tornealvenen. A résztvevők között akadt egy dél-afrikai is, aki - tekintettel a Svéd­ország és Dél-Afrika közötti, még rendezésre váró diplomá­ciai kapcsolatokra — csupán rövid időre szóló tranzitvizu- mot kapott a svéd hatóságok­tól.

Új Dunántúli Napló, 1991. augusztus (2. évfolyam, 209-238. szám)

Sőt, végül még azt sem, miután az illetékesek megtud­ták, hogy Nico Viljoen sport ismerősök szabb időt szándékozik svéd földön, azaz — vizeken — töl­teni. Nico Viljoen így hát félig- egyetlen esemény icf karlsruhe illegális körülmények között versenyzett, s amikor o kojakegyesben az első he­lyen végzett, következett a nem várt fordulat.

Viljoennek az egyik határfolyó kellős köze­pén adták át az aranyérmet, s kénytelen-kelletlen ugyanitt kellett megtartania rendhagyó sajtókonferenciáját. Nico Viljoen azért nevez­hető kimondottan balszeren­csésnek, mert a Nemzetközi Kajak—Kenu Szövetség ICF éppen azon a napon - az el­múlt csütörtökön — fogadta vissza kötelékébe a dél-afrikai kajak-kenu szövetséget, ami­kor a svéd hatóságok meg­tagadták tőin a vízumot. Vlaskovics Józsefet visszavárják Zrenjaninba Magyar edzője van a jugo­szláv Proleter Zrenjanin úszó­szakosztályának.

Mert le­het, hogy dr. Vlaskovics lózsel a kialakult helyzet miatt nem hosszabbítja meg a szerződé­sét. Az ismert pécsi szakember úgy került a Nagybecskerek néven is ismert, Pécsnél vala­mivel kisebb vajdasági város­ba, hogy oda egy tapasztalt úszóedzőt kerestek, és őt egy zentai barátja beajánlotta. Ez még februárban volt, azóta ott dolgozott főállásban. Zrenjaninban két úszószak­osztály van, dr.

Fúziós erő

Vlaskovics Jó­zsef a nagyobbiknál tevékeny­kedik, öt másik edzőtársával együtt. A kollégák közül hár­man magyarok, így nyelvi ne­hézségei sem voltak, meg az­tán abban a városban sokan is beszélnek magyarul. Az a fe­dettuszoda, ahol edzünk, 33x25 m-es, 13 pályás. A tanítványa­im közül sok a tehetséges. Az eddig ott eltöltött fél év kevés volt ahhoz, hogy beérjen a kö­zös munkánk gyümölcse, úgy­hogy van még mit javítani.

A jugoszláv úszósportról nem sokat hallani. Annyit azért meg­tudtunk tőle, hogy a jobb úszók Szlovéniában és Horvátország­ban lelhetők fel, ami nem is csoda, hiszen például Koszovó­ban nincs is úszószakosztály.

egyetlen esemény icf karlsruhe

Létesítmények dolgában jól áll­nak, különösen Belgrád dicse­kedhet sok uszodával. Déli szomszédaink úszói most nem tartoznak az európai élvonalba, ám nap eredményjelző azért, merthogy nem lennének kitartóak az ottani versenyzők.

Ezt a szakember kint nem tapasztalta.

egyetlen esemény icf karlsruhe

A szerve­zést illetően azonban nem pro­fik a jugoszlávok. Elég, ha csak azt említjük: Szerbia felnőtt bajnokságát az ideálisnak tar­tott és általánosan alkalmazott 27 fokos víz helyett 22 fokos­ban tartották meg.

A plazmafelhők vezetés és sugárzás révén elveszítik energiájukat.

Az meg még ráadás, hogy elektromos időmérés nélkül. Jó kollegiális társaság alakult ki Zrenjaninban.

Hosszabb távú szerződést akarnak ajánlani nekem, még gondolkodom, mit mondok erre. Most szabadsá­gon vagyok itthon, szeptember első napjaiban megyek vissza. Ha lőnek, akkor csak pár nap­ra. Ha nem, legszívesebben szaktanácsadóként folytatnám, nem pedig főállású edzőként, ami egyébként ott voltam éle­temben először.

Az a környék eddig m'entes volt a fegyveres összecsapásoktól, azonban, amikor legutóbb hazafelé, Pécsre autóztam, már nem mer­tem a megszokott útvonalat használni.

Bármennyire is meg- úsztuk eddig a lövöldözést, azért bennünket is érintett a fe­szült helyzet: most a nyáron el­maradt a jugoszláv úszóbajnok­ság, emiatt tanítványaink előbb zárták az idényt, nem is kerül­tek egyetlen esemény icf karlsruhe, mert azt a bajnokságra időzítettük. Bár a legkisebbek a legutóbbi belg­rádi versenyen kiválóan úsztak.

Bejegyzés navigáció

Vlaskovics József a sza­badságát nem semmittevéssel tölti. Bábáskodik a harkányi úszók körül, sokat látni a szi­getvári medence környékén is. Hiába, aki úszóedző és a Ma­gyar Úszó Szövetség vidéki li­gájának alelnöke, az a sza­badidejében sem tud kibújni a bőréből A sajtókonferencián sok szó esett a barcelonai olimpiai já­tékokról. Samaranch elnök bízik ab­ban, hogy ben nem is­métlődnek meg az es müncheni olimpia szomorú ese­ményei: a terroristák nem za­varják meg a nyári játékokat.

Olvassa el is