Single kör borken.

single kör borken

Ide tartoznak az oxidok, szulfidok, nitridek és a halogenidek.

single kör borken

A trihalogenidek szerkezete síkháromszöges, Lewis-savakazaz elektronpár donorok lévén könnyen képeznek adduktumot [m 1] más Lewis-bázisokkal. A bór-trifluoridot a petrolkémiai ipar katalizátorként single kör borken. A halogenidek reagálnak a vízzel, ezzel bórsavat alkotva. Ezek az ásványok bizonyos tekintetben hasonlítanak a szilikátokrahabár a bór nemcsak tetraéderes, hanem sokszor síkháromszöges molekulaszerkezet alkot az oxigénnel.

Ellentétben azonban a szilikátokkal, a bórásványokban sosem fordul elő négynél nagyobb koordinációs számú bóratom.

Navigációs menü

A tipikus motívumot példázza a közönséges bórax ásványban található tetraborát-anion lásd balra. Ezek a vegyületek a természetben nem fordulnak elő. Néhány borán a levegővel érintkezve könnyen, mások hevesen oxidálódnak. A boránok homológ sorának első tagja szülő a borán BH3amely azonban csak gázhalmazállapotában ismert, és diboránná B2H6 dimerizálódik.

Békés, 1932. (64. évfolyam, 1-103. szám)

A nagyobb boránok poliéderes bór klaszterekből tevődnek össze, melyek némelyike izomer. Például a B20H26 molekula izomerjei két, tízatomos klaszter egyesülésén alapulnak.

single kör borken

A bór névleges oxidációs száma a boránokban pozitív, amely azon a megegyezésen alapul, hogy a hidrogén oxidációs száma az aktív fém-hidridekben single kör borken Ezekben a vegyületekben a bór oxidációs száma gyakran nem egész szám.

A bór-nitridek figyelemre méltóan változatos struktúrákba rendeződhetnek. Single kör borken felvenni a szén allotrópjaival — a grafittala gyémánttal és a nanocsövekkel analóg molekulaszerkezeteket.

single kör borken

A gyémántszerű tetraéderes szerkezet az úgynevezett köbös bór-nitrid rövidítve CBN, márkanevén Borazonmelyben a szén atomok helyén bór- és nitrogénatomok váltakozva foglalnak helyet; de minden negyedik B-N kötés felfogható egy datív kovalens kötésnek, amelyben a nitrogén által adott két elektron lényegében Lewis-savként viselkedve kapcsolódik a Lewis-bázis bór III -központhoz.

A köbös bór-nitrid - más felhasználások mellett - egyik legfontosabb alkalmazása az abrazív- illetve forgácsolószerszámok gyártása, mivel keménysége összemérhető a gyémántéval a kettő karcolja egymástde annál szívósabb single kör borken K -ig nem lép reakcióba az acélok vastartalmával.

Zsolt (zsurbej) - Profile | Pinterest

Ennek következtében a grafit és a h-BN nagyon eltérő tulajdonságokkal bír, habár mindkettő szilárd kenőanyag. Síkbeli irányokban a h-BN viszonylag gyenge elektromos és hővezető. Legtöbbjük a hidroborálás során állítódik elő, amely folyamat egy egyszerű vegyi anyagot, a diboránt B2H6 hasznosítja. Azonban az egymással kölcsönható bóratomok hajlamosak arra, hogy dodekaéderes 12 oldalú és ikozaéderes 20 oldalú rácsszerkezetet alkossanak; amelyek vagy teljes egészében bóratomokból, vagy változó számú szén heteroatommal szennyezve állnak.

A bórorganikus vegyületek felhasználása rendkívül változatos, kezdve a bór-karbiddalamely egy bór-karbid klaszter anionokból és kationokból álló komplex, nagyon single kör borken kerámia; a karboránokig bezárólag, amelyek olyan szén-bór klaszterkémiai vegyületek, melyek halogénezéssel rendkívül reaktív struktúrákat alkotnak, mint például a karborán szupersav.

single kör borken

Például, a karboránok olyan hasznos molekuláris csoportokat alkotnak, amelyekkel jelentős mennyiségű bór adható hozzá más biokémiai anyagokhoz annak érdekében, hogy bórtartalmú vegyületeket állíthassanak elő a bór-neutronbefogásos rákterápia BNCT számára. A bóratomok hexagonális, aromás grafit szerkezetű rétegekben fekszenek, melyben minden atom töltése A magnézium II ionok a rétegek között helyezkednek el.

Bór Magnézium A bór számos stabil vegyületet alkot háromnál single kör borken névleges oxidációs szám mellett, habár ezek a vegyületek nem találhatóak meg a természetben.

Korn - Here to Stay (Official Video)

Mint számos kovalens vegyületben, a formális oxidációs számnak single kör borken jelentősége van a bór-hidridekben és a fém-boridokban. Ebben az anyagban a bóratomok három kötést alakítanak ki a síkban, illetve minden bóratomnak van egy extra kettős kötése is, amellyel a grafitéhoz hasonló réteges szerkezetet alakít ki. Ellentétben azonban a hexagonális bór-nitriddel, amely kovalens atomsíkjában hiányoznak az elektronok, a magnézium-diborid rétegekben lévő delokalizált elektronok lehetővé teszik az elektromos vezetést az izoelektronos grafithoz hasonlóan.

Ezen túlmenően, ben felfedezték, hogy ez az anyag magas hőmérsékleten [m 2] is szupravezető.

Használt York hűtő

Ezek a vegyületek jellemzően négynél nagyobb koordinációs számú bóratomokat tartalmaznak. A bórnak 13 ismert izotópja van, a legrövidebb életű a 7B, amely alfa-bomlás és proton-emisszió révén bomlik.

A bórizotópok természetes reakciókban ásványok kristályosodása, a víz fázisváltozása hidrotermális rendszerekben; a kőzetek hidrotermális átalakulása is elkülönülhetnek. Ez az oldatokban a 11B OH 3 feldúsulásához vezet, valószínűleg ezért nagyobb a 11B részaránya a tengervízben, mint az óceáni és szárazföldi kéregben.

Ez a különbség akár izotópos azonosítást is szolgálhat. Az atomenergetikai ipar a természetben megtalálható bórt közel tiszta bór-tízzé dúsítja.

Tartalomjegyzék

A kevésbé értékes melléktermék — a szegényített bór — majdnem tiszta 11B. Kereskedelmi izotópdúsítás[ szerkesztés ] Nagy neutronbefogási hatáskeresztmetszete miatt a bóret gyakran használják neutronelnyelő anyagként az atomreaktorokban a maghasadás szabályozására.

A dúsított bór vagy bór alkalmazási területe a sugárzás árnyékolás, illetve az elsődleges nuklid a neutronbefogásos rákterápiában. Ez utóbbi bór-neutronbefogásos rákterápia avagy BNCT lényege, hogy egy bór tartalmú vegyületet építenek be egy gyógyszerbe, amelyet szelektíven vesz fel a rosszindulatú daganat és a környező szövetek. A beteget ezután kis energiájú neutron nyalábbal kezelik, amely relatíve kis sugárdózist jelent.

A neutronok ugyanakkor energetikus és rövid hatótávolságú másodlagos alfa-részecske és lítium-7 nehézion sugárzást váltanak ki, amelyek a bór és a neutron magreakciója révén keletkeznek.

Ideiglenesen le vagy tiltva

Ez az ionsugárzás a tumorsejten belülről, járulékosan bombázza a tumort magát. Eme funkciót betöltheti mint a szabályzórudakban lévő bórszilikát, vagy mint bórsav. A nyomottvizes reaktorokban a bórsavat a hűtőközegbe adagolják, amikor az üzemet fűtőanyag-utántöltés céljából leállítják. Ezután, ahogy a fűtőanyag mennyisége folyamatosan csökken, és ezáltal egyre csökken a reaktivitása, a bórsavat is lassan hónapok alatt kiszűrik.

Ildikó Kammermayer (ikammermayer) - Profile | Pinterest

A többnyire nagy egységes nevelési új partnerek protonokból álló kozmikus sugárzás elleni védekezés egyik nehézsége az űrhajó szerkezeti anyagai és a kozmikus sugárzás kölcsönhatása során létrejövő, nagy energiájú spallációs neutronokból álló másodlagos sugárzás.

Ezek a neutronok moderálhatóak könnyű elemekben gazdag anyagokkal, például polietilénnel is, de a moderált neutronok továbbra is sugárveszélyt jelentenek mindaddig, amíg az árnyékolás aktívan el nem nyeli azokat. A termikus neutronokat elnyelő, könnyű elemek közül a 6Li és a 10B potenciális űrhajó szerkezeti anyagokmivel mind a mechanikai megerősítés és a sugárvédelem funkcióját betölthetik.

Olvassa el is