Sms követelések teljesítéséhez.

Sms-ben jött a fenyegetés - büntették a behajtót

sms követelések teljesítéséhez

A cég kommunikációja során pszichés nyomást gyakorolt az ügyfelekre, így többszörösen is megsértette az agresszív kereskedelmi gyakorlatot tiltó rendelkezést. Sebestyén Stella Az üzenetek szóhasználata alkalmas volt arra, hogy - kényszerintézkedést vagy egyéb például rendőrségi vagy büntető jogi hátrányos eljárást kilátásba helyezve - félelmet keltsen a fogyasztókban, s befolyásolhatta ügyleti döntésüket, hogy fizetési kötelezettségüknek milyen formában és módon tegyenek eleget, vagy esetlegesen vitassák a társaság által támasztott követelés összegét.

sms követelések teljesítéséhez

A több mint 61,5 ezer fogyasztónak összességében bő ezer alkalommal kiküldött üzenetek így megsértették az agresszív kereskedelmi gyakorlatot tiltó törvényi előírást.

Ugyancsak e jogszabály ellen vétett az EOS Faktor azzal, hogy a pénzügyi szolgáltatásból eredő követelések behajtása során jogsértő tartalmú nyílt levelező lapokat küldött több mint 31 ezer, tartozással rendelkező fogyasztónak.

sms követelések teljesítéséhez

A levelező lapokban szereplő burkolt fenyegetés - "saját érdekében azonnali visszahívását várjuk"- ugyanis szintén alkalmas volt a fogyasztók ítélőképességének torzítására, s tisztességtelen módon befolyásolhatta döntésüket fizetési kötelezettségük teljesítése kapcsán. A PSZÁF a társaság által elkövetett jogszabálysértést rendkívüli súlyúnak minősítette, mert sms követelések teljesítéséhez behajtási, követeléskezelési eljárással érintett fogyasztó a fennálló tartozása miatt már sms követelések teljesítéséhez pszichés nyomás alatt áll, hátrányos helyzetben éli meg a vele szemben foganatosított követeléskezelési lépéseket.

sms követelések teljesítéséhez

A PSZÁF álláspontja szerint a követeléskezelés körébe sms követelések teljesítéséhez fogyasztó számára - éppen ezen rendkívül érzékeny, különösen kiszolgáltatott helyzeténél fogva - a társaság által küldött üzenetek, amelyek félelemkeltésre alkalmasak, fokozottan járhatnak hátrányos pszichés hatással. A PSZÁF álláspontja szerint ugyanis a fenyegető, félelemkeltő kommunikációs gyakorlat felerősített pszichés nyomást eredményez free ülések 59 követeléskezelésbe vont fogyasztó számára.

A PSZÁF mindkét jogsértés esetében megtiltotta a társaságnak a jogsértő magatartás folytatását, egyúttal összességében 10 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a történtek miatt. Ebben jelentős szerepet játszott az esetek, ill.

sms követelések teljesítéséhez

QP Quality Placement.

Olvassa el is