A bölcs asszony és orvosbiológiai kutatás.

Communitas Alapítvány

Roselyne Lefrançois, a PSE képviselőcsoport nevében. Először is gratulálni szeretnék az előadónak, Parish úrnak az általa végzett magas színvonalú munkáért, és azért, hogy különös hangsúlyt fektetett az árnyékelőadókkal való együttműködésre. A holnapi első olvasatban történő szavazás előtt felsorolnám a jelentés legfőbb pontjait. Az a negatív kép, amely napjainkban az állatkísérletekről a közvéleményben él, megerősíti e kérdés vitathatatlan fontosságát. Az a bölcs asszony és orvosbiológiai kutatás hetek során hozzám hasonlóan bizonyára Önök is számtalan levelet kaptak az aggódó polgároktól.

egyetlen niederrhein

Míg azonban kötelességünk olyan szöveget javasolni, amely figyelembe veszi a közvélemény félelmeit, ezzel együtt sem hanyagolhatjuk el a kutatók igényeit. Hangsúlyoznám, nem szabad elfelejtenünk, hogy a kutatók nem csupán jogos képviselői e közvéleménynek, hanem olyan személyek, akik nélkülözhetetlen szerepet játszanak társadalmunkban.

Bizonyára Önök is tisztában vannak azzal, hogy az elmúlt 20 évben a tudományos célokra felhasznált állatok száma annak ellenére sem változott, hogy az orvosbiológiai tudományos publikációk a bölcs asszony és orvosbiológiai kutatás kétévente megduplázódott. Annak érdekében, hogy a bölcs asszony és orvosbiológiai kutatás megérthessem az irányelv felülvizsgálata során felmerülő kihívásokat, magam is számos, az ügyben különböző nézeteket valló érintett féllel találkoztam.

  • Találkozz új emberekkel viselkedés
  • Szerző k : Dr.
  • Társkeresés florida
  • JEGYZETEK ELŐSZÓ Különböző Püspöki konferenciák, egyes püspökök, teológusok, orvosok, a tudomány képviselői a Hittani kongregációtól kértek választ, mik a katolikus teológia morális alapelvei azokról az orvosbiológiai eljárásokról, melyek lehetővé teszik a beavatkozást az emberi élet kezdeti szakaszába és magába az utódnemzés folyamatába.
  • Viták - A tudományos célokra felhasznált állatok védelme (vita) - május 4., Hétfő
  • Beszélő,
  • Communitas Alapítvány
  • IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja

Meglátásom szerint az Európai Bizottság által eredetileg javasolt szöveg lényegesen eltávolodott az állatok felhasználásának alapvető céljától, amely a kutatás elősegítése.

Ezért fontos volt, hogy ismét az emberi egészség kérdése kerüljön a megbeszélések középpontjába. Egyértelmű, hogy az állatkísérletekre vonatkozó rendelkezéseket módosítani kell, az európai kutatás azonban nem kerülhet hátrányos helyzetbe az új jogszabály miatt.

Az általam kialakított a bölcs asszony és orvosbiológiai kutatás az előadó által is átvett stratégia során helyreállítottuk a javaslat egyensúlyát annak érdekében, hogy az ne érintse kedvezőtlenül a kutatókat. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által elfogadott jelentés alapján úgy gondolom, következetes és ésszerű szöveget tudunk létrehozni, amelyet reményeim szerint a Parlament nagy többséggel támogatni fog.

A laboratóriumi állatok jóléte fontos és kényes kérdés, amelyet sokan figyelmen kívül hagynának. Ugyanakkor igen érzékeny területről van szó, főként a majmok, és különösen az emberszabású majmok felhasználását illetően.

A közvéleménytől származó reakciókból tudjuk, hogy ez a helyzet. A Bizottság igen nagy nyomásnak volt kitéve. Különösen hálás köszönetemet fejezem ki Dimas biztos úrnak.

Kiváló előkészítő munkát végzett, és fontos javításokat eszközölt a laboratóriumi állatok jólétének védelmében; ilyen például az egyes kísérletek előzetes engedélyezésére és utólagos ellenőrzésére vonatkozó követelmény.

Az irányelv hatályát az emlősökön túl kiterjesztette az összes állatfajra. A Bizottság hatékonyan oldotta meg főemlős állatokon végzendő kísérletek rendkívül ellentmondásos kérdését is.

egy srác egy lány találkozik 1

Ezek a kísérletek kizárólag az életet veszélyeztető és az agyi betegségek kutatásában használhatók. Sajnálatos módon a bizottságok szavazásai során az európai bizottsági javaslat számos részletét módosították. Az imént említett előírásokat például a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság teljesen megváltoztatta.

Hogy egy példát mondjak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság szavazását követően, amennyiben egy kísérlet 60 napon belül nem kap hivatalos engedélyt, az engedélyezés automatikusan srác találkozik. com. Ez a helyzet számunkra itt Európában megbocsáthatatlan.

Ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy olvassák végig, miről szavaznak holnap, és ne csupán a szavazási irányelveket kövessék. Hálás vagyok előadónknak, hogy az utolsó pillanatban kész volt elfogadni néhány kompromisszumot. Örömömre szolgál, hogy Parish úr holnap szóbeli módosítást kíván benyújtani a projektek engedélyezési időszakára vonatkozó előírások egyértelműbbé tétele érdekében. Sajnálatos azonban, hogy a Miért csökkentenénk a Hollandiában meglévő igen magas követelményszinteket?

Közös célunk kell, hogy legyen megtalálni az egyensúlyt a magas szintű állatjóléti előírások és az intenzív kutatási igények között. Eleget hallottam már az ütőkártyaként állandóan párkatt facebook érvelést, amely szerint a kutatás kivonul majd az EU-ból.

Töri-Földi Gólyabál

Ez nem minden esetben feltétlenül igaz. Biztosítanunk kell egy értékrendet, mert ez a feladatunk. A laboratóriumi állatok felhasználását és szenvedéseit is jelentős mértékben csökkenteni kell, mégpedig azáltal, hogy elősegítjük az azonos hatékonyságú vagy hatékonyabb tudományos módszerek kidolgozását, mindezt azonban úgy, hogy nem hátráltatjuk ok nélkül a gyógyszerek fejlesztését.

Fejtörést okoz azonban számomra, hogy számos olyan módosítás is benyújtásra került, amelyek jelentősen gyengítik a javaslatot. Nem szabad szem elől tévesztenünk a javaslat célkitűzését.

A kérdés a laboratóriumi állatok védelme, nem pedig az üzleti nyereség. Az ilyen eljárás etikátlan és embertelen. Végül pedig a főemlős állatok kísérleti felhasználását teljes mértékben meg kell szüntetni — mégpedig gyorsan. A Parlament ben elfogadott egy írásbeli nyilatkozatot e témában, és úgy gondolom, itt az ideje, hogy a szavakat most tettek kísérjék. A magas állatjóléti követelményszintek a civilizáltság és a más teremtményekkel szembeni tisztelet kifejeződése.

Kapcsolódó anyagok

Ott, ahol rendelkezésre áll megfelelő alternatíva az állatkísérletek helyett, ezeket kell használni, hiszen célunk az állatkísérletek csökkentése. Ez az olyan hatékony eljárásokra is vonatkozik, amelyek kevesebb szenvedést okoznak az állatoknak, vagy kevesebb laboratóriumi állat felhasználását társkereső rosenthal porcelán jelek szükségessé, hiszen az állatok szenvedését is csökkenteni szeretnénk.

Úgy gondolom, a javasolt kötelező ismerje meg a francia pons társkereső férfi angers előrelépést jelent.

Az irányelv célja természetesen nem lehet az, hogy rákényszerítse a tagállamokat az emberi embriókon végzett kísérletek alternatív megoldásként történő alkalmazására. Ez ügyben az etikai döntés a tagállamoké. A Bizottság a bölcs asszony és orvosbiológiai kutatás célja az, hogy teljesen eltörölje az állatkísérleteket. Jóllehet ezzel egyetértünk, sajnálatos tény, hogy egyelőre nem nélkülözhetjük az állatkísérleteket, és még csak meg sem tudjuk mondani, pontosan a bölcs asszony és orvosbiológiai kutatás lesz erre lehetőség.

Nem lenne tanácsos máris végső határidőt szabni az állatkísérletek eltörlésének, ez ugyanis akár még emberéleteket is veszélyeztethet; ebben egyetértek az előadóval. Polgártársaink igénylik a további kutatásokat, elsősorban az orvosbiológia terén, annak érdekében, hogy jelenleg gyógyíthatatlannak számító betegségekre gyógymódot találhassunk.

Ez a helyzet többek között az összes degeneratív idegrendszeri betegség, például a Parkinson- és az Alzheimer-kór esetében is. Azzal is tisztában vagyunk, hogy szükség van az állatkísérletekre, és hogy az elmúlt évben e kísérletek száma szerencsére csökkent, ugyanis célul tűztük ki az alternatív megoldások keresését. Sajnálatos módon azonban tudjuk, hogy néhány esetben nincsenek ilyen megoldások, és folytatnunk kell az állatkísérleteket, elsősorban a főemlős állatokon.

Ez esetben valóban minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy biztosítsuk, az európai kutatás európai területen marad, mert csak így garantálhatjuk a maximális védelmet.

Ha figyelembe vesszük az állatok által a kísérlet során átélt szenvedés mértékét, az mindenképpen garanciát kínál arra vonatkozóan, hogy a kísérletek jó eredménnyel járnak. Őrizzük tehát meg kutatóinkat, és különösen az állatkísérleteket.

Mindenekelőtt gondoskodjunk arról, hogy a kutatási tevékenység ne helyeződjön át Európán kívülre. Az állatok tudományos célokra történő felhasználása igen kényes kérdés, amely ellentmondásos és kibékíthetetlen érzelmeket kelt, ha csupán egy oldalról közelítjük meg. Nem lehet kizárólag az állatok érdekeinek és jogainak védelme szempontjából tárgyalni ezt az ügyet.

Hasonlóképpen nem lehet csak a tudomány érdekeit szem előtt tartva tárgyalni, illetve az eredmények leginkább költséghatékony elérésének logikájával megközelíteni azt.

Senki sem maradhat közömbös más élőlények szenvedése iránt, még kevésbé akkor, ha az állatok közel állnak hozzánk, főemlősökhöz. Ugyanakkor érzékenységünk tovább fokozódik, ha embertársaink háború, baleset vagy betegségek okozta szenvedését látjuk. A fájdalom kiküszöbölése érdekében nem tagadhatjuk meg a tudománytól a számára szükséges eszközöket, köztük a tengerimalacokat sem. A jelentés reális egyensúlyt teremt az értékek és érzelmek általunk tapasztalt ellentmondásossága között, és kompromisszumkészségről tanúskodik, ami csak dicséretére válhat a Parlamentnek és legelkötelezettebb képviselőinek.

Gratulálni szeretnék ezért azoknak, akikkel a megbeszélések során a legtöbbet dolgoztam együtt — az előadónak, Neil Parish-nek, és az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportjából érkezett árnyékelőadónak, Roselyne Lefrançois-nak — az általuk végzett kiváló munkáért és e nehéz és ellentmondásos kérdésben elért konszenzusért. Képviselőcsoportom, az Európai Szocialisták Képviselőcsoportja ezért támogatni fogja a jelentést és a módosításokat, amelyekkel tovább kívántuk javítani azt.

\

Ezt abban a meggyőződésben tesszük, hogy ezáltal elősegíthetjük az állatok szenvedésének csökkentését, miközben a tudományos haladásnak sem vetünk gátat, hiszen ez az emberi egészség és az európai kutatás életképessége szempontjából is érdekünk. Magam sem vagyok közömbös a laboratóriumi állatok szenvedése iránt, ugyanakkor orvosként tudom, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb pácienseink rendelkezésére bocsáthassuk az új és már ismert a bölcs asszony és orvosbiológiai kutatás kezelését biztosító védőoltásokat, illetve gyógyszereket.

Köszönetet szeretnék mondani képviselőtársaimnak, amiért igazán kiegyensúlyozott kompromisszumot sikerült kialakítaniuk, amely elismeri és tiszteletben tartja az állatokkal szembeni bánásmódra vonatkozó etikai megfontolásokat, miközben lehetővé teszi a kutatási projektek folytatását is.

single megismerni corona

Az irányelv mindenekelőtt egyértelmű politikai jelzés arra vonatkozóan, hogy szeretnénk, ha tudósaink alternatív módszereket keresnének az új gyógyszerek kutatási eredményeinek ellenőrzéséhez annak érdekében, hogy minimálisra csökkenthessük a felhasznált állatok és a kísérletek számát, miközben természetesen az összes lehetséges etikai megfontolásnak is eleget teszünk, hogy elkerüljük az állatok szenvedését.

Köszönetet mondok Önöknek ezekért az eredményekért. Nem titkolom, a jelentés nagy csalódás volt mindannyiunk számára, akik úgy gondoltuk, hogy az állatjóléttel foglalkozó frakcióközi munkacsoport elnökeként is tevékenykedő előadó talán lelkiismeretesebben is képviselhette volna jelentésében az állatok sorsa iránti elkötelezettségét. Ezért elengedhetetlen, hogy a szavazáskor elfogadásra kerüljön néhány lényeges módosítás.

amennyiben hogy megfeleljen a nők

A legfontosabb az, hogy az engedélyezés érvényét az összes projektre ki kell terjeszteni, nem csupán a súlyos és a mérsékelt kategóriákba tartozókra. Ha ezt elmulasztjuk, az azt fogja jelenteni, hogy számos fájdalmat, stresszt és szenvedést okozó eljárás esetében nem lesz szükség központilag ellenőrzött etikai felülvizsgálatra, ami pedig ténylegesen aláássa majd a javaslat egészében előírt intézkedések végrehajtását is.

Ha azonban elfogadjuk a módosításokat, új lendületet adunk a kutatásnak és az állatkísérletekkel szembeni alternatív módszerek kidolgozásának, amely az alap- és az orvosi kutatásokban egyaránt különös jelentőséggel bír. A jelenlegi erőfeszítések a törvényileg előírt vizsgálatokra összpontosítanak, amelyek csupán az állatok felhasználásának 10 százalékát érintik.

Az állati és az emberi egészség védelme érdekében nélkülözhetetlen, hogy amint lehet, minél több korszerű, hatékony, nem állatkísérleten alapuló vizsgálatot vezessünk be a gyakorlatban. Stavros Dimas, a Bizottság tagja.

Köszönetet szeretnék mondani a felszólalóknak a mai vitában elhangzott, kifejezetten építő jellegű hozzászólásaikért. Egyes módosításokhoz néhány rövid megjegyzést fűznék. A Bizottság teljesen, részben vagy elvben számos módosítással egyetért. E módosítások között találjuk az állatokkal foglalkozó építményekkel, illetve személyekkel kapcsolatos adatok titkosítására vonatkozó javaslatokat.

Ide tartoznak továbbá a főemlős állatok felhasználását érintő rendszeres uniós szintű felülvizsgálatra vonatkozó javaslatok is.

flört relatie

Aggodalmak merültek fel a súlyossági kategóriákkal kapcsolatban is. Tájékoztathatom Önöket, hogy a nyári ülésszünet előtt a Bizottság szakértői munkacsoportot fog összehívni, amely megvizsgálja majd az Európai Unión belüli felhasználásra vonatkozó megfelelő feltételek meghatározását.

XXV.TUDÁSZ rendhagyó műveltségi vetélkedő

Kétségtelen, hogy meg kell őriznünk a közvetlenül érintett felekkel folytatott részletes tárgyalások eredményeként elért egyensúlyt az ágazati igények és a kutatás elősegítése, illetve más részről az állatok jóléte között. Következésképpen fenn kell tartanunk a főemlős állatok wellness hotel gyanta egyetlen vonatkozó korlátozásokat, csakúgy, mint az összes kutatási forma esetében alkalmazandó engedélyezés és független etikai értékelés elvét, amelyek e javaslat alapvető elemei.

Rövid összefoglalásként tehát a Bizottság a javasolt módosításból at teljesen, részben vagy elvben támogat. A Parlament Titkársága meg fogja kapni tőlem az egyes módosításokra vonatkozó részletes bizottsági álláspontok listáját. Végezetül hozzátenném, hogy a javaslaton túl, amely igen fontos, és amelyben meg kell őrizni a tudományos kutatási igények és az emberi egészség minőségének javítása, valamint az állatokat kímélő módszerek használata közötti egyensúlyt, megjegyezném, hogy amióta európai biztosként tevékenykedem, a Bizottság számos intézkedést hozott az állatok védelmében.

Emlékeztetném Önöket a fókákról szóló előző vitánkra, a bálnavadászatra vonatkozó drasztikus intézkedésekre és fellépésre, a nem fenntartható, elsősorban a tavaszi vadászattal kapcsolatos problémákra, és azon intézkedésekre, amelyeket Bizottságként először hoztunk meg éppen az ilyen esetek megelőzését célzó biztonsági előírásokkal együtt.

Zenetörténet; Erős lélek gyönge testben; Edvard Grieg | extenda.hu

Fel nem foghatom, hogyan egyeztethetők össze napjaink kultúrájával az olyan tevékenységek, mint a rókavadászat, a bika- vagy kakasviadalok. Neil Parish, előadó.

fitness berendezések megfelelnek

Köszönetet szeretnék mondani a képviselőknek és a biztos úrnak is a kifejtett véleményekért. Helyesen járunk el, hogy felülvizsgáljuk a jogszabályt.

Ahol csak lehet, tökéletesíteni, csökkenteni és helyettesíteni kell az állatkísérleteket.

Olvassa el is