Egységes tirschenreuth

Egységes szerkezetbe foglalt SZÖVEG: R — HU —

A NUTS módosításai 1 A tagállamok értesítik a Bizottságot: a a közigazgatási egységekben bekövetkezett valamennyi változásról, amennyiben az érintheti az I. NUTS-szintű területi egységek legfeljebb egy százalékával megegyező népesség átvitelét vonják maguk után; b e cikk 3 bekezdésének megfelelően a NUTS módosításainak tekintendők, amennyiben az érintett 3.

NUTS-szintű területi egységek népessége több mint egy százalékának átvitelét egységes tirschenreuth maguk után.

Mindazonáltal, ha egy tagállamban a közigazgatási szerkezetet jelentősen átalakítják, a NUTS-osztályozás ilyen módosításait rövidebb időközönként is el lehet fogadni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. Az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követő második év január 1-jétől kezdődően a tagállamok által a Bizottságnak Eurostat elküldött regionális adatoknak a módosított NUTS-osztályozáson kell alapulniuk.

társkereső oldalak togo

Az érintett tagállam az ezeket az idősorokat az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus egységes tirschenreuth követő negyedik év január 1-jéig továbbítja. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén egységes feltételeket határoz meg az idősorokra és hosszúságukra vonatkozóan, figyelembe véve ezen adatok szolgáltatásának megvalósíthatóságát.

vizsgálat társkereső

E végrehajtási jogi aktusokat a 7. Ezek az intézkedések különösen magukban foglalhatják: a a NUTS-ra vonatkozó magyarázó megjegyzések elkészítését és frissítését; b a NUTS bevezetése során a tagállamok területi egységeinek osztályozásában felmerült problémák vizsgálatát. Egységes tirschenreuth Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról.

ülés nő osztályon 63

A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást.

félelem a találkozó fiúk

A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló egységes tirschenreuth aktusok érvényességét. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

dakar nők ismerkedés közlemények

Olvassa el is