U30 egyetlen párt berlin

u30 egyetlen párt berlin

Az új fegyverek alkalmazását külön nem szabályozták, azokra ugyanazok a nemzetközi törvények vonatkoztak, mint a felszíni hadihajókra. Eként vonatkoztak rájuk az os párizsi deklarációban foglaltak is.

Eszerint egy blokádban részt vevő hadihajónak — adott esetben a tengeralattjárónak is — előbb megállásra kellett felszólítania a kereskedelmi hajókat és át kellett vizsgálnia azok rakományát, hogy eldönthesse, van-e közötte tiltott áru kontraband.

Amennyiben igen, a u30 egyetlen párt berlin lefoglalása vagy elsüllyesztése indokolt lehetett, de a személyzetét biztonságba kellett helyezni. Elhelyezésük mentőcsónakokban nem számított biztonságos elhelyezésnek, az embereket a fedélzetére kellett vennie, vagy partra kellett tennie, esetleg egy harmadik hajón kellett elhelyeznie. Ezen eljárás nem illette meg azokat a hajókat, melyek a felszólítás ellenére nem álltak meg vagy aktívan ellenálltak az ellenőrzésnek.

Első világháború[ szerkesztés ] Előzmény — a brit blokád[ szerkesztés ] A tengeralattjárókat az első világháborúban kimagasló jelentőséggel a központi hatalmak használták a kereskedelmi háborújukban, amit az antanthatalmak által — a nemzetközi törvényeket sértő módon — felállított blokád váltott ki.

A tengeralattjárók alkalmazási módját nagyban befolyásoló, főként Németországgal szemben foganatosított törvénysértő brit lépések a következők voltak: A rendelkezés következtében januárjára már 29 brit gőzhajó rendelkezett tatlövegekkel.

u30 egyetlen párt berlin társkereső 50 plusz salzburg

Ezzel szemben A blokádot azonban nem a német partok előtt állították fel, úgy ahogy azt a nemzetközi törvények engedélyezték Párizsi deklaráció 4.

A tiltott áruk közé vették az összes élelmiszert is, annak ellenére, hogy azt kizárólag abban az esetben lehetett volna ily módon kezelni, ha egyértelműen a fegyveres erők ellátására szánták. Ez az intézkedés a német polgári lakosságot vette célba. A hajóforgalom számára csak egy, a brit felségvizeken áthaladó szűk sávot hagyott szabadon. Ezzel a nyílt vizeken való aknatelepítés tilalmára vonatkozó nemzetközi egyezményeket sértette meg.

Az eset önmagában nem volt hatással a hadjárat meghirdetésére. A brit kormányzat a távoli blokád felállítását azzal igyekezett magyarázni, hogy az os párizsi deklarációban foglaltak időszerűtlenné váltak, mivel a szoros blokád fenntartását az ellenséges partok előtt az új fegyverek tengeri aknák, torpedók megjelenése valamint a hadihajók nagy szénfelhasználása nem tette kivitelezhetővé.

Az es londoni deklarációban foglaltak betartását azzal utasították vissza, hogy azt bár aláírták, de nem ratifikálták, így végrehajtását sem lehet számon kérni az Egyesült Királyságon.

Ezekkel a lépésekkel Nagy-Britannia lényegében minden nemzetközi törvényen felül helyezte magát, ugyanakkor jórészt elvárta, hogy ezeket a törvényeket az ellenségei betartsák. A Nagy-Britannia körüli háborús övezet kihirdetése[ szerkesztés ] A Liverpoolt elhagyó Linda Blanche zsákmányjog szerinti elfogása Willy Stöwer propagandisztikus ábrázolásában [m 1] A britek távoli blokádja a német felszíni flottát — amennyiben ezt hasonlóképpen meg kívánta torolni — u30 egyetlen párt berlin feladat elő állította, amely megoldására nem volt felkészítve.

A hátrányos földrajzi fekvés miatt a német hadihajók számára elérhetetlenek voltak az Atlanti-óceán kereskedelmi útvonalai, melyeken keresztül Nagy-Britannia a nyersanyagai döntő többségét beszerezte.

Ugyanakkor az Északi-tenger partja mentén u30 egyetlen párt berlin mindenféle kereskedelem megszűnt. Anglia még a velünk szomszédos országokra is erős nyomást fejt ki annak érdekében, hogy ott olyan cikkek kereskedelmét megszakítsák velünk, melyek a háborúnk számára fontosak. Különösen élénkek azok az erőfeszítéseik, melyekkel az élelmiszerszállítmányok semleges államokon keresztül való érkezését igyekeznek meggátolni.

Itt nem csak a csapatoknak szánt élelmiszerszállítmányokról van szó, hanem Anglia az egész népünket ki akarja éheztetni.

Anglia semmibe veszi a nemzetközi jog összes rendelkezését, mivel az élelmiszer csak relatív kontrabandnak számít, vagyis csak akkor lehet lefoglalni, ha a hadviselés számára szállítják.

u30 egyetlen párt berlin alkalmi társkereső svájc honnan

A londoni konferencia határozatai szerint relatív kontrabandként megnevezett árukat csak abban az esetben lehet lefoglalni, ha a hajóval közvetlenül az ellenséges országba szállítják. Amennyiben egy semleges országon, pl. Hollandián át szállítják, akkor a lefoglalása nem megengedett. Ennek ellenére nagy számú gőzhajót, melyek élelmiszert, olajt, érceket stb. Mivel Anglia ezáltal megpróbálja megsemmisíteni a kereskedelmünket, mi igazságos megtorlást hajtunk végre, ha a kereskedelmi háborút minden eszközzel felvesszük.

Továbbá mivel Anglia a nemzetközi jogra tekintet nélkül jár el, a legcsekélyebb indíttatásunk sincs arra, hogy a hadviselésünket korlátozzuk.

Angliának a legérzékenyebb veszteségeket úgy okozzuk, ha a kereskedelmében okozunk kárt. A u30 egyetlen párt berlin révén adott a kezünkben a fegyver, mellyel e károkozás a legmesszemenőbb mértékében végrehajtható. Ennél fogva ezt az eszközt a sajátos jellegzetességeinek megfelelően kell használnunk.

Minél energikusabban viselünk hadat, annál hamarabb ér véget a háború és annak rövidebb lefolyásával a számtalan emberéletből és a javakból kevesebb kerül feláldozásra. Egy tengeralattjáró emiatt a gőzhajók legénységét nem tudja megkímélni, hanem annak tagjait a gőzhajóval együtt kell hagynia odaveszni.

u30 egyetlen párt berlin kedves emberek megismerésére mondások

A hajózás figyelmét fel kell hívni ezekre a következményekre és figyelmeztetni kell, hogy azok a hajók, melyek megpróbálnak befutni angol kikötőkbe, kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy a legénységükkel együtt odavesznek. Épp ez a célzás, hogy a gőzhajók legénységének élete veszélyeztetve van, fog hozzájárulni ahhoz, hogy rövid időn belül az összes Angliába tartó hajóforgalom megszakad. Ezért az angol tengerpart egészét vagy annak egy részét blokád alá vettnek kell nyilvánítani és ugyanakkor a fent említett bejelentést hozzá kell csatolni.

A blokád elrendelése a semlegesek következményekre való figyelmeztetése miatt szükséges. A helyzet komolysága megköveteli, hogy eltekintsünk az olyan kíméletességtől, melynek már nincs jogosultsága. A jövőre való tekintettel jelentőséggel bír az is, hogy az ellenséggel már most érzékeltessük, a tengeralattjárók révén milyen hatalmi eszköz áll a rendelkezésünkre a kereskedelme elleni harchoz és hogy az a legkíméletlenebb módon kerül alkalmazásra.

Von Pohl tengernagy a javaslatot elfogadta és a politikai vezetés elé vitte, de célszerűségét a politikusok kétkedve fogadták. A birodalmi kancellár, Theobald von Bethmann-Hollweg az "Admiralstab"nak december én küldött válaszában azt írta, hogy a hadjárat megindításának nem látja jogi akadályát, ellenben tart attól, hogy a kereskedelmi hajók ellen figyelmeztetés nélkül végrehajtott támadások elidegenítenék a semleges államokat, főként az Egyesült Államokat Németországtól.

Véleménye szerint egy ilyen hadjáratot csak azután lehetett volna megkockáztatni, ha a szárazföldi csapatok már sikeresen megvívták a harcukat és ezután már Anglia lehetett a célpont. Hosszas viták után a politikai vezetés végül beleegyezését adta a Nagy-Britannia elleni megtorló tengeralattjáró-hadjárat megindításához és a kormányzattal egyetértésben megfogalmazott közlemény A hajók legénységét és utasait ennek során nem mindig lesz lehetséges értesíteni a fenyegető veszélyre.

A háborús övezetben a semleges hajókat is veszély fenyegeti, mivel január én a brit kormányzat által elrendelt semleges zászlókkal való visszaélésből és a tengeri háború véletlenjeiből fakadóan nem kerülhető el mindig, hogy az ellenséges hajók elleni támadások semleges hajókat érjék. A Shetland-szigetektől északra, az Északi-tenger keleti részén, [valamint] egy 30 tengeri mérföld széles sávban a holland partok mentén [a hajózás] nincs veszélyeztetve.

Berlin, A brit kormányzat több rendeletében is a tengeri hadereje számára irányadónak határozta meg a londoni tengeri hadijogi nyilatkozatot londoni deklarációtvalójában azonban a nyilatkozat főbb pontjait megtagadta, holott a saját felhatalmazottai a londoni konferencián annak határozatait érvényben lévő nemzetközi jognak ismerték el. A finya társkereső kormányzat egy sor cikket helyezett a tiltott áruk listájára, melyek nem, vagy csak nagyon közvetett módon alkalmazhatóak hadi célokra és emiatt sem a londoni deklaráció, sem a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályai szerint egyáltalán nem szabad őket tiltott áruként meghatározni.

Továbbá [a lista] az abszolút és relatív tiltott áruk közötti különbséget ténylegesen mellőzi azáltal, hogy minden Németországba tartó relatív tiltott árunak számító tárgy tekintet nélkül a kikötőre, melyben kipakolásra kell kerüljön és tekintet nélkül annak ellenséges avagy békés felhasználására, lefoglalásra u30 egyetlen párt berlin. Nem óvakodik még attól sem, hogy a párizsi deklarációt megsértse, miután a tengeri hadereje a semleges hajókon szállított, tiltott árunak nem számító német tulajdont is elkobozta.

A londoni deklarációhoz kapcsolódó saját rendelkezésein túlmenően a tengeri hadereje által számos hadképes németet szállíttatott le és tette őket hadifogollyá. Végül az egész Északi-tengert háborús övezetté nyilvánította és a semleges hajózás számára a Skócia és Norvégia közötti nyílt tengeren való áthaladást ha nem is tette lehetetlenné, de nagy mértékben megnehezítette és veszélyeztette oly módon, hogy egy bizonyos mértékű blokádot vont a semleges partok és kikötők elé megsértve az összes nemzetközi egyezményt.

Ezen intézkedések összessége nyilvánvalóan azt a célt szolgálja, hogy a jogszerű kereskedelem jogellenes megbénításával nem csak a hadviselést, hanem Németország gazdaságát is célba vegyék és végső soron a kiéheztetés révén az egész német népet a megsemmisülésnek tegyék ki. A semleges államok a brit kormányzat intézkedéseihez többé-kevésbé alkalmazkodtak; különösen azt nem sikerült elérniük, hogy a hajóikról a nemzetközi jogot sértő módon elhurcolt német személyeket és javakat a brit kormányzat kiadja.

Bizonyos szempontból még csatlakoztak is a tengerek szabadságával összeegyeztethetetlen angol intézkedésekhez azáltal, hogy Anglia nyilvánvaló nyomásának hatására a békés célokra szánt u30 egyetlen párt berlin áthaladását Németország irányába a maguk részéről is kiviteli és áthajózási tilalommal akadályozzák.

A német kormányzat hiába hívta fel a semleges államok figyelmét arra, hogy meg kell fontolnia a kérdést, miszerint az általa eddig szigorúan betartott londoni deklaráció pontjaihoz továbbra is tarthatja-e magát, ha Nagy-Britannia az általa követett eljárást folytatja és a semleges államok a semlegességük Németország számára hátrányos módon való megsértését továbbra is eltűrik. Nagy-Britannia a nemzetközi törvényeket sértő intézkedéseikor a létérdekeire hivatkozik, melyek a brit birodalom számára kockán forognak, és a semleges hatalmak látszólag beérik teoretikus tiltakozásokkal, azaz a hadviselők létérdekét ténylegesen megfelelő u30 egyetlen párt berlin fogadják el bármiféle hadviselési forma folytatásához.

Hasonló létérdekekre kell innentől hivatkoznia Németországnak is; sajnálatára olyan Anglia elleni katonai intézkedésekre kényszerül, melyek az angol eljárás megtorlását szolgálják. Ahogyan Anglia a Skócia és Norvégia közötti területet háborús övezetté nyilvánította, oly módon Németország a Nagy-Britannia és Írország körüli vizeket hozzákapcsolódóan a La Manche teljes területét háborús övezetté nyilvánítja és minden rendelkezésére álló katonai eszközzel fellép az ellenséges hajóforgalommal szemben.

E célból A semlegesek ezért óva intetnek attól, hogy ilyen hajókra legénységet, utasokat és árukat bízzanak.

Azután a figyelmük felhívatik arra, hogy a saját hajóik számára is sürgősen tanácsos az ezen vizekre való behajózás elkerülése. Mivel még ha a német haditengerészet egységei utasítással is rendelkeznek a semleges hajók elleni erőszakos fellépés mellőzésére amennyiben azok ilyenként [semleges hajóként] azonosíthatók, a brit kormányzat által elrendelt, a semleges zászlókkal való visszaélést tartalmazó utasítások ludwigshafen menyasszonyok a háború véletlen esetei nem mindig hárítják el [annak lehetőségét], hogy azok egy ellenséges hajó ellen szánt támadásnak essenek áldozatul.

Itt nyomatékosan megjegyzésre kerül, hogy a Shetland-szigetektől északra eső vizeken, az Északi-tenger keleti részén és egy 30 tengeri mérföldes sávban a holland partok mentén folyó hajózás nincs veszélyeztetve. A német kormányzat ezen intézkedéseket így kellő időben jelenti be ahhoz, hogy mind az ellenséges, mind a semleges hajóknak legyen elég ideje arra, hogy a háborús övezetként megjelölt területen lévő kikötőbe való befutás miatti diszpozícióit u30 egyetlen párt berlin alapján határozhassa meg.

Elvárható, hogy a u30 egyetlen párt berlin államok Németország létérdekeit ne kevésbé vegyék figyelembe mint Angliáét, u30 egyetlen párt berlin hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a hozzátartozóikat [értsd: állampolgáraikat] és a tulajdonukat a háborús övezettől távol tartsák. Ezt annál is inkább el lehet várni, minthogy a semleges államok számára is sok múlik azon, hogy a jelenlegi pusztító háború minél előbb véget érjen.

A megfogalmazáskor a brit partok egészét érintő blokád kifejezést szándékosan kerülték, mivel a bokádnak a nemzetközi törvények szerint teljes mértékben hatásosnak kellett volna lennie, ami a rendelkezésre álló csekély számú tengeralattjáróval egyetlen langenselbold lett volna kivitelezhető.

Az egyes partszakaszok és kikötők blokád alá vételét azért vetették el, mert az nem lett volna elrettentő hatással a hajóforgalomra és hatásosabban lehetett volna az ellene való védekezést nők mid 30 egységes megszervezni.

A háborús övezet kijelölésekor a brit mintát vették alapul.

  1. Tiszántúli Népszava, március (1. évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  2. Somogyi Néplap,

A hajók ellenőrzéséhez való felszínre emelkedés a saját biztonság érdekében kerülendő, mivel, eltekintve az ellenséges hajók esetleges támadásaiból fakadó veszélytől, nincs arra garancia, hogy a tengeralattjárónak nem egy ellenséges hajóval van dolguk még akkor sem, ha az egy semleges állam megkülönböztető jelzéseit is használja. Az a tény, hogy egy gőzhajón semleges állam zászlaja van felvonva és még a semleges állam megkülönböztető jelzéseit is viseli, nem garancia arra, hogy valóban egy semleges hajó.

Az elpusztítása ezért igazolható, hacsaknem egyéb körülmények nem utalnak a semlegességére. Az Egyesült Államok, mely az antanthatalmaknak exportált fegyverszállítmányok révén a konfliktus fő haszonélvezője volt, erős kifogásokat támasztott és még fenyegetéseket is tett.

u30 egyetlen párt berlin flört e- mail nélkül

A diplomáciai nehézségek miatt a német vezetésnek vagy le kellett mondania kijelölt háborús övezetről, vagy azt megtartva meg kellett kímélnie a semleges államok hajóit. A közlemény második pontjának megfogalmazása némi mozgásteret biztosított annak magyarázatához, így az amerikaiaknak, akik úgy értelmezték, hogy a németek az összes hajót el kívánják süllyeszteni a háborús övezetben, a német kormányzat azt a választ adta, hogy a legális hajóforgalmat nem fenyegeti veszély.

Ezzel pedig a tengeralattjárók fokozott alkalmazását pártoló tengerésztisztek megítélése szerint a hadjárat kudarcra lett ítélve. A tiltakozás hatására február én és én két távirat érkezett a flottaparancsnoksághoz.

Aligha fogja már elérni a parancs, miszerint csak az ellenségesként biztosan azonosított hajókat kell elpusztítani. Ezzel a paranccsal bármiféle siker kizárt, mivel a tengeralattjárók számára saját maguk veszélyeztetése nélkül nem lehetséges a hajók nemzetiségének megállapítása. Meglátásom szerint a haditengerészet tekintélye hatalmas mértékben megszenvedi, ha a hangosan kihirdetett és a nép által nagy reménységgel kísért vállalkozás nem hoz sikereket.

Kérem a véleményem Őfelségével való ismertetését. Az ellenséges kereskedelmi hajókat meg kell semmisíteni. A semleges kereskedelmi hajókat óvni kell.

Somogyi Néplap, december ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

A semleges zászló vagy semleges állam gőzhajótársaságának kéményfestése önmagában nem tekinthető garanciának ahhoz, hogy semleges u30 egyetlen párt berlin lehessen tekinteni egy hajót. További semleges jelzések sem szolgálnak bizonyságul; a parancsnoknak minden kísérő körülményt figyelembe kell vennie a hajó nemzetiségének u30 egyetlen párt berlin, mint pl. Semleges zászló alatti kereskedelmi hajók, melyek konvojban haladnak, ezen körülmény révén semlegesnek tekintendők. A kórházhajók kímélendők.

Csak abban az esetben lehet támadást intézni ellenük, ha nyilvánvalóan az Anglia és Franciaország közötti csapatszállításra használják őket. Ha a legnagyobb körültekintés mellett mégis tévedésből végrehajtott támadást hajtana végre, a parancsnok nem lesz felelősségre vonva.

Utóbbiból a La Manche-on át hamarabb elérhették a Brit-szigetek nyugati partjait. Február én mintegy 20 tengeralattjáró kezdhette meg a tevékenységét a szigetek körüli háborús övezetben. Egyre jobb eredményeket értek el és augusztus hónapban már BRT hajóteret süllyesztettek el, naponta átlagosan 1,9 hajót.

Magasabb fizetések mellett a semleges országok hajósai vállalták a háborús övezetben való közlekedés kockázatát.

A Belridge norvég tartályhajó Az első semleges hajót A megrongálódott hajón nem veszítette életét senki. Az első a Thrasher-incidens volt, mely a nevét a Falaba brit gőzhajó U30 egyetlen párt berlin amerikai sajtóban a támadást először figyelmeztetés nélkül végrehajtott támadásként és civilek lemészárlásaként állították be, ami miatt egyesek már a hadba lépést követelték.

A szemtanúk kihallgatása során azonban kiderült, hogy az U 28 megfelelő módon figyelmeztette a gőzöst és elég időt is hagyott a rajta lévőknek a fedélzet elhagyására, de ezt az időt arra u30 egyetlen párt berlin fel, hogy rádión jelentsék a tengeralattjáró helyzetét a közelben lévő járőrhajóknak. Az egyik hadihajó közeledtét látva is az U 28 az utolsó percig várt, mielőtt kilőtte a torpedóját a Falabára.

A torpedótalálat következtében a hajó által szállított közel 13 tonnányi robbanóanyag is felrobbant. A brit zászló alatt közlekedő hajó a Belga Segélyezési Bizottság szolgálatában állt és a szervezet jelzései jól láthatóan voltak feltüntetve rajta. Bár a tengeralattjáróknak kiadott parancsok külön megemlítették e szervezet hajóinak védettségét, az UB 4 mégis figyelmeztetés nélkül megtorpedózta u30 egyetlen párt berlin Noord Hinder világítóhajó közelében a háborús övezetnek kikiáltott területen, annak szélén.

A hajó Amerikába tartott, hogy ott az u30 egyetlen párt berlin belga lakosok számára gyűjtsön élelmiszert. Bár nem vesztette életét senki, az eset nagy felháborodást váltott ki Hollandiában. Németország elismerte a felelősséget és teljes kártérítést fizetett. Az incidenst követően, április án a német kormányzat úgy rendelkezett, hogy a tengeralattjárók ne intézzenek több támadást semleges kereskedelmi hajók ellen.

A diesel-üzemanyagot szállító Gulflight Franciaországba tartott, mikor két brit járőrhajó megállította a Kelta-tengeren. Mivel a térségben a tengeralattjárók nagy aktivitást mutattak, a britek elképzelhetőnek tartották, hogy azokat a nyílt vizeken látják el üzemanyaggal.

Korlátlan tengeralattjáró-háború

A járőrhajók emiatt a tartályhajót további kivizsgálás céljából egy brit kikötőbe akarták kísérni. Az őket észlelő U 30 megállásra szólította fel a hajókat, mire a két járőrhajó támadólag közelített hozzá.

A német parancsnok elmondása szerint nem látta ugyan a tanker felségjelzéseit, de a kísérete miatt meg volt győződve róla, hogy brit hajóról van szó és kilőtt rá egy torpedót. Ezután vette csak észre rajta az amerikai lobogót és emiatt megszakította a támadást. A találat súlyosan megrongálta a tankert, de még elérte a partokat és ki tudott kötni. Személyzetéből hárman veszítették életüket. Bővebben: Lusitania hajó A német követség által feladott hirdetés, mely a Lusitania fedélzetén való utazás veszélyeire figyelmeztet Az ös hadjárat legmeghatározóbb eseménye a Lusitania óceánjáró elsüllyesztése volt Az óceánjárót az U 20 jelű tengeralattjáró torpedózta meg 21 km távolságra az ír partoktól.

A fedélzetén u30 egyetlen párt berlin emberből veszítette életét, közülük több mint százan voltak amerikai állampolgárok.

Olvassa el is