Seine tengeri társkereső

Calaméo - Szolgatárs , 3–4. szám

seine tengeri társkereső ember találkozik az ember

More Nicolosi - Szégyen és kötődésvesztés Kovács géza: gondolatok a házasságról Seine tengeri társkereső A legnagyobb bűnös, akit ismerhetsz Zsuzsa: Alkalmas idő Tomka János: hét főbűn a menedzsmentben Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Benczúr u.

Telefon: Fax: E-mail: info szolgatars. A jelenlegi dupla szám ára: Ft, egyéves előfizetési díj: Ft. Háló Gyula egyik ver­ sében Karácsonyi könyörgés így bátorít arra, ami a feladatunk ilyenkor: Hallgass a gyermek szavára, dőlj rá erős jászolára, öltöztesd föl csillogásba szép szemed, mindenki lássa; ülj karácsony ablakába! Bujtasd ünnepi ruhába fázó szíved, forró lázba, hordjál derűt mennyből házba, vidd a jó hírt, vidd világba; ülj karácsony ablakába!

A vers által megfogalmazott üzenetet lapunk is seine tengeri társkereső komo­ lyan venni. Főképp a felszólítást: vidd a jó hírt, vidd világba! Olyan írásokat sikerült reményeink szerint összegyűjteni, ame­ lyekben az isteni Ige öltött testet mai, magyaroszági, baptista formában. A Szolgatárs lap megújulóban van. Szerkezetében, szerkesztőinek személyében és egyéb vonatkozásokban is. Az viszont továbbra is alapvető célja, hogy bibliai megalapozottságú, a hittudományok és társadalomtudományok széles területét érintő, mai kérdéseinkre válaszokat kereső, népszerű, közérthető nyelven írt írásokkal szolgálja az olvasók szükségleteinek betöl­ tését.

105 éve hunyt el a modern plakátművészet megalapítója

Ez az összevont szám tehát átmenetet képez. Megjelen­ nek benne új rovatokhoz kapcsolódó cikkek például vezetés­ tudomány, szociológia, pedagógia, irodalom. Jelen számunk is tartalmaz igehirdetői munkát segítő írásokat, alapos bibliatanul­ mányt, teológiai írásokat és gyakorlati teológiát érintő cikkeket egyaránt.

  1. Calaméo - Szolgatárs , 3–4. szám
  2. 4. 3. fasc aug. 8.) - PDF Free Download

Az is a szándékunk, hogy amint a mostani is, úgy min­ den lapszám tartalmazzon olyan írásokat, amelyek a gyülekezeti kiscsoportok munkáját segítik. Bízunk benne, hogy akik eddig hűséges olvasók voltak, továbbra is örömmel veszik kézbe, illetve nyitják meg az inter­ neten folyóiratunkat.

Arra is vágyunk, hogy a lap — főként az internet segítségével — sokkal szélesebb körhöz eljusson, és kéz­ zelfogható segítséget nyújthasson. Szívesen fogadjuk, ha a kedves olvasó is terjeszti jó hírünket!

Betűméret:

Viktor, dr. Almási Kornél 2 Jó, hogy nem először halljuk ezt az igét, ami alapján már kiálthat­ tunk Istenhez és meggyógyulhattunk általa. Seine tengeri társkereső viszont hívom a kedves jelenlévőket, hogy tegyünk meg hét lépést, hogy elin­ duljunk Jézussal — igen, miután e hét lépéssel elérkeztünk hozzá!

seine tengeri társkereső partnervermittlung szellemileg

Ahhoz, hogy elérkezzünk Istenhez és indulhassunk vele, ahhoz is kell lépéseket tenni. Hívom arra a gyülekezetet, hogy legyünk célirányosak: Jézus Krisztus a cél, akihez seine tengeri társkereső kell érkeznünk és akivel tovább kell mennünk.

De ne legyünk olyanok, mint sok keresztény, akik között vannak talicskához hasonlók — csak ak­ kor haladnak, ha kényszerítik őket.

seine tengeri társkereső flört szöveg felett

Egyesek olyanok, mint a kenu — pacskolni kell körülöttük. Mások olyanok, mint a papírsárkány — ha nem tartjuk őket pórázon, elrepülnek. Némelyek labdához hasonlítanak — nem lehet tudni, hogy a következő seine tengeri társkereső merre pattannak el.

Mások olyanok, mint a lufi — tele vannak levegővel, és bármikor készek felrobbanni.

Egyesek olyanok, mint az utánfutók — vonszolni kell őket. De vannak olyanok is, akik arra törekszenek, hogy a Szentlélek irányítsa őket és átad­ ják magukat az Atya vonzásának — Jézus Krisztushoz jönni.

Ideiglenesen le vagy tiltva

Bar­ timeus ilyen volt. Legyünk hát figyelmes igehallgatók, és ennek során lássuk meg a kiindulási pontot, aztán lépjünk meg hat lépést Isten felé, majd a hetedikkel kezdjünk el járni Istennel! Arról olvastunk, hogy Jézus és követői beérkeztek Jerikóba.

Az evangéliumok kétféleképpen tudósítanak arról, hogy Jerikóba befelé vagy kifelé menet történt ez az esemény.

Olvassa el is