Ismerősök a harang

Sírcsokrok - Harang Virág Bolt
Szerbiát a jelek szerint elérte a járvány újabb hulláma, egyelőre azonban nem vezettek be szigorú korlátozó intézkedéseket. Gyász "Sokan hordunk olyan sebeket magunkban, melyeket nem gyógyít az idő. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek. Drága halottunk hamvait augusztus án

Még csak ámuldoztam, apró kezem, vézna derekam ismerősök a harang áhítgatta a torony hintás kötelét, de már borzongtam a szárnyaló zengésben, hogy majdan megnőjek a harangok alá és a litániás virtust én egyetlen lakás idstein tudjam.

A harangozó fiával nagyon összebarátkoztunk, vitt magával más tornyok felé is, ahol más harangozók mosolyogtak, sántikáltak, szelíd emberek voltak, a siller-bort is hallgatagon itták, összetartottak, ahol gyerek volt, valamennyit az apjuk mesterségére nevelték és hágtuk a tornyokat, ismerkedtem a harangokkal, nagyon szerettem odafenn ténferegni.

partnervermittlung analóg

Külön-külön ismerősöm volt a sok kicsi és nagy harang, a csilingelésüket, bongásukat, szavukat a magam kedvére megkülönböztettem. A Rozália-kápolna kicsi harangja lármásan csendült, csapongott derülten, mint a cikázó Annuska, aki átkacagta első éveimet, csilingelt körülöttem fogócskás iramlással, amíg egyik délután elfáradva a mezei csavargásban, harangozó pajtásommal a kápolna elé értünk, a nevetős csengetyű megszólalt fölöttünk, most lassúdan hangzott, csendült harsányan és búslakodva elhallgatott, kiáltozott megint és ijedten elcsöndesedett, e délután Annuska meghalt, érte harangoztak és elröppent kedvességét mindig éreztem, ha a Ismerősök a harang trambulinjára felkapaszkodtunk s a könnyű harangocska csetepatés vidorsággal rámnyelvelt.

Ismertem, értettem harangjaimat, úgy jártam hozzájuk, ahogyan vonzódtam más és más pajtásaimhoz, nem tudtam válogatni közülük, ha a Barátok tornyában leskelődtem, rágondoltam a Kerek-templom harangjaira, cibáltam már én is a Rozália-kápolna csintalan harangocskáját s hirtelen elöntött az áradat, hogy most búg, orgonál a Bazilika nagy harangja, a Plébánia-templom kupolás rácsozata előtt megálltam, eltekintettem a vizek, hegyek végtelenje felé és odakívánkoztam az apácák tornyába, ahol most harangoznak.

prezentáció társkereső vicces

A zengés szirtjein fürkésztem, nyugtalankodtam, a harangok mellől a távoli harangok felé kívánkoztam, már érintgettem a Rozália-kápolna szálkás kötelét, cseperedtem és valami ingerülten rongálta toronyhágó kedvemet.

A búsulásnak ismeretlen terheivel bandukoltam a völgyben, nem mentem harangozni. A bécsi hajót vártam a Dunaparton, a ringó palotát a nagy víz közepén, amint odaúszik az állomáshoz, a hullámok futamodva kiöntenek a partra és ugrani kell előle és a mindenfajta nép kipirultan, kiabálva jön le a nyikorgó vashídon.

A bástyán dörrentek a mozsarak, a dohogó palota kitüzesedett a meggyújtott lámpáktól, a rásugárzó naplementétől, a vashidat arrébb rántották és a bécsi hajó kifutott a messziségbe. A tajtékzó, fodros útját jóideig láttam, mígnem a barnulatban a titkok, csudák lekicsinyült sajkája, a homályban eltünt.

Barnuló este volt, hazamentem, a szigeti gesztenyefák alatt pattantak, koppantak a fényes gesztenyék, árnyékok előttem, mögöttem, rejtelmekkel betakarva mendegéltem és felhorkantam. Az esti harangok megkondultak és nem voltam mellettük.

társkereső ügynökség le mans

Figyeltem, füleltem, valamennyi harang alatt álltam. Egyszerre hallottam valamennyit.

fél csésze egyetlen tett ez bonyolult

Nem kellett vágyakoznom az Apácák édes szava után, amikor a Barátok harangja imádkozott, a magasság énekei egymáshoz szállongtak, kondulás, csendülés testvérkedve öltögették egymást és a harangozásból Annuska fölcsilingelő vidorságát is fölismertem.

A ismerősök a harang, fájdalmasan készülődő dal, elhangzott fölöttem.

női 55 egyetlen

Olvassa el is