Keresés a halandó ember dalszöveg

Dalszöveg fordí­tás - Megadeth: Symphony Of Destruction | HARD ROCK MAGAZIN - A Rock Napilap!

Halandó vagy halhatatlan-e az emberi lélek?

keresés a halandó ember dalszöveg

Válasz Az emberi lélek minden kétséget kizáróan halhatatlan. Ez világosan látható mind az ószövetségi, mind az újszövetségi Szentírásban: Zsoltárok ; ; ; Prédikátor ; Dániel ; Máté ; 1 Korinthus A Biblia félreérthetetlenül tanítja, hogy minden ember örökké fog létezni: azok, akik üdvösséget nyertek, a mennyben, míg az elveszettek a pokolban.

keresés a halandó ember dalszöveg

Az igazi avagy szellemi élet nem ér véget a testi halál pillanatában. Lelkünk örökké él — vagy Isten jelenlétében a mennyben, feltéve hogy van üdvösségünk, vagy örök büntetés vár rá a pokolban, ha visszautasítottuk Isten ajándékát, a megváltást. A Biblia ráadásul nem csupán a lelkünk számára ígér örök életet, hanem azt is, hogy a testünk is fel fog támadni.

keresés a halandó ember dalszöveg

A testi feltámadás reménysége a keresztyén hit egyik központi eleme 1Korinthus Noha minden lélek halhatatlan, nem szabad elfelejtenünk, hogy nem ugyanabban az értelemben létezünk örökké, mint Isten. Isten az egyetlen igazi örökkévaló lény, ugyanis Ő az egyedül, akinek nincs se kezdete, se vége.

keresés a halandó ember dalszöveg

Isten mindig volt és mindig lesz. Minden más tudattal bíró teremtményének — legyen bár ember vagy angyal — véges a léte, keresés a halandó ember dalszöveg volt kezdete. Noha lelkünk a fogantatásunk pillanatától fogva örökké él, a Biblia nem támasztja alá azt a nézetet, mely szerint az emberi lélek öröktől fogva létezett volna.

A lelkünk azért halhatatlan, mert ilyennek teremtette Isten, de volt kezdete, vagyis volt olyan idő, amikor még nem létezett.

keresés a halandó ember dalszöveg

Olvassa el is