Keres egyetlen tiszt férfi,

Ügynöki és autószerelői munka a kirúgott katonáknak

Ennek is van jó oldala: csak örülhetünk, hogy a remek színésznőket nem kellett látnunk, amint estélyiben kitipegnek az Oscar-parádén a kelet-európai színésznők teljesen művivé válni sosem tudó mosolyával.

Örüljünk annak, hogy a filmbeli erős karaktereket őrizhetjük emlékezetünkben. Több mint tíz forgatókönyv elkészült Katynról, mire megszületett az Andrzej Wajda számára alkalmas történet. A rendező talán annak a mélyen zengő húrnak a hangját kereste, amely már nem is a szívünkre, hanem a zsigereinkre s általa a lelkünkre hat.

találkozni akar velem

Krzysztof Penderecki filmzenéjében először akkor szólal meg ez a hang, amikor a filmbeli Anna rettegve fölemeli egy tetemnek tűnő halomról férjének odavetett katonakabátját — s egy Krisztus-faszobor néz ránk a vászonról. Micsoda megkönynyebbülés. Micsoda jelkép. Ennek a bennünk tovább reszkető hangnak a megszólalását remélte Wajda a forgatókönyvektől.

Ez a húr ott zenghetett egész kamasz- és ifjúkorában, ott remegett ez a hang az édesanyja lelkében, aki egyre csak hazavárta a II. Ezek a magukra maradt asszonyok évekig azt sem tudták magukról, hogy vajon még feleségek-e vagy már özvegyek.

Az ő lelkierejük, az ő szenvedéseik szólaltatták meg Wajda fülében azt a kamaszkorából ismerős hangot, azt a mély zengésű húrt. Keres egyetlen tiszt férfi amikor a tömegben elénk lép, megjegyezzük Anna arcát. Szép arc? Isten tudja.

Account Options

Mindenesetre karakteres. Akarat van rajta és egyéniség. Kislányával látjuk, majd a gyerek eltűnik mellőle, s ő idegesen hívja, egyre vadabb kétségbeeséssel.

Végre keres egyetlen tiszt férfi a gyerek egy kutyát talált, menekülő gazdái otthagyták.

német ismerkedés app

Vigyük magunkkal, kérleli az anyját. Az elhagyott állat nyomorúsága már előrevetíti az emberi nyomorúságok tömegét.

Egyetlen életrajz

Az asszony elvonszolja kislányát, hiszen a férjét keresi. Nincs mód megszánni a gazdátlan állatot.

társkereső syke

Nincs mód gyöngédségre, finomabb tónusú érzelmekre. Belenéz a sebesült katonák arcába, megszállottan tovább keresi a férjét. A gyereket nem viheti bele minden veszélybe, rábízza a papokra. Szereznek neki biciklit is, biztatják, keljen csak útra.

Vásárolni nem, csak bérelni akar - interjú Mészáros Lőrinccel

Anna végre megtalálja a férjét. Szenvedélyesen fonódik rá, kérleli, hogy öltözzön át, és szökjön meg, szabaduljon meg tiszti egyenruhájától.

Mint aki zsigereiben tudja, mi fog történni. Nem hisztériázik, nem csábít. Csak kér, de olyan erővel, hogy az parancs és követelés. Az ilyen asszony vagy nem sír, vagy fölháborodottan zokog. Majd a kétségbeesés szakadékában még megkapja a magáét anyósától, miért nem volt képes női ráhatással meggyőzni ifjú katonatiszt férjét arról, hogy a családja mellett lett volna a helye. A bizonytalanság, a reménykedő várakozás poklában a két nő, az ifjú katonatiszt anyja és a felesége a közös fájdalomban, a közös veszteség kínjában egymásnak esik.

A JCS film Kft. ajánlata előfizetőinknek:

Keserűen indulatos párbeszédükből értjük meg a Wajda-film kezdő képsorainak üzenetét: itt nem mindennapi asszonyokkal találkozhatunk. Halk megjegyzés: a Duna Televízióban bemutatott film a szinkronizálás nyomán némileg veszített erejéből.

Ennek oka az lehet, hogy nélkülöznünk kellett a moziban vetített feliratos változatból megismert lengyel színésznők hangját, amely ugyanolyan szenvelgésmentes volt, mint a játékuk.

ischgl flört

Ez az asszony a kislányával, bizony, nem abból a fajtából való, aki a női gyengeség aranytartalékaival küzd egy férfiért. Ő csak azzal a tragikus erővel tud harcolni, amely egy másfajta nőiség lényege. Aki ezt meglátja benne, annak erőt fog adni a halálba menetkor is. Ez az asszony nem sajnáltatja magát, hanem a közös életükre hivatkozik, a férje esküjére, amelyet neki tett, amikor összekötötték az életüket. De katona férjét másik eskü kötelezi.

Ügynöki és autószerelői munka a kirúgott katonáknak

A tiszti esküje. A hazája védelme. Nem tudnak még semmit sem arról, hogy mi vár rájuk. Hogy nem látják többé egymást. Hogy az asszony, Anna megmaradó élete gyászban és igazságkeresésben fog eltelni.

Katynban kivégzett férjének, Andrzejnek pedig élete is, halála is az elhazudott igazság jelképévé válik.

És mint a Lajtától keletre ez oly kevéssé meglepő: a meggyilkoltak vére zárolt akták lapjait ragasztja egymáshoz. A botrány évtizedekre titkosítva marad. Az emlék lesüllyed a szívek mélyére, de mint sorsnehezék, életek irányát fogja megfordítani. Andrzej Wajda Katynról szóló filmjének nem véletlenül asszonyok a főszereplői.

Erős asszonyok, akiket megfosztottak férjüktől. Huszonötezer lengyel katonának elvették az életét. Huszonötezer aszszony sírt a szerelméért, a férjéért.

Huszonötezer anya vesztette el a fiát. A katyni erdőben tarkón lőtt, keres egyetlen tiszt férfi sírba elbuldózerezett férfiakról nem lehetett beszélni. Hazudtak keres egyetlen tiszt férfi reggel, éjjel és este.

Hazudtak az életükről, hazudtak a halálukról. Eltitkolták szenvedéseiket, utolsó pillanatig őrzött hitüket, emberi tartásukat nem állították példának a nemzet elé. Töredékes imáik, a tömegsírba zuhanáskor is a kezükben szorított rózsafüzér számunkra új fényt vetít a lengyelek mély katolicizmusára is. Nem lehetett beszélni a nácik által egyenesen a Jagelló Egyetemről nem faji alapon munkatáborba hurcolt egyetemi tanárokról sem.

A professzorról, a fiatal tiszt apjáról sem, aki képtelen elhinni, hogy szava többé ne számítson, s fölfogni, hogy a nácik ugyanazért keres egyetlen tiszt férfi vágóhídra a lengyel értelmiség színe-javát, amiért az oroszok majd tarkón lövik az ellenállást esetleg megszervező tiszteket. Mindkét totalitárius állam célja az volt, hogy ne létezzen ellenállás, semmisüljön meg a lengyel értelmiség.

középkori dinasztia tippek flörtöl

Két propagandafilmet látunk Katynról: az egyiket a nácik készítették ban, a másikat az oroszok két évvel később. Ugyanaz az alpári tónus, társkereső oldal madagaszkár a gyűlölködés. Csak hát élvezze egyes alkalommal egyik tényeket közölt, a másik, a kommunista propagandafilm pedig hazudott. Nem volt Lengyelországban olyan család, amelyet ne érintett volna közvetlenül vagy legalább a rokonok, az unokatestvérek szintjén a kivégzések tragédiája, mondta a magyar filmbemutató utáni sajtótájékoztatón Artur Zmijewski, az Andrzejt játszó színész, akinek családjára szintén közvetlen hatással keres egyetlen tiszt férfi a katyni vérengzés.

A filmben szerepel egy fiatalember, Anna unokatestvére s talán a fiatal Wajda alteregója, aki egyetemi kérelméhez csatolt önéletrajzában nem titkolja el, hogy apját ben megölték Katynban. Pusztán az évszám megjelölésével — mivel ben németek nem járhattak Szmolenszk környékén — nemcsak a felvételét tette kockára, hanem még azzal is számolhatott, hogy hajtóvadászatot indítanak ellene. Ha a lengyeleknek Katyn, akkor nekünk meg volt a lojalitás próbája. S a nagy kérdés sem Magyarországon, sem Lengyelországban nem keresek egy férfit hétvégi volt, hogy ki lehet-e mondani az igazságot.

A forradalmak pillanatait leszámítva elég kevesen kísérleteztek az igazság kimondásával azokban az országokban, ahol az az élet vagy a szabadság elvételével járt. Agnieszka, akinek bátyja ott pusztult a katyni vérengzésben, sírkövet csináltat, amelyre rávéseti az igazi es dátumot.

Olvassa el is