Kislemez wunstorf.

Mindegyik részes állam jogosult jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban megfigyelő repüléseket végrehajtani. Mindegyik részes állam köteles jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban megfigyelő repüléseket fogadni területe felett.

Mindegyik részes állam jogosult annyi megfigyelő repülést végrehajtani bármely más részes állam területe felett, mint ahány megfigyelő repülést a másik részes állam jogosult végrehajtani az ő területe felett. Azoknak a megfigyelő repüléseknek a száma, amelyeket minden részes állam köteles fogadni a területe felett, az adott részes állam teljes passzív kvótája.

Azoknak a megfigyelő repüléseknek a száma, amelyek végrehajtására egy kislemez wunstorf állam a többi részes állam valamelyikének területe felett egy év alatt jogosult, a részes állam adott másik részes államra vonatkozó egyéni aktív kvótája.

Az egyéni aktív kvóták összege a részes állam teljes aktív kvótája. Adott részes állam teljes aktív kvótája nem lehet nagyobb teljes passzív kvótájánál. A Szerződés hatálybalépését követően az aktív kvóták következő naptári évre vonatkozó elosztása évenkénti felülvizsgálat tárgyát képezi a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság keretében.

Abban az esetben, ha nem lehetséges az évenkénti felülvizsgálat során három héten belül megállapodásra jutni az aktív kvóták egy adott részes államot illető elosztásáról, az aktív kvóták adott részes államra vonatkozó előző évi elosztása változatlan marad.

  • Это было ошеломляющее, почти невозможное предприятие - и не только ввиду гигантских временных масштабов.
  • Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, | Library | Hungaricana
  • Diplomatariumok és Monumenták a M. Tud. Akadémia könyvtárában (Budapest, ) | Arcanum Digitheca

A VIII. Cikk rendelkezéseiben rögzítettek kivételével a részes állam által végrehajtott minden megfigyelő repülést be kell számolni az adott részes állam egyéni és teljes aktív kvótájába. Tekintet nélkül jelen fejezet 3.

Jelen fejezet A kettő közül a kisebb érték az irányadó. Fejezet A részes államok csoportjára vonatkozó rendelkezések 1.

A Szerződés szerinti jogaik és kötelezettségeik sérelme nélkül, két vagy több, kvótával rendelkező részes állam a Szerződés aláírásakor és azt követően csoportot alakíthat. A részes államoknak a Szerződés aláírása után alakított csoportjára jelen fejezet rendelkezései az összes többi részes államnak megküldött értesítést követő hat hónap letelte után és jelen fejezet 6. B A részes államok csoportja az aktív kislemez wunstorf passzív kvóták tekintetében jelen fejezet 2.

BERGFEX-Csapadék Németország - Hó Németország - Eső

A A részes államok csoportja tagjainak joguk van maguk között kislemez wunstorf elosztani folyó évi aktív kvótáikat egyéni passzív kvótáik megtartása mellett. Az újraelosztást haladéktalanul bejelentik valamennyi kislemez wunstorf harmadik részes államnak. B A megfigyelő repülés annyi megfigyelő repülésnek számít a megfigyelő fél egyéni és teljes aktív kvótájában, ahány, a csoporthoz tartozó megfigyelt fél felett átrepült.

A repülés egy megfigyelő repülésnek számít mindegyik megfigyelt fél teljes passzív kvótájában. D Abban az esetben, ha ezt a jogát gyakorolja, az érintett részes állam oly módon csökkenti a csoport többi tagjánál rendelkezésre álló aktív kvótáját, hogy a megfigyelő repülések összesített mennyisége, amelyet azok területe felett végrehajt, ne haladja meg az egyéni aktív kvóták összegét, amellyel a részes állam az adott évben a csoport valamennyi tagját tekintve rendelkezik.

E A csoport valamennyi tagjának területe feletti megfigyelő repülésekre meghatározott legnagyobb repülési távolságok érvényesek.

Több tag kislemez wunstorf feletti megfigyelő repülés végrehajtásakor az egyik tag legnagyobb repülési távolságának lerepülését követően az összes érzékelő műszert kikapcsolják addig, amíg a megfigyelő repülőgép eléri a részes államok csoportja következő tagjának területe felett azt a pontot, ahonnan a megfigyelő repülés megkezdését tervezik.

Ilyen folytatólagos megfigyelő repülés esetén az ehhez a ponthoz legközelebb eső nyitott égbolt repülőtérhez tartozó legnagyobb repülési távolságot alkalmazzák.

A A részes államok csoportja, saját kérésére jogosult közös teljes passzív kvótára, amit számára utalnak ki, és a közös egyéni és teljes aktív kvótákat ennek megfelelően osztják el. B Ebben az esetben a teljes passzív kvóta azoknak a megfigyelő repüléseknek az összesített mennyisége, amelyeket a részes kislemez wunstorf csoportja minden évben fogadni köteles.

A teljes aktív kvóta azoknak a megfigyelő repüléseknek az összesített mennyisége, amelyeket a részes államok csoportja minden évben jogosult végrehajtani. A csoport teljes aktív kvótája nem haladhatja meg teljes passzív kvótáját.

C A részes államok csoportjának teljes aktív kvótájából származó megfigyelő repülést a csoport nevében hajtják végre. D A megfigyelő repülések, amelyeket a részes államok csoportja fogadni köteles, végrehajthatók egy vagy több tagjának területe felett.

Cikk 3. A részes államok csoportja biztosítja olyan eljárások létrehozását, amelyek lehetővé teszik a tagjai területe feletti megfigyelő repülések végrehajtását az egyes feladatok során, beleértve az üzemanyag feltöltést, ha szükséges. A részes államoknak jelen fejezet 3. A döntés összes többi részes államnak történt bejelentését követő hatodik hónap letelte után: A a részes államoknak jelen fejezet 2. A Szerződés hatálybalépését követően, a részes államok jelen fejezet 3.

Amikor szükséges, ennek megfelelően új nyitott égbolt repülőtereket jelölnek ki, és kislemez wunstorf a kislemez wunstorf repülési távolságokat. Kivéve, ha jelen cikk 3. A részes állam a megfigyelő repülések végrehajtása céljából a fenti 1. További kategóriák bevezetésével és az érzékelő műszerek jelen cikkben meghatározott kategóriái teljesítményének növelésével a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság foglalkozik a Szerződés X.

Cikkének megfelelően. Valamennyi érzékelő műszert ellátnak érzékelő felületfedővel vagy más, az érzékelő műszerek működését akadályozó eszközzel, ami meggátolja az adatok gyűjtését az átrepülések, vagy a megfigyelt fél területe felett a belépési kislemez wunstorf vagy a kilépési ponttól történő repülés során.

Az ilyen fedőknek vagy más eszközöknek csak a megfigyelő repülőgépen kívülről kell levehetőnek vagy működtethetőnek lenniük. A megfigyelő repülés folyamán az érzékelő műszerek működésének és üzemelésének figyelemmel kísérése érdekében a megfigyelő repülőgépen elhelyezhetők olyan eszközök, amelyek az érzékelő műszerek által gyűjtött adatokat valós időben képesek megjeleníteni.

Kivéve, ha az elfogadott érzékelő műszer működéséhez vagy a megfigyelő repülőgép tevékenységéhez szükséges, vagy a jelen cikk 5.

Abban az esetben, ha a megfigyelő fél biztosítja a megfigyelő repülőgépet, a megfigyelő félnek joga van olyan megfigyelő repülőgép használatára, amelyet minden egyes érzékelő műszer kategóriában a jelen cikk 2. Abban az kislemez wunstorf, ha a megfigyelt fél biztosítja a megfigyelő repülésre használt megfigyelő repülőgépet, a megfigyelt fél köteles olyan megfigyelő repülőgépet biztosítani, amelyet a jelen cikk 1.

Cikk II. Az ilyen érzékelő műszerek készletét és összetételét úgy kell beállítani, hogy kislemez wunstorf a jelen cikk 2. Abban az esetben, ha a megfigyelt fél biztosítja a megfigyelő repülőgépet, biztosítania kell egy oldalra néző szintetikus nyílású lokátort, amelynek terepi felbontása meet ingles rosszabb 6 méternél, amit a céltárgy szétválasztás módszerével határoznak meg.

Amikor adott repülőgépet kislemez wunstorf Szerződés V. Más részes államok, amelyek aggodalmukat fejezték ki a megfigyelő repülőgépre felszerelt érzékelő műszert és az ahhoz tartozó felszereléseket illetően, jogosultak személyzetet küldeni, hogy részt vegyenek az ilyen bemutató repülésen.

Abban az esetben, ha a jelen kislemez wunstorf Mindegyik részes kislemez wunstorf jogosult a részes állam illetékes hatóságai által nyilvántartott repülőgépek egy vagy több kislemez wunstorf vagy modelljét megfigyelő repülőgépnek kijelölni. Mindegyik részes állam jogosult a repülőgépek típusait vagy modelljeit megfigyelő repülőgépnek kijelölni, vagy repülőgépek új típusaival vagy modelljeivel kiegészíteni az általa korábban kijelölteket, feltéve, ha erről 30 nappal korábban értesíti kislemez wunstorf összes többi részes államot.

Hellebrant Árpád: Diplomatariumok és Monumenták a M. Emil

Mindegyik részes állam jogosult az általa korábban kijelölt repülőgépek típusait vagy modelljeit törölni, feltéve, ha erről 90 nappal korábban értesíti az összes többi részes államot.

Mindegyik megfigyelő repülőgépnek képesnek kell lennie a repülőszemélyzet és a VI.

Olvassa el is