Váratlan ismerős

Váratlan ismerős

Mindig a kiszállítás előtt mondanak csütörtököt a gépek. Hétvégén és akár éjszaka is csöng a telefonom a váratlan helyzetek miatt. Vivaldi travel utitárs a menedzsment látja Minden próbálkozása hatástalan maradt! Felduzzasztották az alkatrészkészletet.

Drasztikusan emelték a karbantartók fizetését, bővítették a létszámot. Beszervezték a karbantartást a termelés alá, vagy éppen kiszervezték alóla egy külön osztályba. Új karbantartási vezetőt kerestek, annak minden kérését teljesítették és mégis állnak a gépek.

váratlan ismerős

Ahogyan a karbantartó érzi magát Folyamatos össztűz alatt áll a csapat. Mindenki folyton kritizál!

Report Story Reggel kissé kómásan keltem fel ébreztőm hangjára.

Konkrét útmutatás mégsem érkezik soha. A karbantartók a műszakban hibától hibáig száguldanak, fürge kézzel oldják meg a problémákat. Persze, azért soha nincsen köszönet, ha jól mennek a gépek! Akkor is csak a termelést dicsérik! De a legkisebb géphiba esetén rögvest minden ujj a karbantartásra mutat… A frusztráció nő, a hangulat romlik, egyre gyakoribb téma a munkahely keresés… Ismerős ez váratlan ismerős helyzet?

Olvassa tovább!

váratlan ismerős

Számtalan váratlan ismerős tettem már fel ezeket a kérdéseket és arra jöttem rá, hogy a frontvonalban dolgozók jellemző válaszai és a vállalatnál megfigyelhető kihívások erős összefüggést mutatnak.

Ahol ők azt mondták, hogy a karbantartás feladata a gépek javítása, hogy a karbantartásért a műszaki szervezet felel és hogy akkor ér véget a javítás ha újra működik a gép, ott géphibát géphiba követ.

Aki kíváncsi a kezdetekre, itt találja a bemutatkozó bejegyzést ; a postokat követhetitek a NNyaVK Facebook oldalán is.

Ellenben a váratlan meghibásodásokat már csak hírből ismerték ott, ahol arról számoltak be, hogy: a javításon túl feladat a termelés bevonásával megvalósított hiba megelőzés, a feladat a berendezések fejlesztése által a visszatérő hibák kiszerkesztése, a karbantarthatóság javítása, a kezdő gépkezelőnek is tisztában kell lennie azzal, hogy neki is kulcsszerepe van a gépe működésében, a termelési középvezetők vasszigorral követelik meg a gépkezelői karbantartások betartását. Azok a műszaki alapelvek, amelyek magyarázzák a fent leírt két szemlélet közti különbséget, régóta ismertek.

Hogy a hibák megelőzése nagyságrendekkel olcsóbb, mint a javító váratlan ismerős Hogy a berendezések — helyes módszertan szerint végzett — fejlesztése a legtöbb esetben hetek alatt megtérül?

váratlan ismerős

Hogy a termelés bevonása által nyert plusz szemekkel, fülekkel és kezekkel megvalósul — a bizonyítottan kiváló eredményeket hozó — érzékszervi diagnosztika, a karbantartás tehermentesítése és a tulajdonosi érzet erősödése?

A valóság mégis sokszor más, mint amit az elmélet sugall.

váratlan ismerős

Ennek oka, hogy számos akadály áll az elmélet és a gyakorlat között. Érdemes ezeket tudatosítani és beszélni róluk: A szemléletformálás nem kifejezetten műszaki kompetencia, ugyanakkor a karbantartási és termelési vezetői székekben is leggyakrabban műszaki képzettségű kollégák ülnek.

Ez egyáltalán nem gond és nem jelent leküzdhetetlen akadályt, váratlan ismerős annak megértése, hogy a szemlélet, vagy ha úgy tetszik vállalati kultúra formálása műszaki eszközökkel aligha érhető el, elengedhetetlen.

Ha egy barátról álmodtál. Miért álmodoznak az ismerős emberek? Az álom ismerősökről, akiket álmában lát, általában információkat tartalmaz a mindennapjaival szorosan összefüggő eseményekről vagy hírekről.

A szemlélet formálása csak akkor lehet teljes, ha vele együtt, összhangban változik a szervezet és a folyamatok. Ahogy a mondás is tartja, a struktúra formálja a viselkedést, váratlan ismerős kézzel fogható környezet változatlansága megbéklyózza a szemlélet formálódását.

Persze ez fordítva is igaz.

Váratlan ismerős

Ha a modern elveknek megfelelő folyamatokat erőltetik rá a hagyományosan gondolkodó kollégákra, akkor meglepő torzulások jöhetnek létre. Félreértett, rosszul használt eszközök, bürokrácia és végeláthatatlan papírtöltögetés, párhuzamos megoldások és mindezek levetése és visszatérés a régi jól bevált módszerekhez az első adandó alkalommal.

váratlan ismerős

A karbantartásnak el kell kezdeni váratlan ismerős emberekkel foglalkozni! Nem csak a vezetőknek, hanem a kétkezi karbantartóknak is. Hiszen más nem tudja megtanítani a termelésnek, hogy mitől váratlan ismerős romlik el a berendezés, nem tudja más elmagyarázni a miérteket, megmutatni az összefüggéseket.

17 váratlan dolog, amit az ismerős tárgyak belsejében fedeztek fel az emberek

Nem lesz ott más, hogy megkérdezze egy hibaelemzés során, hogy mi történt pontosan és hogy egyeztesse a gépkezelővel mi lehet számára is a legjobb megoldás.

A termelés partnersége nélkül nem várható fejlődés. A szolgáltató sem változik, amíg a vevő nem változik.

Ismerős Arcok - Szívemben tudlak

A termelésnek is meg kell találnia, hogy hogyan építhet partnerséget, valódi együttműködést és ehhez vennie kell a fáradtságot a másik fél megismeréséhez, megértéséhez. Hiszek váratlan ismerős, hogy az előrelépés legfőbb akadálya nem az akarat vagy váratlan ismerős hozzáértés hiánya, hanem a szemlélet, ahogy a karbantartás alapkérdéseihez viszonyulunk és az azokra adott válaszaink. Javaslom, hogy üljön le kollégájával, vegyék elő a karbantartás alapkérdéseit és beszéljenek azokról nyíltan és őszintén!

Kérdezze meg a karbantartókat, a gépkezelőket, hogy mit gondolnak a saját munkájukról, feladatukról. A kapott válasz mindent megmagyaráz majd! További kérdése merült fel a váratlan ismerős Tegye fel nekem:.

Olvassa el is