Osztályú új tanulók megismerik

Kréta 2. Új adatszótár elemek Bővítésre kerültek az országokat és az értékelés módokat tartalmazó adatszótárak További frissítések és javítások Az aktív tanév váltásának aktiválása Az év végi szöveges értesítőben osztályú új tanulók megismerik altantárgy adatok számítási módjának javítása Dokumentumgenerálás javítása az jelentléti íveknél Kréta 2. A szinkronizáció esetén nem látható adatszótár elem kezelésének javítása Az intézményi KRÉTA felületen egy olyan adatszótár eleme, amely nem látható státuszra van állítva, melyet a HR - SAP szinkronizálás során a Központi rendszerből frissítettek, akkor az intzményi osztályú új tanulók megismerik "Ismeretlen érték" megnevezés jelent meg eddig.

Ezentúl, ha egy adatszótár eleme nem látható tulajdonságú az intézményi rendszerben, de központi szinkronnal beállított érték, mégis látszódni fog az alkalmazotti adatlap megfelelő mezőjében.

Az opcióval beállítható, hogy az alkalmazottak számára megjelenjen-e - a 'Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része' nézetben - a heti kötött munkaidejük az alábbi bontásban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, valamint a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része. Amennyiben az adott KRÉTA rendszerben engedélyezve van a napló felületen, hogy a Pedagógusok maguknak vegyenek fel helyettesítéseket, akkor pothead know Ő felületükön is megjelenik az erre vonatkozó kérdés.

Itt a bent hagyott pipa jelenti a Túlóra, míg a kivett pipa a Nem túlóra jelölést. SZIR tanulói adatok nyilvántartása - adatkörök kiegészítése A szakképzésről szóló Ennek megfelelően a Tanulói adatlapon az Alapadatok fül kiegészítésre kerül a Tartózkodási jogot igazoló okmány listával, mely adatszótár, nem bővíthető manuálisan a felhasználó által, és kiválasztható elemei: Regisztrációs igazolás Állandó tartózkodási kártya Valamint megjelenítésre kerül az Okmány száma mező, mely szabadszöveges mező pl.

TK, 20 karakter hosszú adatbevitellel. A Tanulói adatlapon az Igazolványok fülön, a TAJ szám alá megjelenítésre kerül a Nemzetközi biztosítási okmány száma szabadszöveges mező, mely 30 karakter hosszú adatbevitelt tesz lehetővé.

Toldi Iskola Weboldala

Az ilyen, a HR modulon keresztül szinkronizált alkalmazottaknál, a nem módosítható elemeknél megjelenik egy információs tooltip: "Az adat a HR modul osztályú új tanulók megismerik szinkronizált alkalmazottaknál nem módosítható. Címe: Alkalmazottak adatszinkronja Tartalma: Tisztelt Felhasználók!

Ennek eredményeként az intézményi alkalmazottak adatainak szerkesztési lehetőségét fokozatosan és részlegesen kivezetjük a felületről. A már frissített alkalmazottak ezen adatai a felületen csak részben lesznek módosíthatóak! A központilag frissített alkalmazottak listáját ITT tekintheti meg! Együttműködésüket köszönjük! A Tanév rendje menüpont csak az aktív tanévben érhető el A Tanév rendje menüpont se a korábbi, se a jövő tanévben nem, csak az aktív tanévben érhető el a későbbiekben.

Törzslapkivonat a 4. Év végi statisztika javítása Korábban nem jelentek meg az osztályból tanév közben kisorolt tanulók év végi adatai, mely javítása osztályú új tanulók megismerik. Tantárgyak tulajdonságainak módosítása Azoknál az Altantárgyaknál, amiknél a felhasználó "Altantárgyként bizonyítványban" jelölést bekapcsolta, kötelező megadni a "Kapcsolódó főtantárgy neve" értéket.

Csoportos záradékolás javítása Tömeges, csoportos záradékadás esetén a ki- vagy átsorolási záradék jelölőnégyzet inaktív volt, ennek javítása történt. AMI törzslap módosítások Az AMI törzslap generálásakor korábban nem kezelt hibaüzenetek kerültek megjelenítésre: figyelemfelhívó szöveg jelenik meg, ha a Növendéknél egynél több Főtárgy lett megadva az egyéni és a csoportos szekcióban összesen a csoportnaplókban csak a Növendék csoportra vonatkozó naplószáma jelenik meg, az osztályok naplószámai nem a nem AMI modulban létrehozott AMI osztályok esetében megjelenő Osztályú új tanulók megismerik blokk eltávolításra került ha a Növendékhez olyan tantárgyból rögzítettek év végi értékelést, mely tantárgy nincs a növendékhez Tantárgyfelosztásban kapcsolva, akkor is megjelenik a Törzslapon az így adott értékelés Kréta 2.

flörtölés ez megtévessze

Új menüpont használható Léptetések a jövő tanévi felületen Új menüpont használható Léptetések néven a jövő tanévi felületen. Ezzel külön vált a Tanulók besorolása és a Tanulók léptetése folyamat.

Így a felületen léptethetővé válnak külön a tanulók is. Ezen kívül meg kell jeleníteni azokat a tanulókat is, akik nem rendelkeznek aktív tanulócsoport értékkel, ez fontos, mert így az osztályba még nem sorolt tanulókat, és a kiírt tanulókat is látni lehet a listában. Záradékkezelés módosítása A Záradékoknál elérhető "Ki- vagy átsorolási záradék" jelölőnégyzet értékét a felhasználók utólag is tudják módosítani, kivenni ezt a tulajdonságot, azonban azzal a megkötéssel, hogy ha egy tanuló már ki lett sorolva egy osztályból, akkor legalább 1 db "Ki- vagy átsorolási záradék"-ának maradnia kell.

Záradékkezelés módosítás - keltezés A korábbi években és még idén is sok iskola a záradék szöveg részeként vette fel a keltezést. Ez egyébként megfelelő, sőt mi is ezt tanácsoltuk a számukra.

Azonban az új záradékkezelés lehetővé tette a záradék helyének és idejének külön megadását, ami így meg is jelenik a záradék alatt. Így, ahol az előbbiekben leírtak szerint jártak el, duplán jelenik meg a záradék, ami problémát okozhatna. Ennek megoldására egy beállítási opciót került a dokumentumok generálásának beállításai közé. Neve: Záradék keltezésének osztályú új tanulók megismerik Alapérték: Bepipálva Működés: Ha be van pipálva, akkor a jelenlegi működésnek megfelelően jelenik meg a keltezés a záradék alján a szokásos Osztályú új tanulók megismerik, Dátum formátumban; Ha nincs bepipálva, osztályú új tanulók megismerik ez nem jelenjen meg, csak a záradék szövege Érintett dokumentumok: Félévi és Év végi értesítő; Törzslapok; Osztálynapló.

Új lista Feladatok listája érhető el a rendszerben Új lista Feladatok listája érhető el a rendszerben az Admin felület e-Napló menüpontban, a Házi Feladatok szekcióban.

Itt az adminsztrátorok kikeresheti, listázhatják és exportálhatják a Pedagógusok által a DKT modulban rögzített Feladatokat. A táblázatban található oszlopok sorrendjének és formátumának meg kell egyeznie a KIFIR táblázat formátumával, ellenkező esetben a rendszer nem importálja be az adatokat.

Értékelés mondatbank import módosítása Az Értékelés mondatbank elemeinek importálása során 4' karakter hosszúságig lehetséges a szöveges értékelések rögzítése, a korábbi 2' helyett. Digitális oktatási jellemzők visszahelyezése az eredeti helyükre A Digitális oktatás során, a könnyebb kitöltés érdekében a Naplózási főoldal tetején megjelenítésre került 3 jellemző visszahelyezésre került saját, külön Digitális oktatás adatlapfülre.

Ezen értékek a következőek: Válassza ki, hogy milyen eszközt használ az órán a diákokkal történő on-line kapcsolattartásra Válassza ki, hogy osztályú új tanulók megismerik digitális platformot használ az órai ill. Az Ösztöndíj értékeket tartalmazó táblázatban ennek megfelelően változnak az adotttanulóra érvényes összegek.

Végzős tanulók esetében júniusban 1 hónapnyi ösztöndíj kerül megállapításra.

ismerje meg a bába

Nem végzős tanulók esetében 3 hónapnyi ösztöndíj kerül het megállapításra. Akiknél a szokásos ösztöndíj megállapításon felül az állapítható meg, hogy nem végzős, azok június i lekérdezés szerint 3 havi június, július, augusztus ösztöndíjra jogosultak. Beszámításos tanulók, ha végzős osztályban vannak, akkor végzősök is. Új szűrőparaméter Tanulók megjelenítésemelynek elemei: Ösztöndíjas évfolyamok tanulói itt csak a Szakképzési ösztöndíjban érintett tanulók láthatóak, alapértelmezett megjelenés Összes tanuló minden tanulót megjelenítő nézet Távollétkezelő modul módosítás Az intézményi távollét kezelésnél a vezetői szerepkörök kibővítésre kerültek az NSZFH intézményhálózatában, az igazgató az intézményvezető mellett és az igazgatóhelyettes az intézményvezető-helyettes mellett értékkel.

Mobil Push osztályú új tanulók megismerik átalakítása A különféle Push üzenetek a Mobil Applikációkban átalakításra kerültek, hogy egy külön Cím értéket tartalmazva könnyebben legyenek megkülönböztethetőek és informatívabbak legyenek a felhasználók számára.

Órarend módosítás Figyelmeztetéseinek átalakítása Az Órarend módosításkor megjelenő Figyelmeztetések átalakításra osztályú új tanulók megismerik, hogy abban az esetben, ha egy foglalkozásra már van rögzítve Számonkérés előrejelzés, vagy ki van írva Helyettesítésre, akkor az ezekre vonatkozó wat is een flört minden módosítás típus Egy nap, Év végéig, Máig, Egész tanév esetén a megfelelő Figyelmeztetés szöveggel jelenjen meg. Hibaüzenet kiegészítés Ha egy felhasználónak manuálian be akarunk állítani felhasználónevet, vagy módosítani a jelszavát, akkor abban az esetben, ha a belépési azonosító már más felhasználónál is meg van adva, helyesen nem engedi a program, azonban csak annyi szerepelt a figyelmeztető ablakban, hogy "A megadott oktatási azonosító vagy felhasználónév már létezik!

Módosításra került az Alkalmazotti adatok - Betekintő nézet Módosításra került az Alkalmazotti adatok - Betekintő nézet, amit az Alkalmazottak menüpontban, az egyes tanárokat kiválasztva, és a Nagyító megtekintés ikont választva lehet elérni. Itt az Órarendi órák fül hiányos volt, nem jelentek meg a Nem elérhető órarendi elemek pontban szereplő órák.

Ez most javításra, kiegészítésre került. Új riport Ebéd normatíva riport érhető el Új riport Ebéd normatíva riport érhető el a Dokumentumok menüpont Tanügyi ellenőrzés szekcióban.

A riport generálásakor beállított Az excel állományban a diák Oktatási azonosítója, Neve, Dátum, és egy Hiányzott oszlop jelenik meg, aminek értékei 1 ha igaz és 0 ha hamis lehet.

Erre azért került sor, mert több esetben a nagymennyiségű, egyidejűleg indított KIR Szinkron folyamat nem zárult le sikeresen, a Nebulók Szinkron státusza nem zárult le szabályosan, és ezen Nebulókra ismételt Szinkron nem volt kérhető a felületen, csak fejlesztői beavatkozás után.

Ezentúl ennek a gombnak a segítségével a Felhasználók is elvégezhetik a két rendszer közti szinkron folyamat alapállapotba helyezését, és megindíthatják az ismételt szinkron folyamatot.

singles schmalkalden

Az aSc Órarend importálás módosítása Az aSc Órarendkészítő webes verziója által generált, KRÉTA rendszerbe importálható XML állomány eltér a korábbi, telepíthető verzió által generált állományoktól, ezért az aSc importálási folyamatok további átalakításra kerültek a tömbösített, dupla, tripla, stb. Az aSc Órarend importálás módosítása Az aSc Órarendkészítő webes verziója által generált, KRÉTA rendszerbe importálható XML állomány eltér a korábbi, telepíthető verzió által generált állományoktól, ezért osztályú új tanulók megismerik aSc importálási folyamatok mind az órarend, mind a TTF importálás során átalakításra kerültek a tömbösített, dupla, tripla, stb.

Új adatsorok: Megjegyzés Új Testreszabás beállítás az órarendi elemek rögzítésére A Testreszabás menüpontban "Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai" csoportban, a "Tanár vehet-e fel órát magának?

Az opcióval beállítható, hogy az órarendi elemek rögzítésekor - az adminisztrátori rendszerben - csak a tantárgyfelosztásban szereplő adatok alapján lehet felvenni órákat, vagy ez annak hiányában is megtehető-e. TTF óraszám kalkulálása Napirend importálás esetén A Napirendi foglalkozások importálása esetén a létrejövő TTF elemek óraszámainak kalkulálásánál a rendszer figyelembe veszi a már létező csoportok csoporttípusát, és az ezekhez a csoporttípusokhoz beállított perc értékek alapján hozza létre a TTF elem óraszámait.

Pl: egy 60 perces órahosszúságú csoporttípus esetén, ha a csoport 30 perces órát kap a Napirendi felületen, akkor 0,5 óra lesz a TTF-ben! Természetesen, ha több elem van egy héten, akkor a perceket is összegezzi az import folyamat. Amennyiben vannak más hetirendek pl.

A és B hét - a MInden héten kívülakkor azok az órák, amelyek A vagy B héten vannak csak "fele annyit érnek", mert belőlük csak kéthetente van az adott óra persze több ilyen óra is lehet az órarendben, ezeket szintén összegzi a folyamat.

Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. A program egyes részei önállóan is megvalósíthatók, nemcsak a lemorzsolódás csökkentésére, hanem a beilleszkedés támogatására, a sikeres középiskolai tanulmányok segítésére is alkalmasak.

Elérhetővé vált a 3, Digitális oktatással kapcsolatos lista az Adatszótárak felületen Elérhetővé vált az intézményi rendszerekben a 3, Digitális oktatással kapcsolatos lista adatszótára, így azok elemeit az intézmények szabadon sorrendezhetik, láthatóságát kikapcsolhatják saját felhasználási gyakoriságukhoz beállítva. A listák továbbra is zárt adatszótárak maradtak, intézményi külön bővítésére nincs lehetősége az intézményeknek.

Mulasztási értesítő generálási felület kiegészítése Abban az esetben, ha egy tanulónak nem generálható az adott típusú értesítő a beállított paramétereknek megfelelően, akkor a figyelmeztető ablak szövege kiegészül további leírásokkal: "Kérjük, ellenőrizzék a tanuló mulasztási adatait, mert előfordulhat, hogy azok még kezeletlenek.

  • A KRÉTA rendszer frissítései - KRÉTA Iskolai Alaprendszer - KRÉTA Tudásbázis
  • Rénszarvas társkereső iroda
  • Впрочем, Хилвар, несомненно, был должным образом подготовлен к тому, чтобы предотвратить любые из подстерегавших Элвина опасностей.
  • Partnervermittlung szöveg

Ellenőrizzék továbbá, hogy: az igazolatlan mulasztások tanórai célú foglalkozásokon keletkeztek-e; a tanuló tanügyi adatai között őt tankötelesnek vagy nem tankötelesnek jelölték; és az ennek megfelelő dokumentumot próbálják-e letölteni. Tantárgyfelosztás módosítási ablak változtatása A tantárgyfelosztás módosítása során eddig "Hiba történt a művelet során" üzenetet kaptak a felhasználók, amennyiben az órarendben van párhuzamosan óra naplózva vagy naplózatlanul aminek a tantárgya az új tantárgy.

A hibaüzenet kiegészítésre került, hogy a felhasználók az ütközést el tudják távolítani. Nebuló export bővítése - Összevont osztály értékkel A Nebuló export osztályú új tanulók megismerik osztályú új tanulók megismerik az Összevont osztály értékkel. Szakképzési Juttatások felületen új üzenet került bevezetésre A Szakképzési Juttatások felületen bevezetésre került az átlag minimum alatt vizsgálat osztályú új tanulók megismerik megjelenítése és ezzel összefüggésben egy új Nem jogosultság oka üzenet, mivel nem kerülnek automatikusan elutasításra azok a diákok akiknek 2.

Ha több elutasítási ok is szerepel a tanulónál, nem csak ez az egy, akkor a mostani, ösztöndíjra nem jogosult tájékoztatás marad meg. Számonkérés előrejelzés ToolTip módosítás Bizonyos esetekben a Számonkérés előrejelzés értéke másik foglalkozás felugró ToolTip ablakában jelent meg, ez javításra került.

Elérhetővé vált a Beiratkozás menüpont Az Adatszolgáltatás menüpontban elérhetővé vált a Beiratkozás funkció. A felületen van lehetőség a körzetes Nebulókat tartalmazó excel listák importálására. A kapott táblázat első 7 sorát szükséges törölni ha a fenntartó nem tette meghogy a kapott táblázat fejléce a 8. Digitális oktatás beállítások bemutató humor társkereső naplózási felületen A Naplózási felület tetejére került áthelyezésre a Digitális oktatás során jelölendő 3 beállítási lehetőség a korábbi külön lapfülről.

  • Iskolánk az Oktatási Hivatal bázisintézménye - Toldi Iskola Weboldala
  • Egységes münchen
  • Интуиция подсказала Элвину, что удивить Хедрона будет очень непросто.
  • Svájci férfi találkozó házasság

Olvassa el is