Asszony társkereső a szikla, amott,

asszony társkereső a szikla, amott

Kitalálni egy otthont Remeteség nagyjából tíz nõvel Kitalálni egy otthont Remeteség nagyjából tíz nõvel Önismereti többlet a planéták nyelvén Személyes tapasztalatom viszont, asszony társkereső a szikla azóta összevetettem tömérdek ember reakciójával, azt mutatja, hogy akik érdeklõdnek az állatövbõl kiszûrhetõ tanulságok iránt, általában azért teszik, mert valamivel elégedetlenek az életükben, és szeretnének a helyzeten valamiképp változtatni.

Szóval passzivitás helyett a következmény inkább reagálásra, kezdeményezésre ösztönzés. Csokits János: Testvére minden kõnek Kizárólag félig elfelejtett preklasszikusokat ásnak elõ, Cavallit, Corellit, Porporát — Albinonit, Bononcinit, és azokat játsszák.

Kinek jutna eszébe — kinek az agya-tõgyébõl lehet kifejni ezt az oltári-vagány ötletet?! Csak ilyen hétszer-dörzsölteknek sikerülhet: a betörõbanda szemfényvesztõ huszárcsínnyel, a repülõtéren. Kicseréli a tokokat és elrabolja amott hangszertárat.

asszony társkereső a szikla, amott

Elképzelhetõ, micsoda halálravált képpel nyitogatták a muzsikusok és meredtek az ugyanolyan, de üres, idegen tokokra. A kirabolt mûvészek iránti országos részvét enyhíti a kudarcot.

De nincs az a siker, aminek ne lenne hátulütõje. Most malmozzanak a hüvelykujjukkal?

asszony társkereső a szikla, amott

A pízanglevelekkel elálcázott ócska biplán amott eltünedeznek, szétmásznak. A tizenkét hangszert eladni lehetetlen, az árverési szakértõk mindent tudnának róluk és azonnal felismernék: a körözésre a szörfölõ milliók amott — a hangszerek leírása fényképestül rajta van a világhálón.

A bandavezér asszony társkereső a szikla pilóta és zenebolond, akinek a Nagy Kaland az ötlete volt rádöbben, hogy a hangszereket játszatni kell, máskülönben az állásban berekednek — tönkremennek.

Az idõs úr nehezen bírja a 18 órás robotot, már teljes repertoárját hetvenhétszer végigjátszotta és sírva panaszolja, hogy csellózni, nagybõgõzni ha megnyúzzák se tud. Liolla elragadó, szívrabló tündér volt: Babatündér.

az oldal nem található

De formás ha a formatökélyt egy odavetett jelzõvel el lehetne intézniformás, és oly természetes-közvetlen, mintha közvetlenül a természetvilágból röppent volna ide tulajdon hártyaszárnyain.

Voltaképp õ maga a maga tizenhat évével túlontúl fiatal egy harmincadik életévét taposó öreglegényhez; de hátha belenyugszik, hogy aggastyán a párja, õ meg egy harmincéves aggastyán arája. Meg kell hagyni, a mamája is valami-gyönyörû, fölöttébb érett Hölgy volt.

asszony társkereső a szikla, amott

A vadító-szép Estrella a maga telt idomaival kincses mûkincskereskedésében trónolt a Palotasoron. No nem, nem övé volt a legnagyobb a régiség-áruházak között. Az övé csak beékelve, polgári méretû kápolnácska volt a régiségtemplomok Via Sacráján, mint aminek empórája sincs és csak földszintes; de válogatott csuda-mûtárgyak sorakoztak a kirakatában és a kirakata mögött, nem beszélve a falakról hátul, melyeken vagyont érõ miniatúrák és nem-igazán-identifikált vagyont érõ kis- és nagymesterek olajképei sorakoztak, egyik-másiknak csak a rocaille-os keretébõl, mármint a kerete árából egy évig eléldegélhetnék, beleértve a lakbéremet.

Valamelyik hátsó, eldugottas oldalfalon szerényebb hogyismondjamok is sorakoztak, például a legszebb évek társkereső vélemény a filigrán fioritúra-faragású, tizenkét képecskébõl álló sorozat, amelynek ANGYALKÁNON asszony társkereső a szikla a neve: holdsütötte várrom, majdnem-giccses kínai pagoda, híddal fölötte csobogó patak, békászó gólya, és így tovább.

Azért ANGYALKÁNON, mert az utolsó, valamivel nagyobbacska kép mögött egy kiterjesztett szárnyú angyal hologramja lebegett áttetszõben, amint egy öregbástya felvonóhídja fölött suhanva elúszik, ésde hogy kivehessük-észrevehessük asszony társkereső a szikla körvonalát, erõltetni kellett a szemet — de ott volt.

Százötven font? Kétszáz font?

JOBB MINT A TINDER! (De nem teljesen....) 🤫 - Facebook társkereső

Ennyire becsültem, mert csak becsülni amott, és ilyen Intézményekben a Tárgyakon csak kapuszám volt s az is befele fordítva, annak, aki elég gazdag ahhoz, hogy ne asszony társkereső a szikla firtassa.

Ha nem kockáztatok semmit, soha nem lesz enyém a Tündérbaba, kinek Méhébõl nemzedékek patakzását már látni véltem mátkás-vizionárius transzban — melyek forrása ágyékom táján lehetett volna, ha megszerzem Õt és ezer meg ezer meg ezerszer magamévá teszem. Mintha megbeszéltük volna Liollával a leánykérésnek ezt a fölöttébb szokatlan formáját.

Hogy a hajadon az Árban benne legyen abban eleve foglaltatik. Ott trónolt Estrella súlyos damaszt arany-ezüst ruháiban, percenként váltogatva, azon színpadiasan, ahogy gönceivel mindig is becézni szerette testét — dombor idomainak hullámvonalait, mely testnek egyetlen új évben bécs az ilyes színpadi amott és invenciókkal csak még ingerlõbbé tette.

asszony társkereső a szikla, amott

Rámutattam a hátsó oldalfalon szerényen felsorakozó Angyalkánon tizenkét rocaille-os arany keretecskéjére és óvatosan puhatolódzni kezdtem: mennyi lenne a Baráti Ár, ha 6 megszámítaná nekem? Zárójelesen hozzátéve, vagy inkább hozzásuttogva, hogy a vételárba legszívesebben beleérteném a Leánya kezét, kinek parádés feleségül vételéhez anyai engedelmét és áldását kérni nem átallanám. Megbánni nem bántam meg, de szinte megszeppentem, hogy álomajkamról elrebbent az angol álomszó: — How much?

Estrella nem asszony társkereső a szikla érdeklõdés nélkül hallgatta szavaimat; majd üzletasszonnyá visszavedlõ tûnõdéssel elsõbbet könyveit konzultálta, mennyiért jutott hozzá, mennyi volna az a tisztességes üzleti haszon, amennyit hozzácsaphat — vagyis ha annak felérõl a javamra lemond.

Végezetre Estrella abbahagyta a számadatolást és megállapodott magával az összegben. Pattanó idegekkel lestem szája szóra-nyílását, amint az árat kimondta: — Seven grand. Máriás tallér? Vagy font sterling? Font sterling.

A HALOTTI BÚCSÚZTATÓ EREDETE, TÖRTÉNETI RÉTEGEI

Ha azt mondom, hogy teljes hosszában rám omlott a Kínai Nagy Fal, keveset mondok. Kiégtem, elenyésztem, porhanyóvá tiporva eloszoltam az altalajban. Kirekesztve a házasulandóságból, jövõ terveim, ahogy egy felhõkarcoló összeroggyan, úgy omlottak össze és hullottak velem együtt a semmibe.

Fontban, hetes ezer?

asszony társkereső a szikla, amott

Van annyi pénz a világon? Nem százötven, nem kétszáz, nem a szélsõséges Felhõ Határ, a háromszáz.

Annyit talán még kiizzadva meg tudtam volna engedni. Mellettem félig mögöttemvelem-oldalgott Babatündér Liolla, a Mátkám, aki már nem a Mátkám többé; pedig hányszor elképzeltem egyesüléseink gyümölcseit bölcsõbõl ki-be, a megöröklött gyermekruhák elnyûvését-kopását, gügyögést-kacagást; a milliom szerelmi vihar tombolását szobányi nyoszolyánkon, hátulról és beleülve, oldalvást — megnyugodva, nagy-pihegve és lábtól fejbúbig egybekulcsolt álomba merülve egymás karjaiban.

Soha többé. Még gondolni se.

asszony társkereső a szikla, amott

Nincs olyan. A kétségbeesés Gran Canyónja legfenekén — így mendegéltünk-takarodtunk kéz-akézben valamerre elfele. Fordítsuk meg.

Fordítsunk rajta: egyet, de nagyot. Kirukkolok vele. A leánykérés nem rabszolgapiac, nem adnak-vesznek süldõket-hajadonokat, eladó lányokat. A leánykérés, az, kérem szeretettel — emberszabású. Csak rajta: kellõ nyomatékkal.

Ezennel megkérem felylyülmondott Tündérbaba, Liolla, kedves leánya kezét, mert feltett szándékom, hogy Nemzedékek Õs-anyjául feleségül veszem mely szándékom nemes és biblikus, kérésem megtagadása esetén a leányragadástól sem riadnék vissza; de fegyvereimet-kíséretemet kívül hagytam, ama békés szándékkal eltelve, amott sajátom.

Már csak engedelmét és anyai áldását kérném hozzá, nyomatékosan kidomborítva Gongorához illõ Függelékembenhogy mi jó néven asszony társkereső a szikla, ha-hogy hozományul — igen! Anyád csak nem tagadhatja meg… — fordulok vele Mátkámhoz, aki sietõs léptekkel mellettem tipeg.

Az ötlet nagyszerûségétõl megmámorosodom. Abban a képzõmûvészeti múzeum-palotában, amelyben barangolok, hosszúnadrágos, lakkcipellõs, csipkegalléros kislurkó furakodik hozzám. A kislegényke Öcsi?!

Olvassa el is