Az ember már nem törekszik a gonosz szerzőjére,

Isten hozta a nagykárolyi Kalazanci Szent József plébánia oldalára

Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai, Péld 1. Péld 1.

Meddig gyűlölik az észt az esztelenek? Kiöntöm előttetek egész lelkemet, és a szavaimat elétek tárom: Péld 1. Péld 2 Fiam, ha magadévá teszed szavaimat és megtartod a parancsaimat, Péld 2. Péld 2. Péld 3 Fiam, ne feledd el a tanításomat, parancsaimat őrizd meg szívedben!

Péld 3. Péld 4 Fiaim, halljátok atyátok intelmét, jól figyeljetek, az ember már nem törekszik a gonosz szerzőjére megérthessétek! Péld 4.

az ember már nem törekszik a gonosz szerzőjére

Őrizd meg, hiszen az életed! Péld 5 Figyelj, fiam, a bölcsességemre, és okosságomnak nyisd ki a füledet, Péld 5.

Ne vess ügyet romlott nőszemélyre! Péld 5. Veled beszélgessen, nyugodj meg a keblén, és szerelmétől légy szüntelen részeg.

az ember már nem törekszik a gonosz szerzőjére

Péld 6 Fiam, ha kezességet vállaltál másért, idegennek adtad a kezed, Péld 6. Péld 6. Mikor akarsz végre fölkelni álmodból?

az ember már nem törekszik a gonosz szerzőjére

Péld 7 Őrizd meg, fiam, a szavaimat, jegyezd meg magadnak a parancsaimat! Péld 7. És az okosságnak: "Te meg a rokonom".

Péld 8 Hát a bölcsesség nem kiált, és az okosság nem hallatja szavát? Péld 8. Amit hirdetek, az helyes, őszinte szóra nyílnak ajkaim.

Jól járnak, akik megtartják útjaimat. Péld 9. Péld 10 Péld Péld A balgának az szerez örömet, amit szégyellni kell, az okos embernek az, amit bölcsen tesz. Péld 11 Hamisított mérleg iszonyat az Úrnak, de a pontos súlyok megnyerik tetszését. Azok, akik lusták, szegények maradnak, a szorgalmasok gazdagságra jutnak.

Zoroasztrizmus

Péld 12 Aki szívesen veszi az intelmet, az szeret tanulni; aki haragszik, hogyha dorgálják, az buta. Péld 13 A bölcs fiú örül, ha megintik, az elbizakodott meg sem hallgatja a feddést. Péld 14 A bölcsesség fölépíti magának a házát, a balgaság meg lerontja a saját kezével. A szeretet és a hűség a jóra törekvőké!

Péld 15 A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot. Péld 16 A szívben meghányni-vetni - ez az emberek dolga, de a felelet az Úrtól jön a nyelvre.

Péld 17 Többet ér egy száraz falat békességben, mint egy hússal telt ház, ahol perpatvar dúl. Bölcsességet vesz tán? Hisz nincs esze hozzá!

Az ember akaratlanul is előkelően viselkedik, ha megszokta, hogy semmit se akarjon az emberektől és mindig csak adjon nekik. Ha valaki hőssé akar lenni, akkor a kígyónak előbb sárkánnyá kell válnia, különben nincs igazi ellensége. A megismerés czéljára fel kell használni tudni azt a kellő áramlatot, amely egy ügyhöz sodor minket, és aztán azt, amely egy idő mulva ettől az ügytől elsodor. Aki személyekkel szemben szerény, ügyek város, állam, társadalom, kor, emberiség iránt annál inkább kimutatja fölényét. Ez a bosszuja.

Péld 18 Vágya után fut a különcködő, rohan minden után, ami sikert ígér. Péld 19 Jobb a szegénynek, ha tisztességben él, mint a hamisnak, mert hiszen az bolond. A szavakat kergeti, de még ezt is hiába. De csak az maradandó, amit az Úr határoz.

Péld 20 A bor gúnyolódik, ami részegít, az lármáz, senki nem lesz bölcs, aki tántorog tőle. Milyen rossz! Másért kezeskedett, idegenért - végy tőle zálogot! Péld 21 A király szíve vízfolyás az Úr kezében, ahová akarja, oda irányítja. Péld 22 A jó név többet ér a nagy gazdagságnál, aranynál, ezüstnél jobb a közszeretet.

Olvassa el is