Férfi keres nőt a házasság csappantyú

Words starting with «V»

Népszava, Vasárnap szavanként 3 forint. Az első szó két szónak számit. Csekkszámla számunk: 75 —K— Gépesített háztartá­somba inform ácsoké­­pes háztartási alkal­mazottat keresek. Szentendrei út Munkaügyi osztály. Jelentkezés életrajzzal az Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat személyzeti osztá­lyán, Bp. Vidékieknek szállást biztosít. Jelentkezés a fenti címen. Szállás biztosítva.

Heves Megyei Hírlap,

Jelentkezés: Dunaújváros, Május 1 u. ÉM Építőipari Vállalat. Számviteli vezető beosztásba ipari gya. Jelentkezés részle­tes m üködéi le Írással.

Ezenkívül cipőipari szakmunkásokat. Jelentkezés a vál­lalat igazgatójánál: Komló, Kossuth Lajos utca 21, levélben, vagy személyesen. Az ÉM Rákóczi Ferenc utca Jelentkezni lehet: Kisgépgyártó és Fémipari Ktsz. Azonnali felvételre KERESÜNK horizontal- karusszel- csúcscsztergályos, fogazó, lakatos szakmunkásokat, továbbá betanított lakatos és segédmunkás munkavállalókat.

Építőanyag­­ipari Gépjavító Vállalat. Bpest, X. Munkaügyi osztályon. Részletes öoéletraj. Fémbútor és Drót­­szövetgyár Gyömrői úti gyár­­részjeg, Budapest, X.

Továbbá 2,5 tonnás GAZ tgk-ra leg­alább 5 éves veze­tői gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőt azonnal felveszünk férfi keres nőt a házasság csappantyú időé.

Palavras com «V»

Budapest XIX. Írásbeli ajánlkozó st »Jó szervező« jeligére a Népszava kiadóhivatalába kérünk beküldeni. Állandó budapesti bejelenteti lakással rendelkező, vagy 60 kilométeréé körzet­­bői bejáró férfi segéd­munkásokat felvessünk Férfiak megismerni az interneten keresztül csak személyesen a vál­lalat felvételi iro­dáján Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár Budapest.

A flapperek az as években olyan fiatal nyugati nők generációja voltak, akik rövid szoknyát viseltek a térdmagasságot ebben az időszakban rövidnek tartottáklebegtették a hajukat, jazz-t hallgattakés megdicsőültek az akkor elfogadható magatartás miatt. A pislákolóknak pofátlannak tekintették a túlzott sminket, az alkoholfogyasztást, a nyilvános cigarettázást, az autóvezetést, a nemi élet alkalmi kezelését, és egyébként a társadalmi és szexuális normák megsértését. Konzervatívabb emberek, akik többnyire az idősebb generációkhoz tartoztak, reagáltak erre az ellent kultúrára. Csappantyú a hajón Violet Romer flapper ruhában c.

Vidéki segédmunkásokat is felveszünk. Levélre nem válaszolunk! Jelentkezni lehet: IX. Munkaügyi oszt.

  • Напоминая о собственной уникальности, его огорчала мысль, что сколько бы он не ждал перед этими меняющимися видами, он никогда не встретит древнее эхо себя - Знаешь ли ты, где мы находимся.
  • Heves Megyei Hírlap, szeptember (1. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Очень странно.

Jelentkezés a vál­lalat munlaaügyl osztá lyán. N apóm­ba 7—10 óráig.

férfi keres nőt a házasság csappantyú mária és frederik megismerni

Csepeli Papírgyár XXI. Feltétel: többéves kivitelezési gyakorlat ipart létesítmények csőszerelési gőz- kandenz, víz- stb. Ajánlatokat kérjük »Tárcavállalat« jeligére a kiadóba küldeni. A gépgyár megkö­zelíthető a 12 es villamossad. Műszaki anyagokkal foglalkozó kereskedelmi vállalat belépésre ke­res szakmában jártas áruforgalmi előadókat, gép- és gyorsirónőket.

Ajánlatokat: »Sürgős « jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. Gyermekszerető, 2 szo­ba összkomfortos la­kással rendelkező asz­­szonyt keres, dajka! Jelentkezhetnek 14—16 éves korig azok a budapesti fiúk és lányok, akik a Vili.

Jelentkezni lehet: Villamosgép és Kábelgyár, Budapest, X. Személyzeti osztály. Felvételre keresünk vasszerkezeti gyaíkor lattal rendelkező mű.

férfi keres nőt a házasság csappantyú társkereső vásárló

Jelentkezés: I. Szerszámgépek fejlesz­téséhez, automatizálá­sához, célgépesítésé­hez keresünk gyakor­lott gépész- villa­mos- közgazdász mér­nököket, technikuso­kat, tervező, kísérleti kutató, technológiai fejlesztő, konstrukciós ellenőri, szabványosí­tási tipizálási előadói munkakörbe. Angol, francia, nemet nyelvű műszaki fordítót és gyors-gépírót nagy gyakorlattal.

Jelentke­zés írásban eddigi munkakörök ismerteté­sével és fizetési igény feltüntetésével »Inté­zet « Jeligére a Felszabadulás téri hir­detőbe. I BÚTOR Veszek: hálószoba bú­tort, hagyatékot, la­kásfeloszlatást, ágy­­tollat, hármasszek­rényt, kombínáltat, — rekamiét, ruhaneműt, varrógépet, limlomot. Hálószoba bú­tort, kombináltat, re­kamiét, feloszlatott háztartást, hagyaté­kot, ágytollat, varró­gépet.

Margit­hídnál háromszobás, központi fütéses, össz­komfortos, telefonos lakásomat elcserélném, egy kétszoba összkom­fortos és egy garzon lakásra. Telefon Felveszünk számlázás­ban éa költségvetés készítésben jártas épü­letgépész-technikust, valamint bádogos, te­tőfedő, épületlakatos szakmunkásokat és kő­művesek mellé segéd­munkásokat budapesti munkahelyekre. Mun­kásszállás van. Bu­dapest, V. Veszek hálószobát, ha­gyatékot, hibás reka­miét, kombináltat, — ágytollat, varrógépet, ruhaneműt, limlomot.

Kéziszerszámgyár fel­vételre keres techni­kusi végzettséggel ren­delkező technológuso­kat, általános lakato­sokat, férfi gép- és segédmunkásokat. Kárpitozott bútor, fo­tel, szék eladó, rész­letfizetésre, kárpitos­nál, Baross utca Rekamiék, férfi keres nőt a házasság csappantyú. Javításokat vállalok. IXKinizsi utca Kárpitosánál tar. Konyhabútor, reka­­mié, olcsón, jótállás­sal, Ft-os rész jletre.

Kéziszerszámgyár fel­vételre keres mérnöki, vagy technikusi képe­sítéssel rendelkező gyártmány- éa szer­­zámszerkesztőket, to­vábbá szerszámkészítő­ket, gépbeállító laka­tosokat.

Jelentkezés a személyzeti osztályon, Bp. Részletfizetésre feka­­miék, fotelok, székek kaphatók, kárpitosnál VIII.

Javí­tást vállal kárpitos, VI. Éttermi és Büfé Váll.

Words starting with «V»

A felvételre ke­rülő dolgozókat a ba­latoni üzemeinkben Siófok—Balatoníöld­­vár kívánjuk foglal­koztatni. A vendég­látóipar! Jelentkezés már­cius án, én, I An 8—10 óráig. Cím: Éttermi és Büfé Váll. Csak fényké­pes levelekre válaszo­lok. Leve­leket »Erk öl csőé« jel­igére a makói hirde­tőbe. Keresek külöobejáratú albérleti szobácskát, egyedülálló húgom ré­szére. Jövedelmező három­­szoba komfortos ház­felügyelőségemet elcse­rélném kétszobás fő­bérletért. Lehet hibás, vagy hiányos, VIII.

J ra- Teljes címmel el-Zongora, pianínó, har mónium javítása, el­adása, vétele, szak becslés, garanciával. Sas vári.

Сирэйнис улыбнулась его нетерпению. -- Да расскажу я, все я вам расскажу,-- почти пропела она,-- но сначала я хотела бы узнать кое-что о вас лично. Прошу. Как вы нашли дорогу к .

Televízióhoz férfi keres nőt a házasság csappantyú előtét kapható. Játék­bolt, V. Érdek­lődés tel. Szóda kihordásra mo­torost, azonnal felve­szek. Szikvíztöltőt is keresek.

férfi keres nőt a házasság csappantyú kezdet flörtöl

Nagy szód ás, n. Bentlakó hivatalsegé­det keresünk általános iskolához. Egyszobás komfortos cserelakás szükséges. Részletes felvilágosítás: XIII. Fiű­­skola igazgatósága.

férfi keres nőt a házasság csappantyú akarná tudni, hogy

Szombathelyi 2 szobás komfortos lakásomat elcserélném hasonló pesti lakásra. Érdek­lődni lehet: Budapest, Vül. Este 6—8 óráig. Szobafestést vállal kis­iparos, garanciával, — fizetéskönnyítéssel.

Pestkörnyéki gépipari vállalat sokoldalú anyagismerettel ren­delkező rezsi anyag­­gazdálkodásban jártas anyaggazdálkodási Elő­adót és fiatal, köz­­gazdasági technikumi végzettséggel rendel­kező.

férfi keres nőt a házasság csappantyú flört linz

I Kiiugasialau Altix—5. Pálfai, Köztársaság tér Elcserélném Erzsébet királyné úti nagy mű­helyem kisebbre, Zugló külterületére, és ugyanoda 2 szoba fél­­komfortos lakásom, hasonlóra.

Érdeklődni 4—8. Trabant Combi eladó Megtekinthető du. Dél 1 e'őtt: Vül. Urológiai Kli­­ni ka, Magas! Pénzügyi előadót ke­resünk meghatározott időre.

Hungarotex Férfi keres nőt a házasság csappantyú Vállalat ke­res gyakorlott kontí­rozó könyvelőt.

Olvassa el is