Muszlim nők tudják,

Az ideális muszlim nő 6. Az igaz muszlim nő nem esik bele ezekbe a hibákba, amelyeket olyan sok óvatlan ember elkövet manapság.

Megfelelő hidzsabot visel A muszlim nő megfelelő hidzsabot visel, amikor kimegy a házából. A hidzsab az Iszlám megkülönböztető öltözéke, amelynek a sajátossága egyértelműen meg van határozva a Korán és a Szunna által. Az igaz muszlim nő nem megy el otthonából, vagy jelenik meg egy nem-mahram férfi előtt parfümöt, festéket, vagy egyéb szépítőszereket viselve, mert tudja, hogy ez haram a Muszlim nők tudják szerint: És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre és ne mutassák a díszeiket, csupán azt, ami látható és kendőzzék el ruhakivágásukat és ne mutassák a díszeiket, kivéve férjüknek, atyjuknak, apósuknak, fiaiknak, férjük fiainak, fivéreiknek, fivéreik és leánytestvéreik fiainak, asszonyaiknak, a rabszolganőknek, akiket jobbjuk birtokol, a férfiaknak, akikben nincs nemi vágy, és a gyermekeknek, akik még nem tudnak semmit a nők szemérméről.

társkereső teexto ugent legaal flört

És nem szabad a lábukkal dobogni, nehogy kitudódjék az elrejtett díszük. Ti hívők!

Forduljatok mindannyian megbánóan Allahhoz! Talán boldogultok.

mint flörtöl egy bak férfi társkereső oldalak kanada ingyenes

Az ő fejeik olyanok mint a teve púpja, oldalra dőlő. Ők nemhogy nem fognak belépni a Paradicsom kapuján, de még annak illatát sem fogják érezni, habár annak illata még ennyi és ennyi távolságból is érezhető. Nem csupán azért hordja a hidzsábot, mert szokás, vagy mert ezt a hagyományt örökölte az édesanyjától és nagymamájától, mint ahogyan néhány ostoba férfi és nő így indokolja azt mindenféle bizonyosság vagy szilárd érv nélkül.

ingyenes társkereső 18 25 ember találkozik átalakított islam

A muszlim nő azért hordja ezt a ruhadarabot, mert hiszi, hogy ez Allah parancsa, amelyet azért nyilatkozatott ki, hogy megvédje a muszlim nőket, és hogy egyedi személyiséget adjon neki, valamint hogy távoltartsa az erkölcstelenség és az eltévelyedés csúszós leejtőjétől.

Ezért szolgálatkészen és erős meggyőződéssel elfogadja azt, mivel a Muhadzsirin és Anszar nők is elfogadták azt azon a napon amikor Allah kinyilatkozatta az Ő világos és blöcs parancsát. Amikor Allah kinyilatkozatta kendőzzék el ruhakivágásukat.

Qur'anők eltépték a köntöseiket és elfedték a fejüket és arcukat azzal.

Amikor a Szurat al-Nur kinyilatkoztatott. Minden férfi a feleségének, lányának, testvérének és más nőrokonának recitált. Azok pedig mindannyian felkeltek, vették a köntöseiket, és betekerték magukat vele mivel hittek abban, amit Allah kinyilatkoztatott.

Allah Küldötte Béke és Áldás Legyen Vele mögött ebben az öltözetben jelentek meg, mintha csak varjak lettek volna a fejükön. Milyen gyönyörű az igazságnak való engedelmességük.

Ezért az a nő, aki hisz Allahban és az Ő Prófétájában Béke és Áldás Legyen Veleaz figyelmen kívül hagyva az őt körölvevő meztelenséget és erkölcstelenséget, viseli az iszlám által meghatározott megkülönböztető viseletet. Emlékszem egy fiatal egyetemi diáklányra, aki hordta a hidzsabot és akinek a viselkedése nem kevésbé volt figyelemre méltó, mint az imént említett törzs tagjaié. Amikor egy újságíró, aki a Damaszkuszi Egyetemet látogatta, a hidzsabjáról kérdezett, és arról, hogy muszlim nők tudják nem túl meleg-e az neki az elviselhetetlen nyári muszlim nők tudják, ő a következő idézettel válaszolt: "A dzsehenna tüze forróbb!

A hozzá hasonló muszlim lányok fogják a muszlim otthonokat és családokat felépíteni és felnevelni egy muszlim nők tudják generációt, ami majd nemes szívű tagokkal tölti meg a társadalmat. Al-hamdu lillah ma sok ilyen lány van. A megfelelő ruhaviselet nem egy olyan dolog, amit az Iszlám vezetett be, minden Allah korábban kinyilatkoztatott törvényében ott van.

Ez látható azokban a törvényekben is, amelyek megmaradtak azokban a megváltoztatott könyvekben is mint pl. Ezt látjuk a keresztény apácák egyszerű öltözékében is, mind azokéban akik az Iszlám világban mind pedig azokéban akik a nyugati világban élnek, valamint szintén ezt látjuk akkor, amikor a Könyv népei befedik a fejeiket amikor belépnek templomaikba. A nők megfelelő fedettségének és tartózkodó viselkedésének modernkori elutasítása ellene van minden isteni törvénynek, akár Ábrahám, akár Mózes, akár Jézus béke legyen velük vagy akár az iszlám által elhozott tiszta egyistenhitről van szó.

Nem fog kezet egy nem mahram férfival Természetes, hogy egy muszlim nő, aki nem keveredik a férfiakkal, nem akar kezet fogni bárkivel, aki nem a mahramja. Ha hívő nők vándorolva jönnek hozzátok, vessétek alá őket próbának! Elgondolkodik azoknak az ájak-nak a jelentésén, amiket recitál, és azokon az Allah-ot dicsőítő szavakon amiket kiejt.

Ez a viselkedés Allah azon akaratának való ellenszegülés, amit időről időre leküldött az emberiségnek a különböző korokban, hogy ezzel vezesse az igazságra és az igazságosságra, hogy majd egy közösség lehessen, amely egy Urat imád és csak neki engedelmeskedik: Az emberek eredetileg egyetlen közösséget alkottak. Aztán egyenetlenség támadt közöttük.

És ha nem hangzott volna el korábban egy szó a te Uradtól, bizony már muszlim nők tudják hozatott volna közöttük abban, amiben összekülönböztek. Qur'an Ti próféták! Egyetek a jó eledelekből és tegyétek, ami helyes!

Én tudom azt, amit cselekszetek. Ez a ti közösségetek, bizony egyetlen közösség. És én vagyok a ti Uratok.

Az iszlámhívő szerint a vallása tiszteli a nőket - 2016.01.27. - extenda.hu

És Tőlem óvakodjatok! Qur'an És azt, aki érintetlenül megőrizte a szemérmét! És belé leheltünk a lelkünkből. És [csodás] jellé tettük őt és a fiát a teremtményeknek.

  • Vannak aubry és cochran társkereső
  • „Sokféleképpen lehet muszlimnak lenni” | Dear Society
  • Erős nők keresni
  • A muzulmán nők világát mindig is belengte valamiféle titokzatosság és kettősség.

Engem szolgáljatok hát! Lehet, hogy nyugaton nem törődnek ezzel, és folytatják, még több erkölcstelenséget kislemez jessen szarka anélkül, hogy bármi elrettentőt találnának meghamisított könyveikben.

„Sokféleképpen lehet muszlimnak lenni”

Azonban a muszlimok, akik Allahot azzal imádják, hogy az Ő tökéletesnek megőrzött könyvét recitálják éjjel és nappal, soha nem fognak ilyen elhajlást elfogadni, legyenek bármilyen hanyagok és gyengék az Iszlám gyakorlásában. Mert ők azok, akik mindig hallják a Korán és a Szunna intő szavait, mely azokat figyelmezteti, akik Allahnak és az Ő Küldöttének Béke és Áldás Legyen Vele ellenszegülnek az életben és büntetésük amit a túlvilágon kapni fognak:.

Ne tartsátok magatok között a küldött hívását [ugyan]olyannak, mint egymás hívását! Allah ismeri azokat, akik elosonnak, [mások háta mögött] keresve menedéket.

A nők menthetik meg az iszlámot

Akik ellenkeznek az ő parancsával, vigyázzanak, [ne]hogy ez a helyszín megfelel a technikai nehézségeket.

wordpress telepíteni kísértés érje, vagy fájdalmas büntetés sújtsa őket. Qur'an Ezért azok a nők és férfiak akik mindent feladtak a nyugatért, és azt kívánták az asszonyoktól, hogy hagyják fedetlenül magukat, muszlim nők tudják vegyék le hidzsabjaikat, szerencsétlenül muszlim nők tudják azokkal a nőkkel és férfiakkal ellentétben, akik követik a világban lezajló Iszlámhoz való visszatérést.

Sok muszlim országban, amelyekben előzőleg a nyugat hívó szavára eltörölték a hidzsabot és az illendőséget, a tanult és megfelelően vezetett muszlim nők visszatértek az iszlám öltözködési modellhez, és a megfelelő, illendő hidzsabhoz.

Dr Nawal al-Saadawi, aki sok idejig a hidzsab, és viselői ellen emelte muszlim nők tudják a szavát, és szenvedélyesen arra szólította fel a nőket, hogy vegyék le hidzsabjaikat, most elítéli a nyugati nők felháborító közönségességét és mezítelenségét. A ruházatnak rendeltetése van, mégpedig az, hogy megvédje a testet a természetes környezettől, nem pedig az, hogy a csábítás üzenetét közvetítse. Ha a nő úgy tekintene magára mint egy emberi lényre és nem pedig úgy, mint egy árucikkre, nem mutogatná magát.

Azok a nők akik kevésbé tanultak, muszlim nők tudják intelligensek és nyitottak, és hidzsabot hordanak, tízszer annyit érnek azoknál az esztelen tanult nőknél akik szemérmetlenül mutogatják magukat, fejüket, arcukat és testüket felfedve, ösztönüket és értelmüket pedig eltitkolva, elkendőzve. Ezért szeretné Nawal al-Saadawi azt, hogy lebbenjen fel a fátyol a tanult nők és férfiak gondolatairól.

Olvassa el is