Szabad ülés 77000

Napi Hírek, Az állami éle Imiszer jpótlás meg­szűnte téséről ssóló törvénynek megfeleljen április etó'l as ál­lami henyérpótlást már nem fogják teljesíteni.

liezen egyetlen táncoktatás

A Corriere delin Sera a pénzügyi bízott­8ág tegnapi üléséről ezeket jelenti: Sár Hobert Home fontos nyilatkozatot tett az ülésen. Bécs, április A szabad valutakereskedelemben az idegen fizetőeszközök legnagyobbrészt mérsékelten megmerevültek.

találkozzunk árak

A kuliszban délivasuti es államvas­ati, valamint az alpesi és a Krupp részvényeket élénken adtán és vették s ezeknek árfolyama jelentékenyen emelkedett. A kor­látpiacon is, bár mérsékeltebb üzleti tevékenység mellett nagy részt emelkeatek az árfolyamok, A-tőzsde további folyamán a forgalom nyugodttá vált és néhány 'papír a haszon realizálása 0 következtéién kénytelen volt leadni az eredeti árfolyamnyereség­ből.

A tőzsde zárlata nyugodt volt, a vezető kuliszpapirojí ár­folyamai gyengültek. A devizák zárlatkor merevek voltak, élénken keresték különösen a budapesti kifizetést, amely re emelke­dett.

Az európai partnerségek a Horizont Európa szakpolitikai megközelítésének kulcsfontosságú elemei.

A szabad ülés 77000 piacon az osztrák koron aj áradéit ő-ő száza­lékkal javult. Az osztrák aranyjáradék további ponttal ra emelkedett.

nő keresés stampes

A magyar koronajáradék 80 pontot vesztett. A haáikől csönök lanyhák voltak. Berlin 1.

Szerző: Könyvtári Figyelő Szerkesztősége - A kommunista sajtó stílusa — miközben merít a militarista fogalomtárból — nálunk is kialakította a totalitarizmus sajátos nyelvi világát.

Amsterdam"AntwerpenMilanoLondonNewyork IIitelMagy.

Olvassa el is