Türelmét a know

His patience reached its limit. Türelme elérte a határát. His patience is worn out.

hosszú haj az ember találkozik

Türelme megkopott. He türelmét a know reached the limits of his patience. Elérte türelme határait. He has reached the end of his patience.

definitie flört

Türelmének végéhez ért. I don't think Tom has the patience to do that. Szerintem Tomnak nincs türelme ehhez.

találkozó hely, hogy a barátok

Copy Report an error Türelmét a know and I must both learn, madam, to undergo with good humour, or at least with patience, the ridicule which everywhere attaches itself to poverty. Calebnek és nekem is meg kell tanulnunk, hölgyem, jó humorral vagy legalábbis türelmesen átvetni a nevetséget, amely mindenütt szegénységhez vezet.

A Suicide Squad rendezője türelmet kér a trailerrel kapcsolatban

We are making some updates to the site. We'll be back soon, thanks for your patience. Néhány frissítést készítünk a webhelyről. Hamarosan visszatérünk, köszönjük türelmét.

Copy Report an error A child made our home happier, the love stronger, the patience greater, the hand calmer, the nights shorter, the days longer and the future brighter. Egy gyerek boldogabbá tette otthonunkat, az erősebb szeretet, a türelem, a kéz nyugodtabb, az éjszakák rövidebbek, a napok hosszabbak és a jövő fényesebbek.

Если он и был встревожен или удивлен, то умело скрыл это - так умело, что Алистра была несколько разочарована. Ей-то представлялось, что ничего более необычного и важного никогда не происходило, и безучастное поведение Джезерака ее обескуражило.

Tom and Mary seemed to have lost their patience. Úgy tűnt, hogy Tom és Mary elveszítette türelmét.

Его истинная разумность вполовину меньше разумности человеческого существа, хотя вот мыслительные процессы у него протекают куда стремительнее наших и научается он очень. У него есть также и еще целый ряд способностей, которых мы пока просто не понимаем.

First off, I'd especially like to express my gratitude to my thesis director, Dr. Juan Pisto, for his patience, effort, and dedication. Először is, külön szeretnék köszönetet mondani Dr. Juan Pisto-nak a dolgozat rendezőjének türelme, erőfeszítése és odaadásáért.

egyetlen hónap ingyenes

Keep in mind that even Job's patience can be lost. Ne feledje, hogy még Jób türelme is elveszhet. It will take a lot patience and tenacity to complete this project.

Türelmet: Angolul, fordítása, szó jelentése, szinonimák, antonimák, példák

A projekt megvalósításához nagy türelemre és kitartásra lesz szükség. Mountaineering can teach people patience and tolerance. A hegymászás megtaníthatja az embereket türelemre és toleranciára.

keresés házas nő reims

A man without patience is like türelmét a know lamp without oil. Az ember türelmetlen, mint egy lámpa olaj nélkül.

keresés nő facebook

I don't think that Tom has as much patience as you. Nem hiszem, hogy Tomnak lenne annyi türelme, mint neked.

If you want to learn Berber fluently, you will need a bit of patience. Ha folyékonyan akarja megtanulni a berbert, szüksége lesz egy kis türelemre.

Copy Report an error És Johnson és Lakoff mindent elmond, amit a műalkotásban való együttműködés magában foglal: erőfeszítéseket, kompromisszumot, türelmet, közös célokat. And Johnson and Lakoff talk about everything that collaborating on a work of art entails: effort, compromise, patience, shared goals. Copy Report an error Isten türelmet, nagyszerűséget, önfeláldozást igényel tőlünk, és itt megtagadom a türelmet, és azt akarom, hogy az életem átalakuljon, hogy megfeleljem magamnak.

I don't have as much patience as seem to have.

Olvassa el is